Opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę wiaduktu w m. Kukuryki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 698 Siedlce–Łosice–Konstantynów–Terespol

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 049-116079 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie 19 info
Lubelski (PL814) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Chełmsko-zamojski (PL812) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-03-10 00:00:00
Deadline 2021-03-05 00:00:00
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-116008-001

1 DELETION_DATE: 20210305

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 49

2 DATE_PUB: 20200310

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 049-116079

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116079-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.zdw.bip.lubelskie.pl

2 ORIGINAL_CPV: Engineering design services

INFOCODE: 71320000

2 ORIGINAL_CPV: Supervision of building work

INFOCODE: 71247000

2 ORIGINAL_CPV: Snow-clearing services

INFOCODE: 90620000

2 ORIGINAL_CPV: Weed-clearance services

INFOCODE: 77312000

2 ORIGINAL_CPV: Street-cleaning and sweeping services

INFOCODE: 90610000

2 ORIGINAL_CPV: Real estate services

INFOCODE: 70000000

2 ORIGINAL_CPV: Environmental protection

INFOCODE: 90720000

2 ORIGINAL_CPV: Ice-clearing services

INFOCODE: 90630000

2 ORIGINAL_CPV: Litter collection services

INFOCODE: 90511300

2 ORIGINAL_CPV: Cleaning services

INFOCODE: 90910000

2 ORIGINAL_CPV: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

INFOCODE: 90600000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200305

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technické projektování

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingeniørmæssig projektering

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Planungsleistungen im Bauwesen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering design services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de diseño técnico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tehnilise projekteerimise teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insinöörialan suunnittelupalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de conception technique

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering design services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge tehničkog projektiranja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di ideazione tecnica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinerinio projektavimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technische ontwerpdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de concepção técnica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de concepţie tehnică

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinierske projektovanie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve gradbenega projektiranja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggtekniska konstruktionstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Turystyczna 7a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Lublin

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 20-207

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Wydział Zamówień Publicznych i Umów Sławomir Szepietowski

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 817495329

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: dzp@zdw.lublin.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 817495377

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.zdw.bip.lubelskie.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.zdw.bip.lubelskie.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: samorządowa jednostka budżetowa

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę wiaduktu w m. Kukuryki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 698 Siedlce–Łosice–Konstantynów–Terespol

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę wiaduktu w m. Kukuryki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 698 Siedlce–Łosice–Konstantynów–Terespol.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Droga wojewódzka nr 698

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę wiaduktu w m. Kukuryki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 698 Siedlce–Łosice–Konstantynów–Terespol.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-05-22

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu przez rz. Wieprz wraz z rozbudową drogi dojazdowej do mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa–Karczew–Wilga–Maciejowice-Dęblin-Puławy

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu przez rz. Wieprz wraz z rozbudową drogi dojazdowej do mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa–Karczew–Wilga–Maciejowice–Dęblin–Puławy.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Droga wojewódzka nr 801

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu przez rz. Wieprz wraz z rozbudową drogi dojazdowej do mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa–Karczew–Wilga–Maciejowice–Dęblin–Puławy.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-04-22

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków – Międzyrzec Podlaski o dł. ok. 10,00 km

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków – Międzyrzec Podlaski o dł. ok. 10,00 km

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Droga wojewódzka nr 806

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków – Międzyrzec Podlaski o dł. ok. 10,00 km

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-04-29

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice–Sobolew–Żelechów–Łuków o dł. ok. 10,00 km

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice–Sobolew–Żelechów–Łuków o dł. ok. 10,00 km

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Droga wojewódzka nr 807

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice–Sobolew–Żelechów–Łuków o dł. ok. 10,00 km

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-04-30

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wschodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew–Ostrów Lubelski–Łęczna

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wschodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Droga wojewódzka nr 813

4 SHORT_DESCR

5 P: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wschodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew–Ostrów Lubelski–Łęczna

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-05-07

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja inżyniera przy realizacji zamówienia pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa–Karczew–Wilga–Maciejowice–Dęblin–Puławy

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja inżyniera przy realizacji zamówienia pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa–Karczew–Wilga–Maciejowice–Dęblin–Puławy.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja inżyniera przy realizacji zamówienia pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa–Karczew–Wilga–Maciejowice–Dęblin–Puławy na odcinku od km 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (Etap I budowa obwodnicy m. Dęblin).

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-04-29

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi zimowego utrzymania dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Zamówienie obejmuje usługi zimowego utrzymania dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Chełmie Usługi zimowego utrzymania dróg w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Drogi wojewódzkie administrowane przez RDW Chełm

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Chełmie

5 P: Usługi zimowego utrzymania dróg w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 w zakresie: zwalczania śliskości i odśnieżania nawierzchni dróg wojewódzkich

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Lublinie z/s w Bychawie Usługi zimowego utrzymania dróg w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Drogi wojewódzkie administrowane przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Lublinie z/s w Bychawie Usługi zimowego utrzymania dróg w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Puławach Usługi zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Drogi wojewódzkie administrowane przez RDW w Puławach

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Puławach Usługi zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Zamościu Usługi zimowego utrzymania dróg 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Drogi wojewódzkie administrowane przez RDW w Zamościu

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Zamościu Usługi zimowego utrzymania dróg 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Białej Podlaskiej Usługi zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo-rowerowych położonych wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej Podlaskiej

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej Podlaskiej

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Białej Podlaskiej

5 P: Usługi zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo-rowerowych położonych wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej Podlaskiej tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Chełmie Usługi zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo- rowerowych w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Chodniki i ciągi pieszo- rowerowe wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Chełmie

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Chełmie

5 P: Usługi zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo- rowerowych w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 w zakresie: zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Lublinie z/s w Bychawie Usługi zimowego utrzymania chodników w sezonie 2020/2021

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 7

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Chodniki wzdłuż dróg administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Lublinie z/s w Bychawie

5 P: Usługi zimowego utrzymania chodników w sezonie 2020/2021

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Parczewie Usługi zimowego utrzymania chodników w sezonie 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 8

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Chodniki wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Parczewie

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Parczewie

5 P: Usługi zimowego utrzymania chodników w sezonie 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Puławach Usługi zimowego utrzymania chodników

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 9

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Chodniki wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Puławach Usługi zimowego utrzymania chodników

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW we Włodawie Usługi zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo- rowerowych w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 10

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW we Włodawie

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW we Włodawie

5 P: Usługi zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo- rowerowych w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 w zakresie: zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Zamościu Usługi zimowego utrzymania chodników / na sezon zud 2020/2021

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 11

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Chodniki wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Zamościu

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Zamościu

5 P: Usługi zimowego utrzymania chodników

5 P: / na sezon zud 2020/2021

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-06-02

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Białej Podlaskiej. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Pasy drogowe dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej Podlaskiej, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Białej Podlaskiej koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Chełmie. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Pasy drogowe dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Chełmie, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Chełmie. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Hrubieszowie. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Hrubieszowie

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Pasy drogowe wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Hrubieszowie, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Hrubieszowie. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Hrubieszowie

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Lublinie z/s w Bychawie. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Pasy drogowe wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Lublinie z/s w Bychawie. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Puławach. Koszenie traw i chwastów z pasów zieleni na terenie miast położonych wzdłuż dróg wojewódzkich

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Pasy drogowe na terenie miast położonych wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Puławach. Koszenie traw i chwastów z pasów zieleni na terenie miast położonych wzdłuż dróg wojewódzkich

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Puławach. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich z wyłączeniem miast

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Pasy drogowe wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach z wyłączeniem miast, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Puławach. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich z wyłączeniem miast

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW we Włodawie. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 7

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Pasy drogowe wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW we Włodawie, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW we Włodawie. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Zamościu. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 8

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Pasy drogowe wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Zamościu, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Zamościu. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-03-31

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych oraz na obiektach mostowych

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Chełmie. Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Pasy drogowe administrowane przez RDW w Chełmie, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Chełmie. Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Chełmie. Usługi związane z oczyszczaniem obiektów mostowych

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Obiekty mostowe na terenie administrowanym przez RDW w Chełmie, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Chełmie. Usługi związane z oczyszczaniem obiektów mostowych

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Hrubieszowie. Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Pasy drogowe administrowane przez RDW w Hrubieszowie, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Hrubieszowie. Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Lublinie z/s w Bychawie. Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Pasy drogowe administrowane przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Lublinie z/s w Bychawie. Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Lublinie z/s w Bychawie. Oczyszczenie powierzchni obiektów mostowych po okresie zimowym

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Obiekty mostowe na terenie administrowanym przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Lublinie z/s w Bychawie. Oczyszczenie powierzchni obiektów mostowych po okresie zimowym

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Puławach Usługi utrzymania czystości na obiektach mostowych

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Obiekty mostowe administrowane przez RDW w Puławach, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Puławach. Usługi utrzymania czystości na obiektach mostowych

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW w Puławach. Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych (zamówienie na 2021 r.)

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 7

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Pasy drogowe administrowane przez RDW w Puławach, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW w Puławach. Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych (zamówienie na 2021 r.)

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RDW we Włodawie Usługi związane z oczyszczaniem obiektów mostowych

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 8

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Obiekty mostowe na terenie administrowanym przez RDW we Włodawie, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: RDW we Włodawie. Usługi związane z oczyszczaniem obiektów mostowych

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-04-02

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-03-05

20+1