Slovakia: list of notices "prior information notice"

This page lists the notices related to the form "Prior information notice" for Slovakia. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 27 active notices published in 2019. Totally in the open-ted database for 2019 there are 102 notices (Slovakia).

Tutti gli f01: tutti

  • 1 (current)
  • 2
title authority name place cpv publication deadline
Prevádzkovanie pohrebísk na území Mesta Trnava Mesto Trnava
[trnavský kraj]
Trnavský kraj  Cemetery services
2019-08-27 2020-08-21
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava
[slovensko]
SLOVENSKO  Medical consumables
2019-09-12 2020-09-09
Nákup špeciálnych vozidiel ZZS BA Záchranná zdravotná služba Bratislava
[slovensko]
SLOVENSKO  Motor vehicles
2019-09-20 2020-09-17
Rekonštrukcia výťahov Univerzita Komenského v Bratislave
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  Lift installation work
 Lifts
 Parts of lifts
 Lift-maintenance services
2019-09-27 2020-09-23
Potraviny Fakultná nemocnica Nitra
[nitriansky kraj]
Západné Slovensko  Food, beverages, tobacco and related products
 Pastry goods
 Poultry
 Meat
 Assorted dairy products
 Deep-frozen products
 Fruit, vegetables and related products
 Miscellaneous food products
 Eggs
 Pasta products
 Cereal or vegetable flour and related products
 Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes
 Jams and marmalades; fruit jellies; fruit or nut purée and pastes
 Sugar and related products
 Starches and starch products
 Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts
 Vinegar; sauces; mixed condiments; mustard flour and meal; prepared mustard
 Canned goods
2019-10-01 2020-09-25
Prípravné trhové konzultácie: Vytvorenie nového webového sídla NBS, zriadenie kompletnej technologickej infraštruktúry, migrácia údajov pôvodného webového sídla a zabezpečenie jeho prevádzky a rozvoja Národná banka Slovenska
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  World wide web (www) site design services
 Web server software development services
2019-10-03 2020-09-30
Finišer, valec, fréza – technologická zostava pre asfaltérsku čatu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
[slovensko]
SLOVENSKO  Road-surfacing machinery
2019-10-08 2020-10-02
Interaktívny systém dodavateľských reťazcov Sario Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
[slovensko]
Bratislavský kraj  Data-processing services
 Software package and information systems
 Programming services of application software
 Software development services
 Data preparation services
 Data collection and collation services
2019-10-08 2020-10-03
Prípravné trhové konzultácie k dodávke, údržbe a rozvoju informačného systému verejného obstarávania (IS SVO) Úrad pre verejné obstarávanie
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  Software package and information systems
2019-10-08 2020-10-03
PTK - Projekčné a inžinierske služby k dielu: Modernizácia a obnova výškových budov – Blok B VM Ľ. Štúra Mlyny UK BA Univerzita Komenského v Bratislave
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  Engineering design services
2019-10-11 2020-10-07
PTK - Informačný systém pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  Educational software development services
2019-10-14 2020-10-08
Komunikačná platforma a aplikačné vybavenie informačného systému ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  Custom software development services
 Software development services
 Programming services of application software
 Software implementation services
 Software configuration services
 Software supply services
 Systems testing services
 Data analysis services
 Data storage services
 Data transmission services
 Data supply services
 Computer support and consultancy services
 Feasibility study, advisory service, analysis
 Project and design preparation, estimation of costs
 Transport services (excl. Waste transport)
 Servers
 Miscellaneous software package and computer systems
2019-10-11 2020-10-08
Nájom vozidiel ZZS s právom kúpy Záchranná zdravotná služba Bratislava
[slovensko]
SLOVENSKO  Motor vehicles
 Ambulances
2019-10-24 2020-10-20
Prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky „Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu umiestneného na skládke „Vlčie hory“ v katastrálnom území mesta Hlohovec“ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
[bratislavský kraj]
Trnavský kraj  Refuse disposal and treatment
2019-11-05 2020-10-30
Spinraza 12 mg - 72 ks Detská fakultná nemocnica Košice
[košický kraj]
Košický kraj  Medicinal products for the musculo-skeletal system
2019-11-12 2020-11-07
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
[banskobystrický kraj]
Prešovský kraj  Flood-prevention works
 Construction work for dams and similar fixed structures
 River regulation and flood control works
 Reservoir construction works
 Culverts
 Engineering services
 Architectural, engineering and planning services
2019-11-18 2020-11-12
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrický samosprávny kraj
[banskobystrický kraj]
Banskobystrický kraj  Agency fuel cards
 Diesel oil
 Unleaded petrol
2019-11-22 2020-11-18
Zabezpečenie Stážových pobytov Slovak Business Agency
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  Training services
 Adult and other education services
 Specialist training services
 Training facilities
 Training programme services
 Vocational training services
 Management training services
 Tutorial services
 Accommodation services
2019-11-26 2020-11-20
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Hlohovec Mesto Hlohovec
[trnavský kraj]
Trnavský kraj  Public road transport services
 Support services for road transport
2019-11-27 2020-11-21
Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica
[trenčiansky kraj]
Trenčiansky kraj  Public road transport services
2019-12-05 2020-12-01
Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačného systému JRUZ Národné centrum zdravotníckych informácií
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  IT services: consulting, software development, Internet and support
2019-12-12 2020-12-08
Vybudovanie prostredia pre prevádzku aplikácií na virtuálnej platforme Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
[slovensko]
SLOVENSKO  Servers
 Software package and information systems
2019-12-13 2020-12-10
MAD v meste Trnava Mesto Trnava
[trnavský kraj]
Trnavský kraj  Public road transport services
2019-12-17 2020-12-11
Prípravné trhové konzultácie k zabezpečeniu prímestskej autobusovej dopravy Trnavského samosprávneho kraja (TT SK) Trnavský samosprávny kraj
[trnavský kraj]
SLOVENSKO  Public road transport services
2019-12-18 2020-12-12
Moderná materská škola v.1 - softvér VaM a priatelia, s.r.o.
[slovensko]
SLOVENSKO  Educational software package
2019-12-23 2020-12-17
  • 1 (current)
  • 2