Przebudowa systemu informatycznego Centralny Zasób Danych

notice for changes or additional information

Following the summary about the notice 2019/S 218-536075 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
POLSKA (PL) more authorities
Type of the contracting authority Ministry or any other national or federal authority
Main activity Other
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE (PL9) more
Country PL; - country: PL
Document type Additional information
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-11-12 00:00:00
Deadline 2019-12-03 00:00:00
Ref. No. Doc: 2019/S 195-474285

2019/S 195-474285 (contract notice)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-546640-001

1 DELETION_DATE: 20191203

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 218

2 DATE_PUB: 20191112

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 218-536075

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536075-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.gddkia.gov.pl

2 ORIGINAL_CPV: Software development services

INFOCODE: 72262000

2 ORIGINAL_CPV: Systems support services

INFOCODE: 72253200

2 ORIGINAL_CPV: Software implementation services

INFOCODE: 72263000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 195-474285

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191107

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20191203 11:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по инсталиране на софтуерни продукти

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Implementace programového vybavení

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Implementering af programmel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software-Implementierung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software implementation services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de implementación de software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tarkvara rakendusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ohjelmiston toteutuspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'implémentation de logiciels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software implementation services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge izvođenja programske podrške

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di implementazione di software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programinės įrangos diegimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmatūras ieviešanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-implimentazzjoni tas-software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software-implementatiediensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi wdrażania oprogramowania

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de implementação de software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de aplicare de software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Implementácia softvéru

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve izvajanja programske opreme

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programimplementation

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Wronia 53

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00-874

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Agnieszka Lipska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 223758975

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargidpr2@gddkia.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 223758762

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.gddkia.gov.pl

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Przebudowa systemu informatycznego Centralny Zasób Danych

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: DPZ.DPZ-4.2413.21.2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa użytkowanego w GDDKiA systemu informatycznego służącemu gromadzeniu i udostępnianiu danych o inwestycjach drogowych prowadzonych przez GDDKiA pn. Centralny Zasób Danych (CZD) oraz przeniesienie do przebudowanego systemu CZD danych o inwestycjach drogowych wskazanych przez zamawiającego.

L: 4 --- key: (P)   value: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-07

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 195-474285

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.11

5 LABEL: Informacje o opcjach

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Opcje: nie

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Opcje: tak

Zamawiający przewiduje po zakończeniu wdrażania systemu zastosowanie prawa opcji w zakresie:

1. kontynuacji świadczenia usług utrzymania, wsparcia, rozwoju i gwarancji systemu przez kolejne 12 miesięcy po zakończeniu realizacji prac dla etapu 7 umowy podstawowej (opcja 1);

2. kontynuacji świadczenia usług utrzymania, wsparcia, rozwoju i gwarancji systemu przez kolejne 12 miesięcy po zakończeniu okresu świadczenia przez Wykonawcę usług utrzymania, wsparcia, rozwoju i gwarancji w ramach opcji 1 (opcja 2).

Zasady uruchomienia i rozliczenia prawa opcji zostaną określone w tomie II (IPU) SIWZ.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2

5 LABEL: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-11-12

5 TIME: 11:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-12-03

5 TIME: 11:00

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7

5 LABEL: Warunki otwarcia ofert

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-11-12

5 TIME: 11:15

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-12-03

5 TIME: 11:15

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Jeżeli Zamawiający zdecyduje się na skorzystanie z prawa opcji umowa będzie obowiązywać odpowiednio 36 lub 48 miesięcy, tj. odpowiednio 12 lub 24 miesiące po zakończeniu realizacji prac dla etapu 7 umowy podstawowej.

7+1