Ełcki (PL623) - list of "prior information notice"

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more in Ełcki.
In this page there is the list of "prior information notice" notices..

  • 1 (current)

3 item(s)

title authority name publication deadline
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
prior information notice
Gmina Ełk 2020-01-02 2020-12-29
Dostawa i instalacja aparatury diagnostycznej dla potrzeb laboratorium 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku
prior information notice
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 2020-03-02 2021-02-25
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej
prior information notice
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 2020-03-03 2021-02-27
  • 1 (current)

Geographical position

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form

122+1