Poland: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Poland. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 5466 active notices published in 2019. Totally in the open-ted database for 2019 there are 19003 notices (Poland).

Tutti gli f03: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Wykonywanie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym — Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
[polska]
Śląskie  Hospital services
2019-08-19 2019-11-22
Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów zaćmy wraz z dzierżawą aparatu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
[częstochowski]
POLSKA  Medical consumables
 Operating-theatre devices
 Artificial parts of the body
2019-08-19 2019-11-22
Roboty utrzymaniowe na rzekach na terenie działania Zarządu Zlewni Zamość - 12 części Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
[mazowiecki regionalny]
Lubelskie  Natural risks or hazards protection services
 Planting and maintenance services of green areas
2019-08-19 2019-11-22
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego (w tym: sprzęt urologiczny, sprzęt endoskopowy, do leczenia guzów wątroby i udaru mózgu)” Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza
[polska]
POLSKA  Medical consumables
2019-08-19 2019-11-22
Udzielenie kredytu gminie miejskiej Iława Gmina Miejska Iława
[warmińsko-mazurskie]
Elbląski  Credit granting services
2019-08-19 2019-11-22
Zestawy ochronne Centralny Zarząd Służby Więziennej
[polska]
POLSKA  Individual and support equipment
2019-08-19 2019-11-22
Dzierżawa aparatów do hemodializy, dzierżawa diatermii elektrochirurgicznej z systemem do zamykania naczyń z dostawą materiałów zużywalnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
[białostocki]
POLSKA  Medical consumables
 Renal dialysis consumables
2019-08-19 2019-11-22
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w jednostkach organizacyjnych Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Łodzi
[Łódzkie]
Łódzkie  Cleaning services
 Building-cleaning services
 Window-cleaning services
 Car park cleaning services
 Office cleaning services
 Snow-clearing services
 Ice-clearing services
 Grassing services
2019-08-19 2019-11-22
„Modernizacja energetyczna budynków A-VII, T-VII, M-II, M-III, M-IV, M-V, M-VII, M-VIII w ramach zadania Projekt pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”” Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
[miasto kraków]
Miasto Kraków  Construction work
 Overhaul and refurbishment work
 Installation work of cooling equipment
 Electrical installation work
 Engineering design services
2019-08-19 2019-11-22
Dostawa, instalacja sprzętu komputerowego wraz z wykonaniem infrastruktury niezbędnej do świadczenia e-usług w Urzędzie Miasta w Kłodzku w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Kłodzko projektu Gmina Miejska Kłodzko
[wałbrzyski]
POLSKA  Computer-related equipment
 Electrical wiring and fitting work
 Installation of telecommunications equipment
 Installation of cable infrastructure
 Networking, Internet and intranet software package
 Installation of computer cabling
 Computer training services
 Servers
 Laser printers
 Operating systems
 Scanners for computer use
 Desktop computer
 Portable computers
 Workstations
 Software package and information systems
 Backup or recovery software package
2019-08-19 2019-11-22
Sukcesywne dostawy produktów leczniczych: Mepolizumabum, Brentuximabum Vedotin oraz Pomalidomidum Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
[zielonogórski]
Zielonogórski  Pharmaceutical products
2019-08-19 2019-11-22
Nadzór inwestorski nad robotami pn.: „Optymalizuj i buduj - budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej” w ramach zadania: „Budowa, rozbudowa i przebu... Miejski Zarząd Dróg w Opolu
[opolski]
Opolski  Construction supervision services
 Construction management services
 Architectural, construction, engineering and inspection services
 Supervision of building work
2019-08-19 2019-11-22
Realizacja dostawy aparatury,sprzętu medycznego w ramach projektu pn:„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza
[polska]
POLSKA  Medical equipments
 Monitors
2019-08-19 2019-11-22
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych z opracowaniem wyników badań zlokalizowanych na trasie budowy S19 Lublin–Rzeszów, odc. Lublin Węglin – Kraśnik Południe z podz. na 2 cz. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie
[lubelskie]
Lubelskie  Archaeological services
2019-08-19 2019-11-22
Dostawa materiałów dla Pracowni Radiologii Zabiegowej. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
[bydgosko-toruński]
Bydgosko-toruński  Medical consumables
 Angioplasty supplies
 Catheters
 Medical kits
 Syringes
 Medical needles
2019-08-19 2019-11-22
Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii, Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Pracowni Hemodynamiki Serca oraz Pracowni Radiologii Naczyń – 31 pakietów Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
[polska]
POLSKA  Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
2019-08-19 2019-11-22
Dostawa 4 macierzy obiektowych wraz z 4 sztukami urządzeń równoważenia ruchu oraz 4 przełączników SAN Ministerstwo Sprawiedliwości
[miasto warszawa]
POLSKA  Media storage and reader devices
 Software implementation services
 Software support services
 Servers
2019-08-19 2019-11-22
EZ.28.14.2019 Postępowanie o udz. zam. publ. prowadzonego w trybie przetargu nieog. o wart. przekraczającej 10 000 000 EUR na dostawę produktów farm. w ramach importu docelowego dla WWCOiT w Łodzi WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
[miasto Łódź]
Miasto Łódź  Pharmaceutical products
2019-08-19 2019-11-22
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz gruntowych i powietrznych pomp ciepła na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów Gmina Lesko
[podkarpackie]
Podkarpackie  Solar collectors for heat production
 Solar energy
 Solar installation
 Solar panels
 Building installation work
 Thermal insulation work
 Plumbing and sanitary works
 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
 Heat pumps
 Heat-recovery equipment
 Water-well drilling
2019-08-19 2019-11-22
Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Leopolda Staffa Gmina Miasto Rzeszów — Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego — Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
[rzeszowski]
Rzeszowski  Road construction works
 Construction work for pipelines, communication and power lines
 Gas supply mains construction work
 Construction work for electricity power lines
2019-08-19 2019-11-22
Dostawa i montaż wyposażenia stanowiska badawczego do wyznaczania składu surowcowego Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”
[miasto Łódź]
Miasto Łódź  Measuring instruments
2019-08-19 2019-11-22
Zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Kliniki Kardiochirurgii i Intensywnej Terapii. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
[rzeszowski]
Rzeszowski  Catheters
 Oxygen administration unit
 Miscellaneous medical devices and products
 Medical kits
 Gas-therapy and respiratory devices
 Cardiac stimulation devices
 Urology, exploration devices
 Patient-monitoring system
 Probes
 Drain accessories
 Medical equipments
2019-08-19 2019-11-22
Ubezpieczenia komunikacyjne i środowiskowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie
[koszaliński]
Koszaliński  Insurance services
2019-08-19 2019-11-22
Zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w województwie podkarpackim Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
[warszawski stołeczny]
Podkarpackie  Vocational training services
2019-08-19 2019-11-22
Remont Domów Studenta (DS) Uniwersytetu Opolskiego Uniwersytet Opolski
[opolski]
Opolski  Construction work
 Electrical installation work
 Plumbing and sanitary works
2019-08-19 2019-11-22