Poland: list of notices "prior information notice"

This page lists the notices related to the form "Prior information notice" for Poland. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 577 active notices published in 2020. Totally in the open-ted database for 2020 there are 578 notices (Poland).

Tutti gli f01: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku, sterylny i niesterylny; aparatury medycznej; produktów farmaceutycznych; odczynników i testów laboratoryjnych; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
[częstochowski]
Częstochowski  Medical equipments
 Pharmaceutical products
2020-01-02 2020-12-29
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Gmina Ełk
[ełcki]
Ełcki  Public road transport services
2020-01-02 2020-12-29
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Żyraków Gmina Żyraków
[podkarpackie]
Rzeszowski  Household-refuse disposal services
 Refuse collection services
 Refuse transport services
 Waste-tip management services
2020-01-06 2021-01-01
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Powiat Makowski
[ostrołęcki]
Ostrołęcki  Public road transport services
2020-01-07 2021-01-02
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) Gmina Wołomin
[warszawski wschodni]
Warszawski wschodni  Refuse and waste related services
2020-01-07 2021-01-02
Sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pt. „Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego położonego we wsi Kotowice przy ulicy Podwalnej 1 (działka nr 98/2, obręb Koto... Gmina Siechnice
[dolnośląskie]
Wrocławski  Supervision of building work
2020-01-08 2021-01-06
Pisemne tłumaczenia z języka polskiego na: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, słowacki oraz wprowadzenie wszystkich przetłumaczonych treści do systemu bazodanowego MSIT Województwo Małopolskie
[małopolskie]
Małopolskie  Translation services
2020-01-09 2021-01-07
Dostawa materiałów promocyjnych dla Województwa Małopolskiego Województwo Małopolskie
[małopolskie]
Małopolskie  Information and promotion products
2020-01-09 2021-01-07
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Jesionowej w miejscowości Biestrzyków z podziałem na 2 zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych Gmina Siechnice
[dolnośląskie]
Wrocławski  Engineering design services for the construction of civil engineering works
2020-01-09 2021-01-07
Wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków – Oranżeria i Ujeżdżalnia Muzeum-Zamek w Łańcucie
[rzeszowski]
Rzeszowski  Exhibition, fair and congress organisation services
 Exhibition equipment
 Multimedia equipment
 Audio-visual materials
 Multimedia networks
 Miscellaneous furniture and equipment
 System, storage and content management software package
 Installation services of electrical equipment
 Electrical services
 Content management software development services
 Services related to printing
 Interior design services
 Furniture design services
 Specialty design services
 Motion picture and video tape production and related services
 Artistic services
 Services provided by authors
2020-01-13 2021-01-07
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy Gmina Miasta Dębica
[rzeszowski]
Podkarpackie  Refuse and waste related services
 Waste-tip management services
2020-01-13 2021-01-07
Dostawa materiałów promocyjnych dla Województwa Małopolskiego o charakterze regionalnym Województwo Małopolskie
[małopolskie]
Małopolskie  Information and promotion products
2020-01-09 2021-01-07
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego” Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
[elbląski]
Elbląski  Construction work
2020-01-10 2021-01-08
Dostawa wyrobów medycznych wg formularza cenowego nr 3/2020 Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka
[rybnicki]
POLSKA  Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
2020-01-10 2021-01-08
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy. Gmina Miasta Dębica
[rzeszowski]
Rzeszowski  Household-refuse disposal services
 Refuse collection services
2020-01-10 2021-01-08
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przygodzice Gmina Przygodzice
[kaliski]
Kaliski  Refuse and waste related services
 Refuse transport services
 Waste-tip management services
 Household-refuse disposal services
2020-01-15 2021-01-09
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i Prokuraturach Rejonowych Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
[wielkopolskie]
Wielkopolskie  Cleaning services
2020-01-15 2021-01-09
Dostawa 6-kolorowej cyfrowej produkcyjnej maszyny drukującej wraz z jej zainstalowaniem oraz wykonywaniem kompleksowej obsługi serwisowej (w okresie 36 miesięcy) Narodowy Bank Polski
[polska]
POLSKA  Printing machinery
2020-01-15 2021-01-12
Standardowa asysta techniczna dla produktów Oracle Narodowy Bank Polski
[polska]
POLSKA  Software maintenance and repair services
2020-01-15 2021-01-12
Odnowienie usługi wsparcia dla licencji programowania producenta McAfee oraz rozszerzonego wsparcia technicznego dla systemów ochrony węzłów końcowych oraz systemów proxy Narodowy Bank Polski
[polska]
POLSKA  Security software package
2020-01-15 2021-01-12
Zakup wsparcia dla oprogramowania narzędziowego CA API Gateway Narodowy Bank Polski
[polska]
POLSKA  Software maintenance and repair services
2020-01-15 2021-01-12
Ochrona fizyczna obiektów Narodowy Bank Polski
[polska]
POLSKA  Security services
2020-01-15 2021-01-12
Rozbudowa ul. Obywatelskiej na odcinku od ulicy Nowe Sady do ul. Waltera-Janke w Łodzi wraz z przebudową wodociągu Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
[miasto Łódź]
Miasto Łódź  Construction work
 Site preparation work
 Construction, foundation and surface works for highways, roads
 Sewer construction work
 Site preparation and clearance work
 Construction work for pipelines, communication and power lines
 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
 Dismantling works
 Trench-digging work
 Drainage works
 Landscaping work for green areas
 Construction work for water and sewage pipelines
2020-01-15 2021-01-12
Serwis i rozbudowa modułu EOD SGW Narodowy Bank Polski
[polska]
POLSKA  Software programming and consultancy services
2020-01-15 2021-01-12
Zakup usług rozszerzonego serwisu urządzeń sieciowych PaloAlto wraz z wymaganymi licencjami Narodowy Bank Polski
[polska]
POLSKA  Computer support and consultancy services
2020-01-15 2021-01-12