Poland: list of notices "contract award notice – utilities"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice – utilities" for Poland. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 1031 active notices published in 2020. Totally in the open-ted database for 2020 there are 2490 notices (Poland).

Tutti gli f06: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Wykonywanie przeglądów wewnętrznych i świadczenie usług w zakresie usuwania uszkodzeń wyłączników typu DLF w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
[polska]
POLSKA  Repair and maintenance services of electrical distribution equipment
2020-05-08 2020-08-14
Dostawa, montaż i uruchomienie sytemu ciągłego monitoringu emisji spalin z turbin na Tłoczniach Gazu Zambrów, Ciechanów i Szamotuły System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ Spółka Akcyjna
[miasto warszawa]
POLSKA  Services related to air pollution
2020-05-08 2020-08-14
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Krętej w Czapurach Aquanet S.A.
[miasto poznań]
Poznański  Pipeline-design services
 Supervision of project and documentation
 Engineering design services
2020-05-07 2020-08-14
Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w rejonie ul. Siedleckiej i Świekatowskiej w Bydgoszczy Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
[bydgosko-toruński]
Bydgosko-toruński  Construction work
 Site preparation work
 Works for complete or part construction and civil engineering work
 Construction work for pipelines, communication and power lines
 Pipelaying construction work
 District-heating mains construction work
 Construction, foundation and surface works for highways, roads
 Landscaping work for green areas
 Flatwork
2020-05-08 2020-08-14
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Tarniny na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Engineering design services
2020-05-07 2020-08-14
Opracowanie modelu zintegrowanego systemu zarządzania złożem wykonanego w programach komputerowych, tj. Petrel/Eclipse, Pipesim, Hysys oraz IAM dla złoża BMB (Barnówko–Mostno–Buszewo) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
[polska]
POLSKA  Well-drilling and production services
2020-05-08 2020-08-14
Odtworzenie stanu pierwotnego jednostki kogeneracji Centrax CX501-KB5 z turbiną gazową Rolls-Royce model Allison 501KB5 w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
[tarnowski]
Tarnowski  Installation services of gas turbines
 Gas turbines
2020-05-07 2020-08-14
Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie sekcji c.w.u. w węźle cieplnym przy ul. Sułkowskiego 58 w Bydgoszczy Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
[bydgosko-toruński]
Bydgosko-toruński  Construction work
 Building installation work
 Electrical installation work
 Insulation work
 Thermal insulation work
 Plumbing and sanitary works
 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
2020-05-07 2020-08-14
Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Grunwaldzkiej – II etap Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
[olsztyński]
Olsztyński  General construction work for pipelines
 Site preparation and clearance work
 Excavating and earthmoving work
 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
 Electrical wiring and fitting work
 Thermal insulation work
2020-05-11 2020-08-15
Świadczenie usług serwisu i modyfikacji systemu SZI-Gazda dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
reference (0)
  • 2020/S 015-032314;
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
[tarnowski]
POLSKA  IT services: consulting, software development, Internet and support
2020-05-08 2020-08-15
Kontrakt 1: Zadanie 4 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów w sołectwie Brzezinki” Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
[kielecki]
Kielecki  Construction work for water and sewage pipelines
 Site preparation work
 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
 Site preparation and clearance work
 Sewerage work
 Sewage pumping stations construction work
 Landscaping work
 Works for complete or part construction and civil engineering work
 Construction, foundation and surface works for highways, roads
 Building installation work
 Electrical installation work
 Insulation work
 Fencing, railing and safety equipment installation work
 Building completion work
 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
2020-05-11 2020-08-15
Sukcesywne naprawy części zamiennych wchodzących w skład układów pneumatycznych do autobusów marki Volvo, Mercedes Citaro i Solaris Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
[miasto wrocław]
Dolnośląskie  Maintenance and repair services related to specific parts of vehicles
2020-05-08 2020-08-15
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągów ś/c oraz stacji gazowej Q=1 600 m/h na terenie miejscowości Kłodawa, Krzewata, gm. Kłodawa – zamówienie sektorowe Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
[tarnowski]
Wielkopolskie  Engineering design services
 Supervision of project and documentation
2020-05-08 2020-08-15
Kolejne etapy przebudowy Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
[miasto kraków]
Miasto Kraków  Construction work
 Roof works and other special trade construction works
 Construction work for communication lines
 Structural works
 Roof-framing work
 Application work of anti-corrosive coatings
 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
 Unreinforced-concrete work
 Sewerage work
 Tramline
 Track construction works
 Installation work of illumination and signalling systems
 Roof-covering work
 Concrete work
 Fences
 Structural steelworks
 Joinery work
 Installation of gates
 Electrical installation work
 Installation of cable infrastructure
 Reinforced-concrete work
 Prefabricated units and components
 Site preparation and clearance work
 Demolition, site preparation and clearance work
 Assembly of metal structures
 Ventilation installation work
 Guttering work
 Fencing components
 Insulation work
 Tramway works
 Tramline construction works
 Structures construction work
2020-05-11 2020-08-15
Świadczenie prywatnej opieki medycznej dla pracowników LW „Bogdanka" S.A. oraz ich rodzin Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
[lubelski]
POLSKA  Medical practice and related services
2020-05-08 2020-08-15
Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego – Wyszyńskiego – III etap, od punktu Z1 do komory P8 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
[olsztyński]
Olsztyński  General construction work for pipelines
 Site preparation and clearance work
 Excavating and earthmoving work
 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
 Electrical wiring and fitting work
 Thermal insulation work
2020-05-11 2020-08-15
Pogłębianie w JSW S.A. KWK Pniówek szybu III wraz z wydłużeniem górniczych wyciągów szybowych do poz. 1 000 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
[rybnicki]
Bielski  Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways
2020-05-08 2020-08-15
Dostawa fabrycznie nowych kotew strunowych i akcesoriów do kotew Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
[lubelski]
Lubelskie  Anchors
2020-05-08 2020-08-15
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej DN 100/150 oraz kanalizacyjnej Ø 0,30/0,20/0,16 m na terenie Dzielnic Rembertów i Targówek m.st. Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Engineering design services
2020-05-08 2020-08-15
Usługi doradztwa prawnego w zakresie zadań realizowanych przez PKP PLK S.A. świadczonych w ramach POIŚ, CEF, POPW na potrzeby wsparcia zadań inwestycyjnych finansowanych z UE w ramach PT POIŚ i PT CEF PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
[polska]
POLSKA  Legal advisory and representation services
2020-05-11 2020-08-15
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kościuszki oraz w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Kościuszki 13 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Construction work
 Construction work for water and sewage pipelines
 Site preparation and clearance work
 Various surface works
 Installation of road signs
2020-05-08 2020-08-15
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę magistrali wodociągowej w al. Niepodległości i ul. A. E. Odyńca na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Engineering design services
2020-05-08 2020-08-15
Modernizacja wraz z remontem 4 szt. ciągników firmy SMT Scharf Polska Sp. z o.o. typu DZ 1500 2+2 – Dostawa wraz z montażem Polska Grupa Górnicza S.A.
[Śląskie]
Śląskie  Machinery for mining, quarrying, construction equipment
2020-05-08 2020-08-15
2019/W100/WP-002279: Wykonanie dokumentacji projektowej, PT/UP/00278671/Pustkowie Kłomnickie/Kłomnice/Księża/Gazownia Częstochowa/Budowa gazociągu śr/c Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
[Śląskie]
Śląskie  Pipeline-design services
 Engineering design services
2020-05-11 2020-08-15
Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową kolektora Mokotowskiego Bis oraz budową trasy tramwajowej w ciągu ul. Gagarina w Warszawie w podziale na 2 części: ... Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Works for complete or part construction and civil engineering work
2020-05-12 2020-08-16