Croatia: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Croatia. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 11 active notices published in 2020. Totally in the open-ted database for 2020 there are 1347 notices (Croatia).

Tutti gli f03: tutti

  • 1 (current)
title authority name place cpv publication deadline
Motorne kosilice, motorne kose, motorni čistači i prozračivači travnjaka, trimeri i strižne kose – grupe Grad Zagreb
[grad zagreb]
Grad Zagreb  Mowers
2020-08-25 2020-11-28
Provedba evaluacija (vrednovanja) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
[hrvatska]
HRVATSKA  General management consultancy services
2020-08-25 2020-11-28
Laboratorijski reagensi za Odjel za molekularnu dijagnostiku Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
[hrvatska]
HRVATSKA  Laboratory reagents
2020-08-25 2020-11-28
Oprema dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Grad Zagreb
[grad zagreb]
Grad Zagreb  Medical equipments
2020-08-25 2020-11-28
Implementacija informatičkih alata za pretrage na internetu Ministarstvo financija – Porezna uprava
[hrvatska]
HRVATSKA  Software package and information systems
2020-08-25 2020-11-28
Medicinska oprema za dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Grad Zagreb
[grad zagreb]
Grad Zagreb  Medical equipments
2020-08-25 2020-11-28
Nabava opreme objedinjeni ponovljeni postupci i Grupa 1 NOI-GVI Spregnuti sustav razlikovnog pretražnog kalorimetra i kamere (sustav DSC-mikroskopije), Grupa 2 NOII-GIII Spremnik za tekući dušik Prirodoslovno-matematički fakultet
[hrvatska]
HRVATSKA  Metering instruments
2020-08-25 2020-11-28
Odora za ovlaštene carinske službenike Ministarstvo financija, Carinska uprava
[grad zagreb]
Grad Zagreb  Jackets
 Sweatshirts
 Pullovers
 Caps
 Trousers
 Skirts
 Coveralls
2020-08-26 2020-11-29
Najam pametnih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada sa sustavom upravljanja KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom Rijeka
[primorsko-goranska županija]
Primorsko-goranska županija  Waste and rubbish containers and bins
2020-08-26 2020-11-29
Nabava bolesničkih kreveti za Novu bolnicu u Puli Opća bolnica Pula – Ospedale Generale di Pola
[istarska županija]
Istarska županija  Beds for medical use
2020-08-26 2020-11-29
Izrada dokumentacije i provedba aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada Fond za financiranje razgradnje NEK
[hrvatska]
HRVATSKA  Engineering design services
2020-08-26 2020-11-29
  • 1 (current)