RFI avseende Tandtekniska tjänster

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 216-530190 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Folktandvården Skåne AB 9 info
Skåne län (SE224) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local Agency/Office
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Skåne län (SE224) more
Country SV; - country: SE
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-11-08 00:00:00
Deadline 2020-11-06 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-545516-001

1 DELETION_DATE: 20201106

1 FORM_LG_LIST: SV

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 216

2 DATE_PUB: 20191108

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 216-530190

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:530190-2019:TEXT:SV:HTML

2 LG_ORIG: SV

2 ISO_COUNTRY

INFO: SE

2 IA_URL_GENERAL: http://www.folktandvardenskane.se

2 ORIGINAL_CPV: Dental practice and related services

INFOCODE: 85130000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191107

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local Agency/Office

INFOCODE: R

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Швeция

3 --- TI_TOWN   value: Малмьо

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Стоматологични услуги и свързани с тях услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zubní lékařství a související služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Behandling hos praktiserende tandlæger og hermed beslægtet virksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Schweden

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen von Zahnarztpraxen und zugehörige Dienstleistungen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σουηδία

3 --- TI_TOWN   value: Μάλμοε

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Οδοντιατρικές και συναφείς υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sweden

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dental practice and related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suecia

3 --- TI_TOWN   value: Malmoe

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de odontología y servicios conexos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rootsi

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hambaravipraksis ja vastavad teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ruotsi

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hammashoitopalvelut ja niihin liittyvät palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suède

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de soins dentaires et services connexes

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sualainn, an t

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dental practice and related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge zubarskih ordinacija i srodne usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svédország

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fogorvosi és ezzel kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svezia

3 --- TI_TOWN   value: Malmo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di gabinetti odontoiatrici e servizi affini

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedija

3 --- TI_TOWN   value: Malmė

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stomatologijos praktika ir kitos susijusios paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zviedrija

3 --- TI_TOWN   value: Malme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stomatoloģijas prakses un saistītie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: l-Isvezja

3 --- TI_TOWN   value: Malmo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tal-prattika dentali u dawk relatati

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zweden

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tandartspraktijk en aanverwante diensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szwecja

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi stomatologiczne i podobne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suécia

3 --- TI_TOWN   value: Malmo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de medicina dentária e serviços conexos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suedia

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de practică dentară şi servicii conexe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby zubnej lekárskej praxe a súvisiace služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve zobozdravniških ordinacij in z njimi povezane storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Malmö

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tandläkarvård och tillhörande tjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Folktandvården Skåne AB

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Folktandvården Skåne AB

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 556936-0828

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Dockplatsen 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Malmö

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 211 19

INFO4: SE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Thina Nielsen

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: thina.nielsen@folktandvardenskane.se

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.folktandvardenskane.se

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: RFI avseende Tandtekniska tjänster

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: FTV190117

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Observera att detta är en RFI; Request for information (Begäran om information) där Folktandvården Skåne AB önskar information från potentiella anbudsgivare gällande TANDTEKNISKA TJÄNSTER.

L: 4 --- key: (P)   value: Syftet med denna förfrågan är enbart att ge Folktandvården Skåne AB fördjupad information om vad marknaden har att erbjuda inom området.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Syftet med denna förfrågan är enbart att ge Folktandvården Skåne AB fördjupad information om vad marknaden har att erbjuda inom området.

5 P: Vänligen observera att detta inte utgör en anbudsförfrågan och därför inget som förpliktigar Folktandvården Skåne AB till någon upphandling eller annat åtagande. Svar på denna förpliktar inte svarslämnaren av information i något avseende. Folktandvården Skåne AB har inte heller för avsikt att lämna ersättning för det arbete som kan bli resultatet av denna marknadsundersökning.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-11-25

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Länk till dokument:

L: 4 --- key: (P)   value: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvageyvru&GoTo=Docs

L: 4 --- key: (P)   value: Länk för att svara på RFI:n

L: 4 --- key: (P)   value: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvageyvru&GoTo=Tender

L: 4 --- key: (P)   value: Visma annons: https://opic.com/id/afvageyvru

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-07

46+1