Poland: list of notices "notice for changes or additional information"

This page lists the notices related to the form "Notice for changes or additional information" for Poland. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 966 active notices published in 2019. Totally in the open-ted database for 2019 there are 15174 notices (Poland).

Tutti gli f14: tutti

title authority name place cpv publication deadline
„Dostawa i wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” węzła cieplno-chłodniczego dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze” Elektrociepłownia Zielona Góra
[zielonogórski]
Zielonogórski  Engineering design services
 District heating
2019-10-07 2019-10-22
Dostawa wraz z integracją, wdrożeniem i konfiguracją wyposażenia serwerowni na potrzeby Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat Skarb Państwa, Główny Inspektorat Transportu Drogowego
[polska]
POLSKA  Network equipment
 Servers
2019-10-07 2019-10-22
Wykonanie dokumentacji oraz dostawa, budowa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji 6 kompletnych urządzeń przetokowych ... Polska Grupa Górnicza S.A.
[rybnicki]
Śląskie  Rolling stock
2019-10-07 2019-10-22
„rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
reference (0)
  • 2017/S 125-254040;
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
[polska]
POLSKA  Building installation work
 Building construction work
 Architectural, construction, engineering and inspection services
 Medical equipments
 Dismantling works
2019-10-01 2019-10-22
Zapewnienie wsparcia eksperckiego na rzecz Zamawiającego i Rady Programowej ds. Kompetencji Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
[polska]
POLSKA  Research services
 Economic impact assessment
 Development consultancy services
 Feasibility study
 Economic research services
 Research consultancy services
2019-10-07 2019-10-22
Sukcesywne dostawy akcesoriów j.u. do posiadanego przez Zamawiającego generatora Force Triad z systemem zamykania naczyń Ligasure oraz użyczenie dwóch generatorów FT10 z systemami zamykania naczyń Lig Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
[zielonogórski]
Zielonogórski  Operating-theatre instruments
2019-10-02 2019-10-22
Dostawa rożnych produktów leczniczych (leków cytotoksycznych) dla SPWSZ w Szczecinie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
[miasto szczecin]
Miasto Szczecin  Various medicinal products
2019-10-07 2019-10-22
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) w ilości do 1 600 Mg w 2019 r. w podziale na 2 zadania po 800 Mg każde zadanie” Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie
[koszaliński]
Koszaliński  Refuse recycling services
 Refuse collection services
 Refuse and waste related services
2019-10-07 2019-10-22
Połączenie drogowego węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 - etap I
reference (0)
  • 2018/S 200-453498;
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
[małopolskie]
Małopolskie  Roundabout construction work
 Road construction works
2019-10-07 2019-10-22
Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie w latach 2020–2021 Celowy Związek Gmin R-XXI
[szczeciński]
Szczeciński  Electricity
2019-10-07 2019-10-22
Dostawa odczynników i materiałów oraz dzierżawa aparatury na potrzeby laboratorium medycznego Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
[olsztyński]
Olsztyński  Laboratory reagents
 Venepuncture, blood sampling devices
 Detection and analysis apparatus
 Test tubes
2019-10-07 2019-10-22
Dostawa wraz z montażem nowych kombajnów ścianowych o mocy do 1000 kW i zakresie urabiania od 1,6 m do 3,7 m, dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. – dostawy planowane w latach 2020–2021 z podziałem na części: Część 1: Dostawa 4 sztuk nowych kombajnów ścianowych o zakresie urabiania od 1,6 m do 3,7 m i napięciu zasilania 1000 V. Część 2: Dostawa 3 sztuk nowych kombajnów ścianowych o zakresie urabiania od 1,6 m do 3,7 m i napięciu zasilania 3300 V Polska Grupa Górnicza S.A.
[katowicki]
MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI  Coal or rock-cutting machinery
2019-10-07 2019-10-22
Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4.3 kompletnych wózków tocznych i napędowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych metra typu INSP 6-66-4-750-CAB-WAW (Inspiro) Metro Warszawskie Sp. z o.o.
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Repair and maintenance services of rolling stock
2019-10-07 2019-10-22
Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Regionalny Szpital w Kołobrzegu
[zachodniopomorskie]
Zachodniopomorskie  Restaurant and food-serving services
 Meal-preparation services
 Hospital meals
 Meal-cooking services
2019-10-07 2019-10-22
Dostawy do KWK Knurów-Szczygłowice i KWK Budryk olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
[rybnicki]
Rybnicki  Liquids for hydraulic purposes
 Gear oils
 Motor oils
 Lubricating oils and lubricating agents
 Compressor lube oils
2019-10-07 2019-10-22
Obsługa bankowa budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa.
[rzeszowski]
Rzeszowski  Credit granting services
 Banking and investment services
2019-10-07 2019-10-22
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, ubrań chirurgicznych, rękawiczek dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
[miasto warszawa]
POLSKA  Pharmaceutical products
 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
2019-10-07 2019-10-22
Modernizacja i rozbudowa elektronicznego systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) obejmującego teren zewnętrzny i wewnętrzny Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu Polskie LNG S.A.
[polska]
POLSKA  Video-surveillance system
 Security cameras
 Installation of cable infrastructure
 Telecommunications network
 Burglar-alarm system installation work
 Optical-fibre cables
2019-10-07 2019-10-22
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 400 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu Miasto Sulejówek
[siedlecki]
Siedlecki  Credit granting services
2019-10-07 2019-10-22
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
[polska]
POLSKA  Clinical-waste disposal services
 Collection, transport and disposal of hospital waste
2019-10-07 2019-10-22
Remont kapitalny kapitalizowany turbozespołu 13UK125 nr 2 w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział nr 1 w Krakowie PGE Energia Ciepła S.A.
[miasto warszawa]
Miasto Kraków  Steam turbines
2019-10-07 2019-10-22
Zakup i dostawy materiałów szewnych dla Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
[rzeszowski]
Rzeszowski  Surgical sutures
2019-10-07 2019-10-22
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach – wyposażenie 5 części Miasto Suwałki
[suwalski]
Suwalski  Training aids and devices
 Educational software package
 Software package and information systems
 Teaching supplies
 Projectors
 Educational equipment
2019-10-04 2019-10-22
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie prac służących utrzymywaniu gotowości ruchowej i efektywności urządzeń oraz instalacji technologicznych na terenie PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział ... PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna
[miasto warszawa]
Lubelski  Repair and maintenance services of machinery
2019-10-07 2019-10-22
Regionalne projekty wdrożeniowe – krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci Ten-T etap 1 Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
[polska]
Warmińsko-mazurskie  System and support services
 Installation services of guidance and control systems
 Surveillance and security systems and devices
 Software integration consultancy services
 Engineering design services
2019-10-07 2019-10-22