Javni poziv promotorjem k oodaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Murska Sobota

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 190-461118 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Mestna občina Murska Sobota 6 info
SLOVENIJA (SI) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity General public services
Type of contract Works
Main CPV code
Place of performance SLOVENIJA (SI) more
Country SL; - country: SI
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2019-10-02 00:00:00
Deadline 2020-09-30 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-475252-001

1 DELETION_DATE: 20200930

1 FORM_LG_LIST: SL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 190

2 DATE_PUB: 20191002

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 190-461118

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461118-2019:TEXT:SL:HTML

2 LG_ORIG: SL

2 ISO_COUNTRY

INFO: SI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.murska-sobota.si

2 ORIGINAL_CPV: Multi-dwelling buildings construction work

INFOCODE: 45211340

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191001

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвeния

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофамилни жилищни сгради

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovinsko

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba bytových domů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenien

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opførelse af ejendomme med flere boliger

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowenien

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bau von Mehrfamilienhäusern

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβενία

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για πολυκατοικίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Multi-dwelling buildings construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovenia

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de inmuebles de viviendas colectivas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sloveenia

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Korterelamute ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rivi- ja kerrostalojen rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovénie

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction d'immeubles collectifs

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóivéin, an t

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Multi-dwelling buildings construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenija

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na višestambenim zgradama

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovénia

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Többlakásos épületek kivitelezése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di condomini

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovėnija

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Daugiabučių pastatų statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovānija

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Daudzdzīvokļu ēku celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovenja

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol ta' kostruzzjoni ta' binjiet b'bosta abitazzjonijiet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenië

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwen van meergezinswoningen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowenia

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovénia

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de blocos de apartamentos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de imobile colective

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovinsko

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na objektoch viacbytových budov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenija

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenien

3 --- TI_TOWN   value: Murska Sobota

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggnation av flerfamiljshus

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Mestna občina Murska Sobota

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Mestna občina Murska Sobota

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 5883172000

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Kardoševa ulica 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Murska Sobota

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 9000

INFO4: SI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Milena Vöröš

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +386 25251673

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: milena.voros@murska-sobota.si

L: 4 --- key: (FAX)   value: +386 25251615

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.murska-sobota.si

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Javni poziv promotorjem k oodaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Murska Sobota

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 351-0163/2019-1

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Mestna občina Murska Sobota, na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur.l.RS št. 127/2006; v nadaljnjem besedilu ZJZP), ki se nanašajo na izvedbo predhodnega postopka, poziva vse potencialne promotorje, da v skladu z navodili iz nadaljevanja tega poziva oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta Energetska sanacija objektov v lasti Mestne občine Murska Sobota, in sicer po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Mestna občina Murska sobota

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmet javno-zasebnega partnerstva je energetska sanacija objektov, ki so v lasti Mestne občine Murska Sobota in sicer so predvideni naslednji objekti:

5 P: A) Javni objekti:

5 P: 1. Osnovna šola III in IV M. Sobota, Trstenjakova ul. 73 in Trstenjakova ul. 71, Murska Sobota

5 P: 2. Osnovna šola Bakovci, Bakovci, Poljska ulica 2, Murska Sobota

5 P: 3. Podružnična šola v Krogu, Trubarjeva 77, Krog

5 P: 4. Vrtec M. Sobota, enota Urška, Prešernova 10, Murska Sobota

5 P: 5. Galerija M. Sobota, Kocljeva ulica 7, Murska Sobota

5 P: 6. Ljudska univerza M. Sobota, Slomškova 33, Murska Sobota (del stavbe, ki je v upravljanju Ljudske univerze M.Sobota)

5 P: B) Spomeniško zaščiteni javni objekti:

5 P: 7. Osnovna šola I Šola Ulica Štefana Kovača 32, Murska Sobota

5 P: 8. Osnovna šola II - Šola Cankarjeva 91, Murska Sobota

5 P: 9. Mestna uprava M.Sobota - Delavski dom: objekti mestna uprava, UE in sejna dvorana, Kardoševa 2, Murska Sobota

5 P: 10. TVD Partizan - Sokolski dom, Mladinska ulica 3, Murska Sobota

5 P: 11. M. Sobota Grad, Trubarjev drevored 1, Murska Sobota

5 P: 12. Rakičan - Grad Rakičan, RIS Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan

5 P: 13. Murska Sobota, bivši CSD, Slovenska 44.

4 INFO_ADD

5 P: Celotna vsebina poziva promotorjem je dostopna na spletni strani naročnika in sicer na navedenem linku

5 P: https://www.murska-sobota.si/odprti-razpisi

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-12-20

2 LEFTI

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.10.2019 10:00:00

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-01

11+1