Tree-cutting services

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more about Tree-cutting services.

For the CPV " Tree-cutting services [77211400-6]" and "all countries [ALL]" there are: 25 item(s) (1363 total)

  • 1 (current)
showing 1 - 25
title country authority name publication deadline
Accords-cadres de prestations de services relatives à l'élagage et l'abattage d'arbres dans les emprises du domaine routier départemental et des voies vertes — quatre lots
contract award notice
FR Département du Nord 2020-08-21 2020-11-25
Wykonanie zabiegów ochronnych w lądowych siedliskach w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna w 2020
contract award notice
PL Narwiański Park Narodowy 2020-08-21 2020-11-25
„Pielęgnacja i wycinka drzew na terenie miasta Sosnowca”
contract award notice
PL Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego 2020-08-21 2020-11-26
Entretien des plantations d'arbres sur le domaine départemental
contract award notice
FR Conseil général de la Nièvre 2020-08-24 2020-11-27
Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami
contract award notice
PL Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu 2020-08-24 2020-11-27
02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu
contract award notice
PL Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 2020-08-25 2020-11-28
Servicii pentru silvicultură în mediul urban
contract award notice
RO Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 2020-08-25 2020-11-28
Utrzymanie czystości i porządku na jezdniach i chodnikach oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg krajowych: nr S-3, 6, 10, 11, 13, 20, 22, 23, 25, 26, 31, 37 w latach 2020/2023 – 22 części
contract award notice
PL Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2020-08-25 2020-11-28
Ramavtal för arboristtjänster i skyddade områden och för åtgärdsprogram för hotade arter
contract award notice
SE Länsstyrelsen i Stockholms Län 2020-08-26 2020-11-29
Acorduri-cadru de „Întreținere și amenajare a parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă și canisitelor, tăieri de corecție, e [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
prior information notice
RO Municipiul Timișoara 2020-01-08 2021-01-05
Los 43 Baumfällarbeiten - Luther-Melanchthon-Gymnasium Wittenberg, Haus Melanchthon, Schulgebäude
prior information notice
DE Landkreis Wittenberg 2020-01-14 2021-01-09
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště
prior information notice
CZ Město Jirkov 2020-01-17 2021-01-12
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sosnowiec
prior information notice
PL Gmina Sosnowiec reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego 2020-01-29 2021-01-25
Poda de mantenimiento y/o tala de árboles en las carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de A Coruña
prior information notice
ES Diputación Provincial de A Coruña 2020-03-02 2021-02-26
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenie Dzielnicy Włochy
prior information notice
PL Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy 2020-03-17 2021-03-13
Doborât și tăieri de corecție la arbori din zone verzi și cimitire pe raza municipiului Cluj-Napoca, în sistem alpinism utilitar
prior information notice
RO Municipiul Cluj-Napoca 2020-04-10 2021-04-07
Wycinka drzew na ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie.
prior information notice
PL Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 2020-04-24 2021-04-22
NMWTRA Tree Works Framework 2020
prior information notice
UK Cyngor Gwynedd Council 2020-05-29 2021-05-27
Administrativa och praktiska uppdrag kring skyddsvärda träd
prior information notice
SE Länsstyrelsen i Södermanlands Län 2020-05-29 2021-05-28
Contrato de servicios del verde urbano de Argentona
prior information notice
ES Ajuntament d'Argentona 2020-07-16 2021-07-15
The Supply of Felling and Tree Surgery Works on Trees Affected by Ash Dieback and Other Health Related Issues (DPS)
prior information notice
UK Carmarthenshire County Council 2020-07-20 2021-07-15
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mrągowo w roku 2021
prior information notice
PL Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Mrągowo 2020-08-05 2021-07-31
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piotrków w roku 2021
prior information notice
PL Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Piotrków 2020-08-25 2021-08-20
13654 Medžių kirtimo ir smulkaus miško / krūmų kirtimo / šalinimo paslaugų pirkimas
contract notice – utilities
LT AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2020-03-23 2023-04-20
Dynamiskt inköpssystem (DIS) Gränsarbeten i skyddade områden i Dalarnas län
contract notice
SE LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN 2020-03-23 2030-04-30
  • 1 (current)
496+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form