Poland: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Poland. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 5118 active notices published in 2020. Totally in the open-ted database for 2020 there are 13182 notices (Poland).

Tutti gli f03: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego w latach 2020–2022. Postępowanie II Gorczański Park Narodowy
[nowosądecki]
Nowosądecki  Forestry services
2020-05-06 2020-08-11
Dostawy implantów ortopedycznych Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
[gliwicki]
Gliwicki  Orthopaedic implants
 Orthopaedic support devices
2020-05-06 2020-08-11
Roboty utrzymaniowe na odcinku drogi ekspresowej S5 węzeł Bydgoszcz Północ (z węzłem) – węzeł Mieleszyn (bez węzła) z podziałem na 2 części Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
[kujawsko-pomorskie]
Kujawsko-pomorskie  Road-inspection services
 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
2020-05-06 2020-08-11
Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Rapperswilska 9/11 (nr rej. 30). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. Veolia Energia Warszawa S.A.
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  General construction work for pipelines
2020-05-05 2020-08-11
Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego
[Łódzkie]
POLSKA  Artificial joints
2020-05-06 2020-08-12
Pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury i małej architektury w Parku Miejskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach Gmina Tarnowskie Góry
[gliwicki]
Gliwicki  Parks maintenance services
2020-05-06 2020-08-12
Świadczenie kompleksowej usługi prania asortymentu z jego leasingiem i usługi prania asortymentu SU, z oprogramowaniem do obsługi procesu pralniczego i szkolenia (NSSU.DFP.271.97.2019.LS) Szpital Uniwersytecki w Krakowie
[miasto kraków]
Miasto Kraków  Washing and dry-cleaning services
 Laundry-collection services
 Pressing services
 Other services
 Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials
 Software package and information systems
 Software-related services
 Technical support services
 Software maintenance and repair services
2020-05-07 2020-08-12
Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz w podległych jednostkach z województwa warmińsko-mazurskiego i terenu zewnętrznego wokół b Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
[warmińsko-mazurskie]
Warmińsko-mazurskie  Cleaning services
 Ice-clearing services
 Window-cleaning services
 Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes
 Snow-clearing services
 Office cleaning services
 Street-cleaning and sweeping services
 Cleaning and polishing products
 Soap
 Grassing services
 Building-cleaning services
 Miscellaneous repair and maintenance services
2020-05-05 2020-08-12
Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
[tarnowski]
Tarnowski  Repair and maintenance services of medical and precision equipment
2020-05-06 2020-08-12
Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 08 z podz. na zadania Związek Komunalny Gmin „Czyste miasto, czysta gmina”
[kaliski]
Kaliski  Sewage, refuse, cleaning and environmental services
 Refuse and waste related services
 Refuse disposal and treatment
2020-05-07 2020-08-12
Dostawa zestawów do zabiegów endoluminarnych zmniejszania żołądka Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
[miasto poznań]
Miasto Poznań  Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
2020-05-05 2020-08-12
Usługa szycia na miarę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Jednostki Wojskowej nr 6021 Jednostka Wojskowa nr 6021
[makroregion centralny]
POLSKA  Tailoring services
 Military uniforms
2020-05-07 2020-08-12
Dostawa endoprotez ortopedycznych Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
[lubuskie]
Gorzowski  Orthopaedic implants
2020-05-06 2020-08-12
Usługi w zakresie zapewnienia specjalistów z branży IT Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Systems and technical consultancy services
2020-05-06 2020-08-12
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dębica w leśnictwie Brzostek w roku 2020 Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Dębica
[tarnobrzeski]
Tarnobrzeski  Forestry services
 Logging services
 Services incidental to logging
 Timber harvesting services
 Transport of logs within the forest
 Tree-clearing services
 Tree-cutting services
 Tree-maintenance services
 Tree seeding
 Services incidental to forestry
 Forestry management services
 Forest pest control services
 Afforestation services
2020-05-06 2020-08-12
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.
reference (0)
  • 2020/S 021-046695;
Politechnika Koszalińska
[koszaliński]
Koszaliński  Training services
 Specialist training services
2020-05-06 2020-08-12
Wykonanie zadania: przebudowa przepustów na obiekty o większym świetle Nadleśnictwo Niepołomice
[krakowski]
Krakowski  Construction work
 Site preparation work
 Works for complete or part construction and civil engineering work
2020-05-06 2020-08-12
Dostawa produktów leczniczych do chemioterapii i programów lekowych oraz produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz środków kontrastowych Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dabrowie Górniczej
[sosnowiecki]
Sosnowiecki  Pharmaceutical products
2020-05-06 2020-08-12
Rozbudowa infrastruktury w Centrum Informatyki Resortu Finansów –Zakup serwerów na potrzeby Systemu Informacji Celno-Skarbowej Eureka Centrum Informatyki Resortu Finansów
[radomski]
Radomski  Servers
2020-05-06 2020-08-12
Konkurs ofert nr 05-20-000008/PDT/17/1/17.9250.031.08/01 w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny od 2009 w zakresie 17.9250.031.08 – świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
[miasto Łódź]
Miasto Łódź  Health services
2020-05-06 2020-08-12
„Pielęgnacja niskiej zieleni miejskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry” Gmina Tarnowskie Góry
[gliwicki]
Gliwicki  Grounds maintenance services
2020-05-06 2020-08-12
Zakup samochodu osobowego typu Minibus Prokuratura Krajowa
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Minibuses
2020-05-06 2020-08-12
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla kliniki kardiologii – 13 zadań Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
[lubelskie]
Lubelski  Medical equipments
 Nuclear and radiological protection clothing
 Chemical reagents
2020-05-05 2020-08-12
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości 1 000 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo sp. z o.o.
[warmińsko-mazurskie]
Warmińsko-mazurskie  Waste-tip management services
2020-05-06 2020-08-12
Świadczenie usług doradczych o charakterze ekonomiczno-finansowym dla projektów drogowych Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
[polska]
Miasto Warszawa  Highways consultancy services
 Financial consultancy services
2020-05-06 2020-08-12