Poland: list of notices "notice for changes or additional information"

This page lists the notices related to the form "Notice for changes or additional information" for Poland. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 24 active notices published in 2020. Totally in the open-ted database for 2020 there are 12350 notices (Poland).

Tutti gli f14: tutti

  • 1 (current)
title authority name place cpv publication deadline
Dostawa systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
[miasto warszawa]
Lubelskie  Radio transmission apparatus with reception apparatus
 Control tower equipment
 Concrete work
 Installation of cable infrastructure
 Ancillary works for telecommunications
 Specialist training services
 Construction work for electricity power lines
 Air-traffic control systems
 Engineering works and construction works
 Radio installations
 Road construction works
 Construction work for buildings relating to air transport
 Electrical wiring and fitting work
 Erection of aerials
 Telecommunications equipment and supplies
 Foundation work
 Air-traffic control simulation
 Architectural, construction, engineering and inspection services
 Construction work for telephone lines
 Site preparation and clearance work
2020-08-04 2020-09-28
Dostawa wozu zabezpieczenia technicznego Kajman
reference (0)
  • 2020/S 121-297846;
Inspektorat Uzbrojenia
[n.d. ()]
N.D. ()  Armoured military vehicles
2020-08-21 2020-09-28
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych oddziału regionalnego KRUS w Krakowie i podległych placówek terenowych KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie
[polska]
POLSKA  Cleaning services
2020-08-21 2020-09-28
Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
[polska]
POLSKA  Construction work for water and sewage pipelines
 Landscape architectural services
 Engineering design services
 Demolition, site preparation and clearance work
 Construction work for electricity power lines
 Engineering works and construction works
 Miscellaneous engineering services
 Construction and ancillary works for telephone and communication lines
 Road construction works
2020-08-26 2020-09-28
„Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” Gmina Tarnowskie Góry
[gliwicki]
Gliwicki  Solar collectors for heat production
 Engineering services
 Central-heating installation work
 Boilers
 Ancillary building services
 Central-heating boilers
 Repair and maintenance services of central heating
 Building installation work
 Mechanical and electrical engineering services
 Electrical services
 Architectural and related services
 Plumbing and sanitary works
 Electrical power systems design services
 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
 Building completion work
 Engineering design services
 Solar installation
 Roof frames
 Construction work for pipelines, communication and power lines
 Electrical installation work
 Solar photovoltaic modules
 Solar panel roof-covering work
2020-06-04 2020-09-30
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 32 w Kielcach Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
[kielecki]
Kielecki  Heating, ventilation and air-conditioning installation work
 Construction work
 Electrical installation work
 Plumbing and drain-laying work
 Theatre construction work
2020-07-17 2020-09-30
Dostawa 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania „PKP Intercity” S.A.
[polska]
Miasto Warszawa  Locomotives
2020-08-07 2020-09-30
Wykonanie inwestycji pn. instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach
[kielecki]
POLSKA  Construction works for power plants and heating plants
 Refuse-incineration plant construction work
2020-08-11 2020-09-30
Rozwój i utrzymanie portalu klienta oraz szyny usług (ESB) w ramach platformy usług elektronicznych ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
[miasto warszawa]
POLSKA  Systems and technical consultancy services
 Software-related services
 Specialist training services
 Software implementation services
 Facilities management services for computer systems development
2020-08-11 2020-09-30
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
[kielecki]
Kielecki  Heating, ventilation and air-conditioning installation work
 Construction work
 Electrical installation work
 Plumbing and drain-laying work
 Theatre construction work
2020-08-11 2020-09-30
Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Grunwaldzkiej w Rzeszowie Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
[rzeszowski]
Rzeszowski  Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
 Construction work for water and sewage pipelines
 Installation of cable infrastructure
 Construction work for pipelines, communication and power lines
 Electrical engineering installation works
 Road construction works
2020-08-18 2020-09-30
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tomografu komputerowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
[polska]
Bytomski  Tomography devices
2020-08-18 2020-09-30
Wybór PF w celu zarządzania funduszem pożyczkowym oraz świadczenia usług szkolenia i doradztwa w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” w woj. dolnośląskim i lubuskim Bank Gospodarstwa Krajowego
[miasto warszawa]
POLSKA  Financial and insurance services
2020-08-25 2020-09-30
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ - w. Rzęśnica / bez węzła/ -Rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie robót na węźle Kijewo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
[polska]
POLSKA  Construction work for water and sewage pipelines
 Landscape architectural services
 Engineering design services
 Demolition, site preparation and clearance work
 Construction work for electricity power lines
 Road construction works
2020-08-26 2020-09-30
„Modernizacja i rozbudowa istniejącego kampusu UJ CM w Krakowie-Prokocimiu – etap I” Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
[miasto kraków]
Miasto Kraków  Project and design preparation, estimation of costs
 Insulation work
 Engineering services
 Site preparation work
 Joinery and carpentry installation work
 Assembly and erection of prefabricated structures
 Installation works of cleanrooms
 Electrical wiring and fitting work
 Drainage and surface works
 Scientific installations
 Scrub-removal work
 Building installation work
 Installation services of medical and surgical equipment
 Laboratory building construction work
 Servers
 Installation services of guidance and control systems
 Laboratory benching
 Construction work
 Engineering works and construction works
 Architectural and related services
 Plumbing and sanitary works
 Floor and wall covering work
 Miscellaneous software package and computer systems
 Site-development work
 Installation services of communications equipment
 Installation services of fire protection equipment
 Structures construction work
 Painting work
 Building completion work
 Technical testing, analysis and consultancy services
 Construction-related services
 Installation services of computers and office equipment
 Other building completion work
 Electrical installation work of filtration equipment
 Advisory architectural services
 Plastering work
 Installation services of electrical and mechanical equipment
 Laboratory furniture
 Architectural, construction, engineering and inspection services
 Site-reclamation work
 Urban planning and landscape architectural services
 Installation services of equipment for measuring, checking, testing and navigating
 Various surface works
 Research and testing facilities construction work
 Monitoring and control services
 Approval plans, working drawings and specifications
 Electrical installation work
 Siteworks
 Works for complete or part construction and civil engineering work
 Landscaping work for green areas
2020-08-24 2020-10-01
Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
[rybnicki]
Rybnicki  Construction works for power plants and heating plants
2020-08-19 2020-10-02
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dzierżęcińskiej w zakresie budowy drogi rowerowej, chodnika, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego na odcinku (...) Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski
[koszaliński]
Koszaliński  Road construction works
2020-08-24 2020-10-08
„Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22 MWe w Ciepłowni Południe przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu” Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Radpec Spółka Akcyjna
[radomski]
Radomski  Hot-water boilers
 Construction works for power plants and heating plants
 Steam generators
 Turbine generator sets
2020-08-24 2020-10-09
Budowa kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn PGNiG Termika SA
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Construction work
 Works for complete or part construction and civil engineering work
2020-08-05 2020-10-30
Budowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn PGNiG Termika SA
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Construction work
 Works for complete or part construction and civil engineering work
2020-08-05 2020-10-30
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu hali zdjęciowej na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Construction consultancy services
 Supervision of building work
 Supervision of project and documentation
 Construction supervision services
 Construction-site supervision services
 Construction management services
2020-07-14 2020-11-16
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn” Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
[warmińsko-mazurskie]
POLSKA  Engineering design services for the construction of civil engineering works
2020-07-20 2020-11-24
„Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 1 – Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (...) Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
[miasto Łódź]
Miasto Łódź  Building installation work
 Overhaul and refurbishment work
 Building construction work
 Engineering services
 Site preparation work
 Construction work
 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
 Construction supervision services
 Landscaping work for green areas
 Construction management services
 Site-development work
 Building completion work
2020-08-24 2020-11-25
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo–Różnowo–Susz. Województwo Warmińsko Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
[warmińsko-mazurskie]
POLSKA  Engineering design services for the construction of civil engineering works
2020-07-23 2020-12-11
  • 1 (current)