Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4.3 kompletnych wózków tocznych i napędowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych metra typu INSP 6-66-4-750-CAB-WAW (Inspiro)

notice for changes or additional information

Following the summary about the notice 2019/S 193-470200 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Miasto Warszawa (PL911) more authorities
Type of the contracting authority Utilities entity
Main activity Urban railway/light rail, metro, tramway, trolleybus or bus services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Miasto Warszawa (PL911) more
Country PL; - country: PL
Document type Additional information
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2019-10-07 00:00:00
Deadline 2019-10-22 00:00:00
Ref. No. Doc: 2019/S 167-409768

2019/S 167-409768 (contract notice – utilities)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-478895-001

1 DELETION_DATE: 20191022

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 193

2 DATE_PUB: 20191007

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 193-470200

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:470200-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.metro.waw.pl

2 ORIGINAL_CPV: Repair and maintenance services of rolling stock

INFOCODE: 50222000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 167-409768

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191002

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20191021 12:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Utilities entity

INFOCODE: 4

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Urban railway / light rail, metro, tramway, trolleybus or bus services

INFOCODE: T

2 HEADING: 01G14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по ремонт и поддържане на подвижен железопътен състав, без локомотиви

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opravy a údržba kolejových vozidel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparation og vedligeholdelse af rullende materiel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Repair and maintenance services of rolling stock

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de reparación y mantenimiento de material móvil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Veeremi remondi- ja hooldusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Liikkuvan kaluston korjaus ja huolto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de réparation et d'entretien de matériel roulant

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Repair and maintenance services of rolling stock

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge popravaka i održavanja tračnih vozila

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gördülőállomány javítása és karbantartása

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di manutenzione di materiale rotabile

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Riedmenų remonto ir priežiūros paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ritošā sastāva remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-vaguni ambulanti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparatie en onderhoud van rollend materieel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de reparação e manutenção de material circulante

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opravy a údržba vozňov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparation och underhåll av vagnpark

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Metro Warszawskie Sp. z o.o.

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0025

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Metro Warszawskie Sp. z o.o.

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Wilczy Dół 5

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-798

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Paulina Landsberg

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 226554672

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zam-eh@metro.waw.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.metro.waw.pl

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4.3 kompletnych wózków tocznych i napędowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych metra typu INSP 6-66-4-750-CAB-WAW (Inspiro)

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: WP.25.00183.2019.S.P.PALA

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4.3 kompletnych wózków tocznych i napędowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych metra typu INSP 6-66-4-750-CAB-WAW (Inspiro).

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-02

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 167-409768

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2

5 LABEL: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-10-04

5 TIME: 12:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-10-21

5 TIME: 12:00

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.1.6

5 LABEL: Wymagane wadia i gwarancje

4 OLD_VALUE

5 TEXT

2. Na każdy naprawiony w ramach przedmiotu umowy wózek obowiązywać będzie 24 miesięczna gwarancja, rozpoczynająca swój bieg z chwilą podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego dostaw” przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

4 NEW_VALUE

5 TEXT

2. Na usługę naprawy każdego naprawionego wózka w ramach przedmiotu zamówienia obowiązywać będzie 24-miesięczna gwarancja, natomiast na każdy wymieniony na nowy podzespół lub część w ramach przedmiotu zamówienia obowiązywać będzie 12-miesięczna gwarancja. Gwarancja rozpoczyna swój bieg z chwilą podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego dostaw” przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.1.3

5 LABEL: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna te warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 usługę, polegającą na naprawie co najmniej 80 sztuk wózków kolejowych;

2) w momencie wykonywania zamówienia będzie dysponował parkiem maszynowym, w skład którego wchodzą: urządzenie do badania nacisków wózków, prasa do montażu kół monoblokowych, stanowisko do próby ruchowej zestawów kołowych i obciążeniowej silników trakcyjnych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia oraz w pkt 9 SIWZ- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

a) na potw. spełnienia warunku udziału w post. opisanego w pkt III.1.3 ppkt 1 niniejszego ogłoszenia oraz w pkt 9.1.3 ppkt 1 SIWZ-wykaz usług (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), wykonanych przez Wykonawcę wraz z dowodami potwierdzającymi, że wskazane usługi zostały wykonane należycie,

b) na potw. spełnienia warunku udziału w post. opisanego w pkt III.1.3 ppkt 2 niniejszego ogłoszenia oraz w pkt 9.1.3 ppkt 2 SIWZ –wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu,dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ).

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna te warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje należycie co najmniej 1 usługę, polegającą na naprawie co najmniej 80 sztuk wózków kolejowych lub wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje należycie co najmniej 1 usługę polegającą na produkcji wraz z dostawą co najmniej 80 sztuk nowych wózków kolejowych;

2) w momencie wykonywania zamówienia będzie dysponował parkiem maszynowym, w skład którego wchodzą: urządzenie do badania nacisków wózków, prasa do montażu kół monoblokowych, stanowisko do próby ruchowej zestawów kołowych i obciążeniowej silników trakcyjnych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia oraz w pkt 9 SIWZ- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

a) na potw. spełnienia warunku udziału w post. opisanego w pkt III.1.3 ppkt 1 niniejszego ogłoszenia oraz w pkt 9.1.3 ppkt 1 SIWZ-wykaz usług (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), wykonanych przez Wykonawcę wraz z dowodami potwierdzającymi, że wskazane usługi zostały wykonane należycie;

b) na potw. spełnienia warunku udziału w post. opisanego w pkt III.1.3 ppkt 2 niniejszego ogłoszenia oraz w pkt 9.1.3 ppkt 2 SIWZ –wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ).

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.4

5 LABEL: Opis zamówienia

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4.3 kompletnych wózków tocznych i napędowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych metra typu INSP 6-66-4-750-CAB-WAW (Inspiro).

Przedmiotem Zamówienia obejmuje wykonanie usługi naprawy w zakładzie specjalizującym się w remontach wózków pojazdów kolejowych 420 szt. wózków z 35 pojazdów metra typu Inspiro, które należy wykonać w poniżej przedstawionych ilościach:

1) Naprawa P4.3, 280 szt. kompletnych wózków napędowych:

a) Wózek napędowy MC CE1; nr katalogowy: A2V00002046542; ilość: 70 sztuk,

b) Wózek napędowy MC CE2; nr katalogowy: A2V00002046543; ilość: 70 sztuk,

c) Wózek napędowy M CE1; nr katalogowy: A2V00002046556; ilość: 70 sztuk,

d) Wózek napędowy M CE2; nr katalogowy: A2V00002046557; ilość: 70 sztuk;

2) Naprawa P4.3, 140 szt. kompletnych wózków tocznych:

a) Wózek toczny T1 CE1; nr katalogowy: A2V00002046544; ilość: 70 sztuk,

b) Wózek toczny T1 CE2; nr katalogowy: A2V00002046545; ilość: 70 sztuk.

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4.3 kompletnych wózków tocznych i napędowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych metra typu INSP 6-66-4-750-CAB-WAW (Inspiro).

Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie usługi naprawy w zakładzie specjalizującym się w remontach wózków pojazdów kolejowych 420 szt. wózków z 35 pojazdów metra typu Inspiro, które należy wykonać w poniżej przedstawionych ilościach:

1) naprawa P4.3, 280 szt. kompletnych wózków napędowych bez odbieraków prądu trzeciej szyny:

a) wózek napędowy MC CE1; nr katalogowy: A2V00002046542; ilość: 70 sztuk;

b) wózek napędowy MC CE2; nr katalogowy: A2V00002046543; ilość: 70 sztuk;

c) wózek napędowy M CE1; nr katalogowy: A2V00002046556; ilość: 70 sztuk;

d) wózek napędowy M CE2; nr katalogowy: A2V00002046557; ilość: 70 sztuk;

2) naprawa P4.3, 140 szt. kompletnych wózków tocznych:

a) wózek toczny T1 CE1; nr katalogowy: A2V00002046544; ilość: 70 sztuk;

b) wózek toczny T1 CE2; nr katalogowy: A2V00002046545; ilość: 70 sztuk.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7

5 LABEL: Warunki otwarcia ofert

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-10-04

5 TIME: 12:30

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-10-21

5 TIME: 12:30

10+1