Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 028-064557 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 844 info
Katowicki (PL22A) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Health
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Katowicki (PL22A) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not specified
Award criteria Not specified
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-02-10 00:00:00
Deadline 2021-02-04 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-061658-001

1 DELETION_DATE: 20210204

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 28

2 DATE_PUB: 20200210

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 028-064557

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:064557-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.bip.gcm.pl

2 ORIGINAL_CPV: Repair and maintenance services of medical equipment

INFOCODE: 50421000

2 ORIGINAL_CPV: Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

INFOCODE: 50420000

2 ORIGINAL_CPV: Installation services of medical equipment

INFOCODE: 51410000

2 ORIGINAL_CPV: Repair and maintenance services of surgical equipment

INFOCODE: 50422000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200205

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not specified

INFOCODE: Z

2 AC_AWARD_CRIT: Not specified

INFOCODE: Z

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Repair and maintenance services of medical equipment

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos médicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meditsiiniseadmete remondi- ja hooldusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lääketieteellisten laitteiden korjaus ja huolto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de réparation et d'entretien de matériel médical

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Repair and maintenance services of medical equipment

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge popravaka i održavanja medicinske opreme

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicīnisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat mediku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparatie en onderhoud van medische uitrusting

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de reparação e manutenção de equipamento médico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opravy a údržba lekárskych zariadení

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske opreme

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparation och underhåll av medicinsk utrustning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Ziołowa 45/47

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Katowice

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 40-635

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Aleksandra Knapska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 323598407

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aknapska@gcm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 322029501

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.bip.gcm.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.gcm.logintrade.net

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://gcm.logintrade.net/

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- URL_TOOL   value: www.gcm.logintrade.net

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego.

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec, POLSKA (wszystkie jednostki organizacyjne).

4 SHORT_DESCR

5 P: Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego.

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie zawierała SIWZ oraz załączniki do SIWZ.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: W zakresie punktu II.1.6, II.2.1 – II.2.4 informuję, że postępowanie o nazwie „Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego” będzie udzielane w częściach, a części z podziałem na zadania.

5 P: Okres obowiązywania zamówienia będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-03-31

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający informuje, że niniejsze wstępne ogłoszenie informacyjne, które ma na celu skrócenie terminu składania ofert, dotyczy wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego „Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego” wszczętych na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +22 4587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +22 4587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

L: 4 --- key: (P)   value: 17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.

L: 4 --- key: (P)   value: 17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej, określony w pkt 7.1 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 17.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1–4 Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

L: 4 --- key: (P)   value: 17.6. Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w art. 179–198 lit. g Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +22 4587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +22 4587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-02-05

15+1