Slovenia: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Slovenia. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 1007 active notices published in 2019. Totally in the open-ted database for 2019 there are 5818 notices (Slovenia).

Tutti gli f03: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Vzdrževanje poslovnega informacijskega sistema SAP Slovenske železnice, d.o.o.
[slovenija]
SLOVENIJA  Information systems
2019-10-25 2020-01-29
Reagenti in laboratorijski material Splošna bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola
[slovenija]
SLOVENIJA  Pharmaceutical products
 Laboratory reagents
2019-10-25 2020-01-29
Izbor finančnih posrednikov za izvajanje finančnega inštrumenta »EKP Mikroposojila za MSP (2014-2020)«
reference (0)
 • 2018/S 231-528422;
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
[osrednjeslovenska]
SLOVENIJA  Financial and insurance services
 Banking and investment services
2019-10-25 2020-01-29
Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje 3 let za potrebe Vrtca Vodmat Vrtec Vodmat
[slovenija]
SLOVENIJA  Food, beverages, tobacco and related products
 Dairy products
 Animal products, meat and meat products
 Eggs
 Prepared and preserved fish
 Frozen fish, fish fillets and other fish meat
 Fruit, vegetables and related products
 Dried fruit
 Processed fruit and vegetables
 Fresh or frozen vegetables
 Deep-frozen products
 Jams and marmalades; fruit jellies; fruit or nut purée and pastes
 Fruit and vegetable juices
 Miscellaneous food products
 Grain mill products, starches and starch products
 Bread products, fresh pastry goods and cakes
 Processed fruit and nuts
 Cereal products
 Mayonnaise
 Wines
 Non-alcoholic beverages
 Special nutritional products
2019-10-25 2020-01-29
Najem skenirnega mikroskopa in pripadajoče opreme za analizo slike Univerzitetni klinični center Maribor
[slovenija]
SLOVENIJA  Microscopes
2019-10-25 2020-01-29
Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju govedoreje, za leto 2019 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
[slovenija]
SLOVENIJA  Training services
2019-10-25 2020-01-29
Sukcesivna dobava živil Osnovna šola Vojnik
[slovenija]
SLOVENIJA  Miscellaneous food products
 Meat
 Sausage-meat products
 Meat products
 Poultry
 Fish
 Frozen fish
 Dairy products
 Milk
 Ice cream
 Bakery products
 Bread
 Grain mill products, starches and starch products
 Grain mill products
 Fruit, vegetables and related products
 Potatoes
 Fruit and nuts
 Apples
 Canned goods
 Deep-frozen products
 Non-alcoholic beverages
 Fruit juices
 Tea
 Spices
 Eggs
 Special nutritional products
2019-10-25 2020-01-29
Nakup aparata za obsevanje komponent krvi, celic in tkiv z X žarki ter vzdrževanje in popravila aparata Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
[slovenija]
SLOVENIJA  Miscellaneous medical devices and products
2019-10-25 2020-01-29
Sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju
reference (0)
 • 2018/S 178-403004;
Mestna občina Ljubljana
[slovenija]
SLOVENIJA  Cleaning and polishing products
 Cleaning products
 Dishwasher detergents
 Baby care products
 Disposable nappies
 Luggage, saddlery, sacks and bags
 Disposable cutlery and plates
 Tea towels
 Dusters
 Cleaning cloths
2019-10-25 2020-01-29
Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju in vzdrževanje za obdobje 7 let Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
[slovenija]
Osrednjeslovenska  Radar surveillance equipment
 Personal computers
 Computer screens and consoles
 Miscellaneous computer equipment
 Data security software package
 Servers
 Boat-location system
 Repair, maintenance and associated services related to aircraft, railways, roads and marine equipment
2019-10-25 2020-01-29
Antiseptiki in dezinficiensi
reference (0)
 • 2016/S 183-328177;
Splošna bolnišnica Murska Sobota
[pomurska]
Pomurska  Antiseptics and disinfectants
2019-10-25 2020-01-29
Reagenti in laboratorijski material
reference (0)
 • 2018/S 107-243591;
Splošna bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola
[slovenija]
SLOVENIJA  Pharmaceutical products
 Laboratory reagents
2019-10-25 2020-01-29
Fizično in tehnično varovanje premoženja ter vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja in sistemov za javljanje požara Univerzitetni klinični center Maribor
[slovenija]
SLOVENIJA  Security services
2019-10-25 2020-01-29
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje 4 let
reference (0)
 • 2018/S 015-030564;
Osnovna šola Rada Robiča Limbuš
[podravska]
Podravska  Food, beverages, tobacco and related products
 Fruit, vegetables and related products
 Grain mill products, starches and starch products
 Animal products, meat and meat products
 Dairy products
 Prepared and preserved fish
 Miscellaneous food products
 Non-alcoholic beverages
2019-10-25 2020-01-29
Izbor finančnih posrednikov za izvajanje finančnega inštrumenta »EKP Posojila za RRI (2014-2020)« SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
[osrednjeslovenska]
SLOVENIJA  Financial and insurance services
 Banking and investment services
2019-10-25 2020-01-29
ODTISK-12/2016: Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev
reference (0)
 • 2018/S 071-157160;
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
[slovenija]
Osrednjeslovenska  Printers and plotters
 Photocopying and offset printing equipment
 Optical readers
 Magnetic or optical readers
2019-10-25 2020-01-29
Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih
reference (0)
 • 2017/S 175-358320;
Okrožno sodišče v Krškem
[slovenija]
SLOVENIJA  Processed paper and paperboard
2019-10-25 2020-01-29
Fizično, tehnično in intervencijsko varovanje
reference (0)
 • 2018/S 115-262032;
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
[slovenija]
SLOVENIJA  Guard services
2019-10-25 2020-01-29
Čezmejni park Soča-Isonzo Sklop 2 - Brv čez Sočo v Solkanu EZTS GO, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje „Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)“
[zahodna slovenija]
SLOVENIJA  Footbridge construction work
2019-10-25 2020-01-29
Najem Microsoftovih licenc Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
[slovenija]
SLOVENIJA  Software supply services
 Database and operating software package
2019-10-25 2020-01-29
Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih
reference (0)
 • 2017/S 175-358320;
Republika Slovenija Upravna enota Novo mesto
[slovenija]
SLOVENIJA  Processed paper and paperboard
2019-10-25 2020-01-29
Sukcesivna dobava živil
reference (0)
 • 2018/S 164-374373;
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani
[slovenija]
SLOVENIJA  Miscellaneous food products
 Animal products, meat and meat products
 Poultry
 Fish
 Frozen fish
 Dairy products
 Ice cream
 Bread products, fresh pastry goods and cakes
 Bread
 Mixes for the preparation of baker's wares
 Grain mill products, starches and starch products
 Fruit, vegetables and related products
 Potatoes
 Fruit and nuts
 Apples
 Non-tropical fruit
 Canned goods
 Deep-frozen products
 Non-alcoholic beverages
 Fruit juices
 Tea
 Spices
 Eggs
 Special nutritional products
2019-10-25 2020-01-29
Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih
reference (0)
 • 2017/S 175-358320;
Ministrstvo za finance
[slovenija]
SLOVENIJA  Processed paper and paperboard
2019-10-25 2020-01-29
Globalna digitalna kampanja 2019
reference (0)
 • 2018/S 246-564545;
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
[slovenija]
SLOVENIJA  Advertising services
2019-10-25 2020-01-29
Reagenti in laboratorijski material
reference (0)
 • 2018/S 190-429467;
Splošna bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola
[slovenija]
SLOVENIJA  Pharmaceutical products
 Laboratory reagents
2019-10-24 2020-01-29