Latvia: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Latvia. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 36 active notices published in 2020. Totally in the open-ted database for 2020 there are 1672 notices (Latvia).

Tutti gli f03: tutti

  • 1 (current)
  • 2
title authority name place cpv publication deadline
Ceļa zīmju iegāde, saskaņošana un uzstādīšana SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
[rīga]
Rīga  Road signs
2020-08-24 2020-11-27
Dažādu atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
[rīga]
Rīga  Litter collection services
2020-08-24 2020-11-27
Patversmes un naktspatversmes pakalpojuma nodrošināšana Rīgas pilsētas pašvaldībā Rīgas domes Labklājības departaments
[latvija]
Latvija  Social work services with accommodation
2020-08-24 2020-11-27
Rīgas Kongresu nama Lielās zāles un publiskās zonas ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, atjaunošana SIA "Rīgas nami"
[latvija]
Latvija  Construction work
2020-08-24 2020-11-27
Objekta "Muzeja brīvdabas nodaļas "Sēļu sēta" apmeklētāju centra ēkas jaunbūve un kases ēkas nojaukšana Filozofu ielā 6A, Jēkabpilī" būvuzraudzības veikšana Jēkabpils pilsētas pašvaldība
[latvija]
Zemgale  Supervision of building work
2020-08-24 2020-11-27
Medikamentu piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām SIA "Jūrmalas slimnīca"
[pierīga]
Pierīga  Pharmaceutical products
2020-08-24 2020-11-27
Mobilo sakaru pakalpojumu iegāde Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
[latvija]
Latvija  Postal and telecommunications services
2020-08-24 2020-11-27
Strukturēto kabeļu sistēmu komponenšu, to komutējošo un uzturošo iekārtu piegāde un integrācija Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
[latvija]
Latvija  Local area network
2020-08-24 2020-11-27
Spiediena mērīšanas ierīču piegāde Ogres tehnikuma izglītības programmas “Mašīnzinības” ietvaros Valsts izglītības attīstības aģentūra
[latvija]
Vidzeme  Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
 Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases
2020-08-24 2020-11-27
Traktoru iegāde ar lietotu traktoru atpirkšanu Mazsilu, Popes, Valmieras, Pļaviņu kokaudzētavām AS “Latvijas valsts meži”
[vidzeme]
Vidzeme  Tractors
2020-08-24 2020-11-27
Specializēto iekārtu iegāde Kriminālistikas pārvaldes ballistisko, trasoloģisko un sprādzientehnisko ekspertīžu veikšanai Valsts policija
[latvija]
Latvija  Machines and apparatus for testing and measuring
2020-08-24 2020-11-27
Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram Daugavpils pilsētas dome
[latgale]
Latgale  Food, beverages, tobacco and related products
2020-08-24 2020-11-27
Dabasgāzes iegāde SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” administratīvo un apsaimniekojamo dzīvojamo māju vajadzībām SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
[rīga]
Rīga  Natural gas
2020-08-24 2020-11-27
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Stopiņu novadā Stopiņu novada dome
[latvija]
Latvija  Refuse collection services
2020-08-24 2020-11-27
Smērvielu un tehnisko šķidrumu iegāde Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
[latvija]
Latvija  Lubricating oils and lubricating agents
2020-08-24 2020-11-27
Pasākumu nodrošināšanai nepieciešamo mērķauditorijai pielāgoto preventīvo materiālu iegāde (I posms) Valsts policija
[latvija]
Latvija  Advertising material
 Printed books, brochures and leaflets
 Printing and related services
2020-08-24 2020-11-27
Latvijas Organiskās sintēzes institūta telpu uzkopšanas pakalpojumi APP “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”
[rīga]
Rīga  Cleaning services
2020-08-24 2020-11-27
Programmatūras izstrādes resursu nodrošināšana AS “Latvijas valsts meži”
[latvija]
Latvija  Software programming and consultancy services
2020-08-24 2020-11-27
Darbinieku veselības apdrošināšana Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
[latvija]
Latvija  Health insurance services
2020-08-25 2020-11-28
Pārtikas produktu iegāde Sociālās integrācijas valsts aģentūra
[pierīga]
Pierīga  Food, beverages, tobacco and related products
2020-08-25 2020-11-28
Pārtikas produktu piegāde Viļakas novada pašvaldības iestādēm Viļakas novada dome
[latgale]
Latgale  Food, beverages, tobacco and related products
 Poultry
 Processed vegetables
 Frozen fish, fish fillets and other fish meat
 Prepared and preserved fish
2020-08-25 2020-11-28
Malkas, kokskaidu granulu un brikešu piegāde Viļakas novada pašvaldībai Viļakas novada dome
[latgale]
Latgale  Fuel wood
2020-08-25 2020-11-28
Objekta “Draudzības alejas un Viestura ielas no Andreja Pormaļa ielas līdz Draudzības alejai pārbūve, Jēkabpilī” būvuzraudzības veikšana Jēkabpils pilsētas pašvaldība
[latvija]
Zemgale  Supervision of building work
2020-08-25 2020-11-28
Elektroenerģijas piegāde Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
[rīga]
Latvija  Electricity
2020-08-25 2020-11-28
Valsts vides dienesta informācijas sistēmu pilnveidošana un vides pārvaldības sistēmu integrācija Valsts vides dienests
[rīga]
Rīga  Software maintenance and repair services
2020-08-25 2020-11-28
  • 1 (current)
  • 2