Tree-maintenance services

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more about Tree-maintenance services.

For the CPV " Tree-maintenance services [77211500-7]" and "all countries [ALL]" there are: 24 item(s) (1315 total)

  • 1 (current)
showing 1 - 24
title country authority name publication deadline
Accords-cadres de prestations de services relatives à l'élagage et l'abattage d'arbres dans les emprises du domaine routier départemental et des voies vertes — quatre lots
contract award notice
FR Département du Nord 2020-08-21 2020-11-25
Entretien du patrimoine arboré et des réserves foncières
contract award notice
FR Le Mans Métropole Habitat 2020-08-21 2020-11-25
Raamovereenkomst groenwerkzaamheden Arnhem
contract award notice
NL De Connectie 2020-08-21 2020-11-26
„Pielęgnacja i wycinka drzew na terenie miasta Sosnowca”
contract award notice
PL Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego 2020-08-21 2020-11-26
Entretien des plantations d'arbres sur le domaine départemental
contract award notice
FR Conseil général de la Nièvre 2020-08-24 2020-11-27
Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami
contract award notice
PL Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu 2020-08-24 2020-11-27
Servicii pentru silvicultură în mediul urban
contract award notice
RO Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 2020-08-25 2020-11-28
Utrzymanie czystości i porządku na jezdniach i chodnikach oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg krajowych: nr S-3, 6, 10, 11, 13, 20, 22, 23, 25, 26, 31, 37 w latach 2020/2023 – 22 części
contract award notice
PL Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2020-08-25 2020-11-28
„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”
contract award notice
PL Gmina Wieluń 2020-08-25 2020-11-28
Pielęgnacja zieleni przy budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach zewnętrznych będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie
contract award notice
PL Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie 2020-08-26 2020-11-29
Ramavtal för arboristtjänster i skyddade områden och för åtgärdsprogram för hotade arter
contract award notice
SE Länsstyrelsen i Stockholms Län 2020-08-26 2020-11-29
Acorduri-cadru de „Întreținere și amenajare a parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă și canisitelor, tăieri de corecție, e [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
prior information notice
RO Municipiul Timișoara 2020-01-08 2021-01-05
Tree Maintenance Framework
prior information notice
UK Winchester City Council 2020-01-16 2021-01-13
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sosnowiec
prior information notice
PL Gmina Sosnowiec reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego 2020-01-29 2021-01-25
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenie Dzielnicy Włochy
prior information notice
PL Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy 2020-03-17 2021-03-13
Sprzątanie obiektów i terenów zewnętrznych posesji Oddziału ZUS w Biłgoraju oraz podległych jednostek terenowych
prior information notice
PL Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju 2020-05-15 2021-05-14
NMWTRA Tree Works Framework 2020
prior information notice
UK Cyngor Gwynedd Council 2020-05-29 2021-05-27
Administrativa och praktiska uppdrag kring skyddsvärda träd
prior information notice
SE Länsstyrelsen i Södermanlands Län 2020-05-29 2021-05-28
Contrato de servicios del verde urbano de Argentona
prior information notice
ES Ajuntament d'Argentona 2020-07-16 2021-07-15
Grounds Maintenance and Cleaning Services
prior information notice
UK Cottsway Housing Association 2020-07-17 2021-07-15
The Supply of Felling and Tree Surgery Works on Trees Affected by Ash Dieback and Other Health Related Issues (DPS)
prior information notice
UK Carmarthenshire County Council 2020-07-20 2021-07-15
676_20 Total Facilities Management
prior information notice
UK ESPO 2020-07-30 2021-07-28
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mrągowo w roku 2021
prior information notice
PL Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Mrągowo 2020-08-05 2021-07-31
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piotrków w roku 2021
prior information notice
PL Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Piotrków 2020-08-25 2021-08-20
  • 1 (current)
561+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form