Usługi chmurowe dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 054-128464 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 74 info
Miasto Warszawa (PL911) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Health
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Miasto Warszawa (PL911) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-03-17 00:00:00
Deadline 2021-03-12 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-129803-001

1 DELETION_DATE: 20210312

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 54

2 DATE_PUB: 20200317

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 054-128464

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128464-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.csioz.gov.pl

2 ORIGINAL_CPV: IT services: consulting, software development, Internet and support

INFOCODE: 72000000

2 ORIGINAL_CPV: Data storage services

INFOCODE: 72317000

2 ORIGINAL_CPV: Data services

INFOCODE: 72300000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200312

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Not specified

INFOCODE: Z

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT services: consulting, software development, Internet and support

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT services: consulting, software development, Internet and support

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' IT: konsulenza, żvilupp ta' softwer, Internet u appoġġ

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Stanisława Dubois 5A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00-184

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Łukasz Chrostek

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: wzp@csioz.gov.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.csioz.gov.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://csioz.gov.pl/zamowieniapubliczne

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://miniportal.uzp.gov.pl

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: jednostka budżetowa

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi chmurowe dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia będą usługi chmurowe dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie stanowił załącznik do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia będą usługi chmurowe dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia polegające na dostępie do chmury obliczeniowej na potrzeby systemów CSIOZ oraz migracja posiadanych zasobów do chmury obliczeniowej.

5 P: 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie stanowił załącznik do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-04-22

2 LEFTI

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_AWARD_SCHEDULED   value: 2020-04-22

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 EINVOICING

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający na etapie ogłaszania postępowania określi szczegółowego warunki zamówienia tj. warunki udziału w postępowaniu, podział na części, zakres, wielkość zamówienia, zamówienia opcjonalne - w zakresie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszym ogłoszeniu.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-03-12

20+1