Slovenia: list of notices "notice for changes or additional information"

This page lists the notices related to the form "Notice for changes or additional information" for Slovenia. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 73 active notices published in 2019. Totally in the open-ted database for 2019 there are 1236 notices (Slovenia).

Tutti gli f14: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Nabava termodezinfektorjev za nočne posode Univerzitetni klinični center Maribor
[slovenija]
SLOVENIJA  Sterilisation, disinfection and hygiene devices
2019-10-04 2019-10-20
Projektiranje in gradnja projekta "Protipoplavna ureditev porečja Gradaščica - Etapa 1A" Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode
[slovenija]
SLOVENIJA  Construction work
 Construction work for water projects
2019-09-25 2019-10-21
Nakup materiala za interventno nevroradiološko dejavnost Univerzitetni klinični center Ljubljana
[slovenija]
SLOVENIJA  Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
 Medical equipments
2019-10-01 2019-10-21
Izdelava celovite študije razvoja prometa v mestu Maribor Mestna občina Maribor
[slovenija]
SLOVENIJA  Architectural and related services
 Engineering studies
 Architectural, engineering and planning services
 Engineering services
2019-10-04 2019-10-21
Projektiranje PZI in PID ter izvedbe gradnje projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop« Občina Cerklje na Gorenjskem
[slovenija]
SLOVENIJA  Sewer construction work
2019-10-04 2019-10-21
Nakup igel Univerzitetni klinični center Ljubljana
[slovenija]
SLOVENIJA  Medical equipments
2019-10-02 2019-10-21
Javno naročilo za dobavo avtobusov brez emisij za mestni potniški promet z uporabo vodikovih energij Mestna občina Velenje
[savinjska]
Savinjska  Buses and coaches
2019-10-07 2019-10-22
Dobava vodomerov Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
[koroška]
Koroška  Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
2019-10-07 2019-10-22
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil Vrtec Trbovlje
[slovenija]
SLOVENIJA  Preserved and/or canned vegetables
 Animal products, meat and meat products
 Fruit, vegetables and related products
 Miscellaneous food products
 Poultry
 Fish, crustaceans and aquatic products
 Deep-frozen products
 Eggs
 Fruit juices
 Toasted bread products and pastry goods
 Pasta products
 Bread products, fresh pastry goods and cakes
 Dietetic products
 Frozen vegetables
 Dairy products
 Grain mill products
2019-10-07 2019-10-22
Nakup igel Univerzitetni klinični center Ljubljana
[slovenija]
SLOVENIJA  Medical equipments
2019-10-07 2019-10-22
Dobava in namestitev naprave za predelavo biološko razgradljivih odpadkov v okviru projekta Urban Soil 4 food Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
[slovenija]
SLOVENIJA  Miscellaneous general and special-purpose machinery
2019-10-08 2019-10-23
Čiščenje sanitarnih objektov na počivališčih Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
[slovenija]
SLOVENIJA  Cleaning services
2019-10-09 2019-10-24
Čiščenje prostorov Institut Jožef Stefan v angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
[slovenija]
SLOVENIJA  Cleaning services
2019-10-09 2019-10-24
Centralizacija IT infrastrukture Državnega tožilstva RS na enotno lokacijo Ministrstvo za pravosodje
[slovenija]
SLOVENIJA  Information systems and servers
 Software package and information systems
 System, storage and content management software package
2019-10-04 2019-10-24
Endoskopski stolpi Splošna bolnišnica Novo mesto
[slovenija]
SLOVENIJA  Endoscopy, endosurgery devices
2019-10-09 2019-10-24
Zamenjava dvigal v glavni stavbi (hospital) UKC Ljubljana Univerzitetni klinični center Ljubljana
[slovenija]
SLOVENIJA  Building installation work
 Construction work
 Lifts
2019-09-20 2019-10-25
Nakup in instalacija visokoločljivostnega vrstičnega elektronskega mikroskopa s FEG izvorom, EDXS sistemom in STEM detektorjem Institut Jožef Stefan v angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
[slovenija]
SLOVENIJA  Scanning electron microscopes
2019-10-07 2019-10-25
Skupno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PZI za izgradnjo regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Straža Mestna občina Novo mesto
[slovenija]
SLOVENIJA  Engineering design services
2019-10-04 2019-10-25
Podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju MONG v naseljih Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava
reference (0)
  • 2019/S 187-456261;
Mestna občina Nova Gorica
[slovenija]
SLOVENIJA  Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment
2019-10-04 2019-10-25
Dobava potrošnega materiala za tiskalnike Onkološki inštitut Ljubljana
[slovenija]
SLOVENIJA  Parts and accessories of photocopying apparatus
 Toner for photocopiers
 Toner for laser printers/fax machines
 Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture
2019-10-10 2019-10-27
Dobava in nadgradnja gasilskega vozila GVC 16/15 za potrebe PGD Pivka Občina Pivka
[primorsko-notranjska]
Primorsko-notranjska  Firefighting vehicles
2019-10-10 2019-10-27
Vrednotenje delovnih mest, prenova plačnega sistema in priprava kadrovskega načrta v skupini SŽ Slovenske železnice, d.o.o.
[slovenija]
SLOVENIJA  Personnel and payroll services
2019-10-01 2019-10-28
Nakup igel Univerzitetni klinični center Ljubljana
[slovenija]
SLOVENIJA  Medical equipments
2019-10-10 2019-10-28
Dobava zdravil in drugega blaga za potrebe LL Grosist d.o.o., JN 21/2019
reference (0)
  • 2019/S 194-471521;
LL Grosist, družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o.
[slovenija]
SLOVENIJA  Pharmaceutical products
 Personal care products
 Medical equipments
 Special nutritional products
2019-10-11 2019-10-28
Vzdrževanje vozil in delovnih pripomočkov avtoparka družbe Eles d.o.o. ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
[slovenija]
SLOVENIJA  Repair and maintenance services of trucks
 Electrical-system repair services
 Tyre repair services, including fitting and balancing
 Car-washing and similar services
 Fleet management, repair and maintenance services
 Repair and maintenance services of cars
 Windscreen replacement services
 Maintenance and repair services related to specific parts of vehicles
 Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
2019-10-09 2019-10-28