Omvormen cascoruimte tot kunstencentrum – PF_4_Omgevingsaanleg (heraanbesteding)

contract notice

Following the summary about the notice 2019/S 184-446910 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Aalter 26 info
Arr. Gent (BE234) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Works
Main CPV code
Place of performance Arr. Gent (BE234) more
Country NL; - country: BE
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2019-09-24 00:00:00
Deadline 2019-10-22 00:00:00
Linked information and documents

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-455316-001

1 DELETION_DATE: 20191022

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 184

2 DATE_PUB: 20190924

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 184-446910

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446910-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: BE

2 IA_URL_GENERAL: http://www.aalter.be/

2 IA_URL_ETENDERING: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353116

2 ORIGINAL_CPV: Landscaping work

INFOCODE: 45112700

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190919

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20191022 11:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Бeлгия

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни работи, свързани с озеленяването

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgie

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Krajinné úpravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arbejder i forbindelse med landskabsarkitektur

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Landschaftsgärtnerische Arbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Βέλγιο

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgium

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Landscaping work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bélgica

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de paisajismo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maastikukujundustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maisemarakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgique

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux d'aménagement paysager

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bheilg, an

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Landscaping work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radovi krajobraznog uređenja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgium

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tereprendezési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgio

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di architettura paesaggistica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kraštovaizdžio darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Beļģija

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ainavas veidošana

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Belġju

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: België

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty w zakresie kształtowania terenu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bélgica

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabalhos de paisagismo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de arhitectură peisagistică

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgicko

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Terénne úpravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Krajinsko oblikovanje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Aalter

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Landskapsplanering

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Aalter

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Aalter

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0697.608.063_20867

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Europalaan 22

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Aalter

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 9880

INFO4: BE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +32 93749913

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: overheidsopdrachten@aalter.be

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.aalter.be/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353116

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353116

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Aalter-861.5%2F19d0176-F02

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Omvormen cascoruimte tot kunstencentrum – PF_4_Omgevingsaanleg (heraanbesteding)

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: Aalter-861.5/19d0176-F02_0

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Omvormen cascoruimte tot kunstencentrum – PF_4_Omgevingsaanleg (heraanbesteding).

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Stationsplein 25, 9880 Aalter.

4 SHORT_DESCR

5 P: Omvormen cascoruimte tot kunstencentrum Aalter – PF_4_Omgevingsaanleg.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2020-03-15

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: De inschrijver legt overeenkomstig artikel 73 van de Wet van 17.6.2016 een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Economische en financiële draagkracht: de inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van:

L: 4 --- key: (P)   value: — het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's (burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen),

L: 4 --- key: (P)   value: — het overleggen van een bankverklaring volgens het model zoals te vinden in bijlage 11 van het KB plaatsing 2017.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van:

L: 4 --- key: (P)   value: — een lijst van gelijkaardige werken (zie beschrijving in de technische bepalingen en gelet op de ingedeelde erkenningsklasse en -categorie) die gedurende de afgelopen periode van maximaal 5 jaar werden verricht en waarbij minstens 3 referenties vergezeld gaan van certificaten die bewijzen dat de werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat,

L: 4 --- key: (P)   value: — de opgave van in te zetten personeel, die beschikken over knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid m.b.t. de in mededinging gestelde opdracht (in zonderheid: ervaring met de

L: 4 --- key: (P)   value: coördinatie van inrichtingswerken met verschillende onderaannemingen en het resultaatgericht werken binnen vooropgestelde, strakke, uitvoeringstermijnen).

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Categorie of ondercategorie G en/of G3, klasse 3.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-10-22

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 11:00

3 LANGUAGES

INFO4: NL

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2020-02-19

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-10-22

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 11:00

4 PLACE

5 P: Gemeentehuis Aalter, er is geen openbare zitting.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Raad van State

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Wetenschapsstraat 37

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brussel

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1040

INFO4: BE

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-19

10+1