31161149 Planuitwerking V&R HLD Trance 4&5

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 128-313441 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud 255 info
NEDERLAND (NL) more authorities
Type of the contracting authority Ministry or any other national or federal authority
Main activity Housing and community amenities
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance NOORD-NEDERLAND (NL1) more
Country NL; - country: NL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-07-06 00:00:00
Deadline 2021-07-02 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-325272-001

1 DELETION_DATE: 20210702

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 128

2 DATE_PUB: 20200706

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 128-313441

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313441-2020:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.rijkswaterstaat.nl

2 ORIGINAL_CPV: Engineering services

INFOCODE: 71300000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200702

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Housing and community amenities

INFOCODE: A

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Утрехт

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Инженерни услуги в строителството

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technicko-inženýrské služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingeniørvirksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Ουτρέχτη

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες μηχανικού

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de ingeniería

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insener-tehnilised teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insinööripalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'ingénierie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tehničke usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mérnöki szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di ingegneria

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Utrechtas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinerijos paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Utrehta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženiertehniskie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-inġinerija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstverlening door ingenieurs

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi inżynieryjne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Utreque

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de engenharia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de inginerie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinierske služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženirske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingenjörstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 361633343

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Griffioenlaan 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Utrecht

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 3526 LA

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Tim Klamer

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 615518531

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.rijkswaterstaat.nl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Aanbestedingsteam-GWW

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Utrecht

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aanbestedingsteam-gww@rws.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.rijkswaterstaat.nl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 31161149 Planuitwerking V&R HLD Trance 4&5

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 31161149

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Rijkswaterstaat is voornemens om op korte termijn een Europese niet openbare aanbesteding te houden aan de hand van BvA, voor wat betreft het uitvoeren van integraal onderzoek om de Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl (HLD) functioneel en technisch op orde te brengen. Met name zal er onderzoek moeten worden gehouden met betrekking tot vervangingsopgaven en optimalisaties.

L: 4 --- key: (P)   value: De opdracht betreft onder andere het doen van onderzoeken en leveren van een afweging en een voorkeursalternatief per locatie waarbij rekening is gehouden met het afwegingskader waarin oa opgenomen:

L: 4 --- key: (P)   value: — ruimtelijke haalbaarheid (Inpassing, bodem, archeologie, etc.),

L: 4 --- key: (P)   value: — technische haalbaarheid (nautisch, verkeerskundig, etc.),

L: 4 --- key: (P)   value: — financiële haalbaarheid (LCC, MKI, investeringskosten etc.),

L: 4 --- key: (P)   value: — juridische haalbaarheid (planologische procedures, MER, etc.),

L: 4 --- key: (P)   value: — maatschappelijke haalbaarheid (draagvlak, meekoppelkansen etc.).

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl.

4 SHORT_DESCR

5 P: Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-08-24

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in het aanmeldings- en selectiedocument/inschrijvings- en beoordelingsdocument.

L: 4 --- key: (P)   value: Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een aanbestedingsleidraad opgesteld. Dit document zal bij de aankondiging gevoegd worden, dan wel gratis te downloaden zijn op www.TenderNed.nl

L: 4 --- key: (P)   value: Bij strijdigheid tussen deze aankondiging de aanbestedingsleidraad, prevaleert de aanbestedingsleidraad. De aanmelding als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier dat is gevoegd bij de aanbestedingsleidraad.

L: 4 --- key: (P)   value: De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat). Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op: http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-02

13+1