Slovenia: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Slovenia. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 26 active notices published in 2019. Totally in the open-ted database for 2019 there are 5818 notices (Slovenia).

Tutti gli f03: tutti

  • 1 (current)
  • 2
title authority name place cpv publication deadline
C lok za potrebe COB Splošna bolnišnica Celje
[slovenija]
SLOVENIJA  Imaging equipment for medical, dental and veterinary use
2019-12-30 2020-04-02
Skupno javno naročilo za nakup higienskih papirnatih izdelkov, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki in ostalega sanitarnega materiala za obdobje 4 let Mestna občina Ljubljana
[slovenija]
SLOVENIJA  Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes
 Toilet paper
 Paper handkerchiefs
 Paper hand towels
 Paper serviettes
 Paper sanitary
 Soap
 Hand sanitizer
2019-12-30 2020-04-02
Nakup mleka Univerzitetni klinični center Ljubljana
[slovenija]
SLOVENIJA  Milk
2019-12-30 2020-04-02
Skupno javno naročilo za nakup higienskih papirnatih izdelkov, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki in ostalega sanitarnega materiala za obdobje 4 let Mestna občina Ljubljana
[slovenija]
SLOVENIJA  Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes
 Toilet paper
 Paper handkerchiefs
 Paper hand towels
 Paper serviettes
 Paper sanitary
 Soap
 Hand sanitizer
2019-12-30 2020-04-02
Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih
reference (0)
  • 2017/S 175-358320;
Republika Slovenija Upravna enota Ljubljana
[slovenija]
SLOVENIJA  Processed paper and paperboard
2019-12-30 2020-04-02
Zavarovalniške storitve Nigrad, komunalno podjetje, d.d.
[slovenija]
SLOVENIJA  Financial and insurance services
 Insurance and pension services
2019-12-30 2020-04-02
Dobava laboratorijskega in medicinskega potrošnega materiala Zdravstveni dom Idrija
[slovenija]
SLOVENIJA  Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
2019-12-30 2020-04-02
Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno Mestna občina Ljubljana
[slovenija]
SLOVENIJA  Cleaning and polishing products
 Cleaning products
 Dishwasher detergents
 Detergents
 Baby care products
 Disposable nappies
 Luggage, saddlery, sacks and bags
 Kitchenware
 Tea towels
 Dusters
 Cleaning cloths
2019-12-30 2020-04-02
Nakup pekovskega peciva, bio pekovskega peciva, slaščičarskega peciva in prepečenca Univerzitetni klinični center Ljubljana
[slovenija]
SLOVENIJA  Bakery products
 Cereal products
2019-12-30 2020-04-02
Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala Dom starejših občanov Novo mesto
[slovenija]
SLOVENIJA  Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
 Pharmaceutical products
 Medical equipments
 Personal care products
2019-12-27 2020-04-02
Inženirske storitve pri izvedbi projekta: »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice Etapa 1A in Etapa 2« Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode
[slovenija]
SLOVENIJA  Architectural, construction, engineering and inspection services
 Engineering services
 Consultative engineering and construction services
 Civil engineering consultancy services
 Infrastructure works consultancy services
 Advisory and consultative engineering services
 Construction supervision services
2019-12-30 2020-04-02
Sukcesivna dobava čistil za kuhinjo in objekt nekaterih vrtcev MOL Mestna občina Ljubljana
[slovenija]
SLOVENIJA  Cleaning and polishing products
 Cleaning products
2019-12-30 2020-04-02
Dobava analitskega sistema za preiskave hemostaze z vzdrževanjem ter dobavo pripadajočega potrošnega materiala in reagentov Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
[slovenija]
SLOVENIJA  Medical equipments
2019-12-30 2020-04-02
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil Dom starejših občanov Ljutomer
[slovenija]
SLOVENIJA  Food, beverages, tobacco and related products
 Animal products, meat and meat products
 Poultry
 Poultry products
 Dairy products
 Assorted dairy products
 Fresh poultry
 Fruit, vegetables and related products
 Fresh or frozen vegetables
 Ice cream and similar products
 Prepared and preserved fish
 Processed vegetables
 Grain mill products, starches and starch products
 Cereal or vegetable flour and related products
 Grain mill products
 Beverages, tobacco and related products
 Miscellaneous food products
 Condiments and seasonings
 Miscellaneous food products and dried goods
 Meat
 Pasta products
 Processed fruit and vegetables
 Jams and marmalades; fruit jellies; fruit or nut purée and pastes
 Animal or vegetable oils and fats
2019-12-30 2020-04-02
Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno Mestna občina Ljubljana
[slovenija]
SLOVENIJA  Cleaning and polishing products
 Cleaning products
 Dishwasher detergents
 Detergents
 Baby care products
 Disposable nappies
 Luggage, saddlery, sacks and bags
 Kitchenware
 Tea towels
 Dusters
 Cleaning cloths
2019-12-30 2020-04-02
Čiščenje nepremičnin v lasti DUTB Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
[slovenija]
SLOVENIJA  Sewage, refuse, cleaning and environmental services
 Refuse and waste related services
2019-12-27 2020-04-02
Skupno javno naročilo za nakup higienskih papirnatih izdelkov, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki in ostalega sanitarnega materiala za obdobje 4 let Mestna občina Ljubljana
[slovenija]
SLOVENIJA  Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes
 Toilet paper
 Paper handkerchiefs
 Paper hand towels
 Paper serviettes
 Paper sanitary
 Soap
 Hand sanitizer
2019-12-30 2020-04-02
Mamografski aparat - operativni leasing
reference (0)
  • 2018/S 152-349096;
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
[slovenija]
SLOVENIJA  Other community, social and personal services
 Medical equipments
2019-12-30 2020-04-02
Urejanje okolice nepremičnin v lasti DUTB Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
[slovenija]
SLOVENIJA  Horticultural services
2019-12-30 2020-04-02
Projektna dokumentacija za celostno komunalno infrastrukturno ureditev naselja Kresnice Občina Litija
[slovenija]
SLOVENIJA  Engineering design services
2019-12-30 2020-04-02
Zajem prostorskih podatkov o tehničnih sredstvih javne železniške infrastrukture in integracija v obstoječi informacijski sistem javne železniške infrastrukture Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
[slovenija]
SLOVENIJA  Architectural, engineering and surveying services
2019-12-30 2020-04-02
Izvedba posebnih linijskih prevozov učencev Centra Janeza Levca Ljubljana za obdobje do 31.8.2023 Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
[slovenija]
Osrednjeslovenska  Road transport services
2019-12-27 2020-04-02
Sukcesivna dobava prehrane Osnovna šola Kungota
[slovenija]
SLOVENIJA  Food, beverages, tobacco and related products
 Animal products, meat and meat products
 Dairy products
 Grain mill products, starches and starch products
 Fruit, vegetables and related products
 Prepared and preserved fish
 Miscellaneous food products
 Condiments and seasonings
2019-12-30 2020-04-02
Sukcesivna dobava živil Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Koper Ente publico di educazione ed istruzione Vrtec Koper
[slovenija]
SLOVENIJA  Food, beverages, tobacco and related products
 Animal products, meat and meat products
 Poultry
 Fresh poultry
 Meat products
 Eggs
 Fruit, vegetables and related products
 Apples
 Fish
 Frozen fish, fish fillets and other fish meat
 Deep-frozen products
 Milk
 Dairy products
 Yoghurt and other fermented milk products
 Bread products, fresh pastry goods and cakes
 Grain mill products, starches and starch products
 Pasta products
 Fruit and vegetable juices
 Natural honey
 Prepared and preserved fish
 Animal or vegetable oils and fats
 Miscellaneous food products
 Special nutritional products
 Fruit and nuts
 Marmalades
2019-12-30 2020-04-02
Respiratorni material
reference (0)
  • 2018/S 198-447297;
Splošna bolnišnica Novo mesto
[slovenija]
SLOVENIJA  Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices
 Gas-therapy and respiratory devices
2019-12-31 2020-04-05
  • 1 (current)
  • 2