Technický dozor investora při realizaci stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii"

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 207-504776 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Pardubický kraj 88 info
Pardubický kraj (CZ053) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Pardubický kraj (CZ053) more
Country CS; - country: CZ
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2019-10-25 00:00:00
Deadline 2020-10-21 00:00:00
Values 6˙917˙480.00 CZK (estimated total)
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-515161-001

1 DELETION_DATE: 20201021

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 207

2 DATE_PUB: 20191025

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 207-504776

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:504776-2019:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: http://www.pardubickykraj.cz/

2 IA_URL_ETENDERING: https://zakazky.pardubickykraj.cz/po00000195

2 ORIGINAL_CPV: Building-inspection services

INFOCODE: 71315400

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 6917480

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191022

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по инспекция и контрол на сгради

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební dozor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygningsinspektion

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gebäudeinspektion

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες επιθεώρησης κτιρίων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Building-inspection services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de inspección de edificios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitusinspektsiooniteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennusvalvontapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'inspection et de vérification de bâtiment

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Building-inspection services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge inspekcijskog pregleda zgrade

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Épület-ellenőrzési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di collaudo e verifica di edifici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos inspektavimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Būvju inspekcijas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' spezzjoni tal-bini

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gebouwinspectiediensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi inspekcji budowlanej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de inspecção e verificação de edifícios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de inspectare şi verificare a construcţiilor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebná kontrola

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve inšpekcijskega pregleda stavb

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggnadsinspektion

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Pardubický kraj

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Pardubický kraj

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 70892822

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Komenského náměstí 125

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Pardubice

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 532 11

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ing. Jiři Kunt, Ph.D.

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 466026434

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: jiri.kunt@pardubickykraj.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.pardubickykraj.cz/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://zakazky.pardubickykraj.cz/po00000195

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Technický dozor investora při realizaci stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii"

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb technického dozoru investora (TDI) v průběhu realizace stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“, včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 6917480

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Místem plnění jsou Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích, Mezi mosty, 530 03 Pardubice, ČESKÁ REPUBLIKA (budova bez č. p.).

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb technického dozoru investora (TDI) v průběhu realizace stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“, včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Reference realizačního týmu

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 70

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 6917480

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2020-03-01

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2022-12-22

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020 (IROP), výzva č. 48

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-11-26

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ. Dodavatel předloží:

L: 4 --- key: (P)   value: — k odst. 1: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

L: 4 --- key: (P)   value: — k odst. 2 písm. a): doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (např. projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě, architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství, nebo provádění staveb, jejich změn a odstraňování, případně obdobné oprávnění),

L: 4 --- key: (P)   value: — k odst. 2 písm. c): doklad o odborné způsobilosti k plnění veřejné zakázky – doklad o autorizaci dle § 5 odst. 3 písm. a) zák. č. 360/1992 Sb. (pozemní stavby) nebo odpovídající potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob ČKAIT dle zák. č. 360/1992 Sb. dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Nabídka bude obsahovat i doklad, ze kterého bude zřejmý vztah této osoby a dodavatele.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Není požadována

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: i. seznamu významných služeb s uvedením jejich předmětu a rozsahu, ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele, a to minimálně v rozsahu stanoveném níže;

L: 4 --- key: (P)   value: ii. jmenného seznamu techniků zodpovědných za realizaci zakázky;

L: 4 --- key: (P)   value: iii. dokladů o autorizaci uvedených techniků a jejich profesní životopis.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: i. Zadavatel požaduje doložit minimálně 3 dokončené služby spočívající v poskytnutí služeb technického dozoru investora pro stavby charakteru občanské nebo bytové výstavby, každé v objemu min. 100 000 000 CZK bez DPH rozpočtových nákladů, z toho minimálně 1 dokončenou stavbu evidovanou jako kulturní památka v ÚSKP nebo rovnocenném seznamu vedeném v zahraničí.

L: 4 --- key: (P)   value: ii. Dodavatel doloží neméně 3 členy realizačního týmu, kteří budou činnost TDI fyzicky vykonávat, a to tak, aby každý člen týmu byl autorizovanou osobou v nejméně jednom z oborů uvedených v bodě ii. Seznam uvedených techniků musí pokrýt všechny uvedené obory autorizací. Ze seznamu musí být patrná identifikace osob, obor jejich autorizace a evidenční číslo autorizované osoby.

L: 4 --- key: (P)   value: iii. Zadavatel požaduje doložit autorizaci osob:

L: 4 --- key: (P)   value: - hlavního TDI – osobu s autorizací podle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby;

L: 4 --- key: (P)   value: - technika v oboru technická zařízení – osobu to s autorizací podle § 5 odst. 3 písm. f) zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technika prostředí staveb - technická zařízení (IE01, TE01 + TE02);

L: 4 --- key: (P)   value: - technika v oboru elektro – osobu to s autorizací podle § 5 odst. 3 písm. f) zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení (IE02, TE03).

L: 4 --- key: (P)   value: V profesním životopisu technika musí být doložena praxe s činností technického dozoru staveb v délce alespoň 5 let.

L: 4 --- key: (P)   value: Doklad o autorizaci je možné v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb. nahradit odpovídajícím potvrzením o zápisu do seznamu registrovaných osob ČKAIT.

L: 4 --- key: (P)   value: Pozn.: Kódy oborů autorizací jsou uváděny pouze informativně.

3 PERFORMANCE_STAFF_QUALIFICATION

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_AWARD_SCHEDULED   value: 2019-11-26

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@compet.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.compet.cz

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@compet.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.compet.cz

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-22

38+1