Technický dozor investora při realizaci stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“

contract notice

Following the summary about the notice 2019/S 236-579083 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Pardubický kraj 88 info
Pardubický kraj (CZ053) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Pardubický kraj (CZ053) more
Country CS; - country: CZ
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2019-12-06 00:00:00
Deadline 2019-12-20 00:00:00
Values 6˙917˙480.00 CZK (estimated total)
Linked information and documents
Ref. No. Doc: 2019/S 207-504776

2019/S 207-504776 (prior information notice)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-589169-001

1 DELETION_DATE: 20191220

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 236

2 DATE_PUB: 20191206

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 236-579083

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579083-2019:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: http://www.pardubickykraj.cz/

2 IA_URL_ETENDERING: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002199

2 ORIGINAL_CPV: Building-inspection services

INFOCODE: 71315400

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 6917480

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 207-504776

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191202

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20191218 12:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по инспекция и контрол на сгради

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební dozor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygningsinspektion

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gebäudeinspektion

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες επιθεώρησης κτιρίων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Building-inspection services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de inspección de edificios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitusinspektsiooniteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennusvalvontapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'inspection et de vérification de bâtiment

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Building-inspection services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge inspekcijskog pregleda zgrade

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Épület-ellenőrzési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di collaudo e verifica di edifici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos inspektavimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Būvju inspekcijas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' spezzjoni tal-bini

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gebouwinspectiediensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi inspekcji budowlanej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de inspecção e verificação de edifícios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de inspectare şi verificare a construcţiilor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebná kontrola

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve inšpekcijskega pregleda stavb

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Pardubice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggnadsinspektion

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Pardubický kraj

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Pardubický kraj

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 70892822

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Komenského náměstí 125

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Pardubice

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 532 11

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Jiří Kunt

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 724496008

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: jiri.kunt@pardubickykraj.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.pardubickykraj.cz/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002199

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002199

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Technický dozor investora při realizaci stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 52424/2018

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb technického dozoru investora (TDI) v průběhu realizace stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“, včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 6917480

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Místem plnění jsou Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích, Mezi mosty, 530 03 Pardubice, ČESKÁ REPUBLIKA (budova bez č. p.).

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb technického dozoru investora (TDI) v průběhu realizace stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“, včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Reference realizačního týmu

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 70

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 6917480

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2020-03-01

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2022-12-20

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020 (IROP), výzva č. 48

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ. Dodavatel předloží:

L: 4 --- key: (P)   value: — k odst. 1: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

L: 4 --- key: (P)   value: — k odst. 2 písm. a): doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (např. projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě, architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství, nebo provádění staveb, jejich změn a odstraňování, případně obdobné oprávnění),

L: 4 --- key: (P)   value: — k odst. 2 písm. c): doklad o odborné způsobilosti k plnění veřejné zakázky – doklad o autorizaci dle § 5 odst. 3 písm. a) zák. č. 360/1992 Sb. (pozemní stavby) nebo odpovídající potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob ČKAIT dle zák. č. 360/1992 Sb. dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Nabídka bude obsahovat i doklad, ze kterého bude zřejmý vztah této osoby a dodavatele.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Není požadováno.

3 TECHNICAL_CRITERIA_DOC

3 PERFORMANCE_STAFF_QUALIFICATION

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 ACCELERATED_PROC

L: 4 --- key: (P)   value: Na základě předběžného oznámení F2019-037601

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 207-504776

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-12-18

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 12:00

3 LANGUAGES

INFO4: CS

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 3

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-12-18

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 12:05

4 PLACE

5 P: Irelevantní.

4 INFO_ADD

5 P: Otevírání elektronických nabídek proběhne bez účasti veřejnosti.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@compet.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.compet.cz

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@compet.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.compet.cz

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-02

14+1