Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 041-096929 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Gmina Miasto Zgierz 9 info
Łódzki (PL712) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Łódzki (PL712) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-02-27 00:00:00
Deadline 2021-02-24 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-098862-001

1 DELETION_DATE: 20210224

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 41

2 DATE_PUB: 20200227

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 041-096929

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:096929-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.umz.zgierz.pl

2 ORIGINAL_CPV: Public road transport services

INFOCODE: 60112000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200225

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на обществения пътен транспорт

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby veřejné silniční dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Offentlig vejtransport

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Public road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de transporte por la vía pública

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maantee ühistransporditeenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Joukkoliikennepalvelut maanteitse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de transport routier public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Public road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge javnog cestovnog prijevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di trasporto pubblico terrestre

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viešojo kelių transporto paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sabiedriskie autotransporta pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' trasport pubbliku bit-triq

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Openbaarvervoersdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de transporte público rodoviário

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de transport rutier public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby verejnej cestnej dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve javnega cestnega prevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Zgierz

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kollektivtrafik på väg

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Miasto Zgierz

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Miasto Zgierz

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: pl. Jana Pawła II 16

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Zgierz

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 95-100

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ewa Stasiak

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 427143200

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: estasiak@umz.zgierz.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.umz.zgierz.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_id=67

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Regularne przewozy w ramach lokalnego transportu drogowego zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz gmin, z którymi zostało zawarte stosowne porozumienie, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Gmina Miasto Zgierz oraz gminy, z którymi zostało zawarte stosowne porozumienie dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz.

4 SHORT_DESCR

5 P: Regularne przewozy w ramach lokalnego transportu drogowego zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz gmin, z którymi zostało zawarte stosowne porozumienie, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2021-03-10

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Organizator publicznego transportu zbiorowego - Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, plac Jana Pawła II 16.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia .Przetarg nieograniczony, zamówienie zostanie udzielone zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity:

L: 4 --- key: (P)   value: Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 z późniejszymi zmianami) w trybie ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami).

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 z późniejszymi zmianami): nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Czas trwania umowy: 10 lat od dnia podpisania umowy.

L: 4 --- key: (P)   value: Dane do osoby upoważnionej do kontaktu z ramienia Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, pl. Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz – Główny Księgowy, Klaudia Bukowiecka +48 427162149, e-mail: biuro@muk.zgierz.pl

L: 4 --- key: (P)   value: Niniejsze ogłoszenie zostanie zamieszczone również pod adresem: https://muk-bip.e-ratusz.pl/bip/?bip_umz_id=476

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-02-25

12+1