Poland: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Poland. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 5644 active notices published in 2019. Totally in the open-ted database for 2019 there are 22909 notices (Poland).

Tutti gli f03: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Dostawa produktów leczniczych dla apteki - 3 zadania Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
[miasto kraków]
Miasto Kraków  Pharmaceutical products
2019-10-17 2020-01-22
Przygotowywanie całodziennych posiłków dla pacjentów z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz ich dostarczanie do Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
[miasto Łódź]
Miasto Łódź  Meal-serving services
2019-10-18 2020-01-22
Zakup 6 autobusów hybrydowych w ramach projektu pt. „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”, nr RPWP.03.03.01-30-0002/16 Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
[koniński]
Koniński  Low-floor buses
 Public-service buses
2019-10-18 2020-01-22
Dostawa odczynników laboratoryjnych na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka” Instytut Matki i Dziecka
[miasto warszawa]
POLSKA  Laboratory reagents
2019-10-17 2020-01-22
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie z odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01), poprzez ich termiczne przekształcenie Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
[olsztyński]
Warmińsko-mazurskie  Waste-tip management services
 Refuse and waste related services
2019-10-18 2020-01-22
Dostawa leków Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
[warszawski zachodni]
POLSKA  Pharmaceutical products
2019-10-17 2020-01-22
Dostawa energii cieplnej oraz świadczenie usług przesyłowych dla 23 obiektów na terenie Łodzi w okresie jednego roku Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
[polska]
POLSKA  Electricity, heating, solar and nuclear energy
2019-10-16 2020-01-22
Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie Uniwersytet Jagielloński
[miasto kraków]
Miasto Kraków  Portable computers
2019-10-18 2020-01-22
Dostawa testów Elisa do wykrywania w surowicy krwi trzody chlewnej przeciwciał dla glikoproteiny E (gE) i B (gB) choroby Aujeszkyego wraz z niezbędnym oprogramowaniem Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
[polska]
POLSKA  Chemical products
2019-10-17 2020-01-22
Dostawa leków do apteki szpitalnej (5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
[katowicki]
POLSKA  Pharmaceutical products
2019-10-17 2020-01-22
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
[bydgosko-toruński]
Bydgosko-toruński  Wastewater treatment plant construction work
2019-10-18 2020-01-22
Zakup wyposażenia sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Opery na Zamku w Szczecinie Opera na Zamku w Szczecinie
[miasto szczecin]
Miasto Szczecin  Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
 Studio mixing console
 Sound equipment
 Acoustic devices
 Microphones
 Microphones and speaker sets
 Transport equipment and auxiliary products to transportation
 Aerials and reflectors
 Lighting equipment and electric lamps
 Consoles
 Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
 Electrotechnical equipment
 Screens
2019-10-18 2020-01-22
Zakup energii elektrycznej do obiektów Instytutu Kardiologii w Warszawie Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
[miasto warszawa]
POLSKA  Electricity, heating, solar and nuclear energy
2019-10-17 2020-01-22
Dostawa materiałów opatrunkowych i odzieży jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
[gdański]
POLSKA  Dressings; clip, suture, ligature supplies
 Dressings
 Medical clothing
2019-10-17 2020-01-22
Budowa zbiornika wodnego w oddz. 44 Leśnictwa Chotowa Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Dębica
[tarnobrzeski]
Tarnobrzeski  Reservoir construction works
2019-10-17 2020-01-22
Dostawa odczynników do klasyfikacji grupy krwi Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
[mazowiecki regionalny]
Lubelskie  Blood-grouping reagents
2019-10-18 2020-01-22
03900 - Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia; projektowanie odcinka ul. Rogowskiej Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
[miasto wrocław]
Miasto Wrocław  Engineering design services for the construction of civil engineering works
 Architectural design services
 Engineering design services
 Supervision of project and documentation
 Urban planning and landscape architectural services
2019-10-18 2020-01-22
„Dostawa energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy z podziałem na 4 części” Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o.
[ełcki]
Ełcki  Electricity
2019-10-18 2020-01-22
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Szpitala w Puszczykowie Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
[poznański]
Poznański  Cleaning services
 Accommodation, building and window cleaning services
2019-10-17 2020-01-22
Dostawa testów do badań diagnostycznych w kierunku TSE u bydła, owiec, kóz i jeleniowatych wraz z kompletnym systemem i akcesoriami do wykonywania tych badań Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
[polska]
POLSKA  Chemical products
2019-10-17 2020-01-22
Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów umożliwiających wykonanie 44 250 badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów... Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
[zielonogórski]
Zielonogórski  Laboratory reagents
 Analysers
 Computer equipment and supplies
 Chemical reagents
2019-10-18 2020-01-22
Dostawa cytometru wraz z dodatkowym wyposażeniem Warszawski Uniwersytet Medyczny
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Cytometers
2019-10-18 2020-01-22
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z podziałem na 2 zadania Sieć Badawcza Łukasiewicz - Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
[miasto wrocław]
Miasto Wrocław  Natural gas
2019-10-18 2020-01-22
Świadczenie usługi przez agencję pracy tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa
[warszawski stołeczny]
Miasto Warszawa  Placement services of personnel
2019-10-18 2020-01-22
Sprzęt jednorazowego użytku dla pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
[pilski]
Pilski  Medical consumables
2019-10-18 2020-01-22