Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w oddziałach ZUS w Białymstoku, Olsztynie i Siedlcach w 2021 r.

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 135-332520 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie 6 info
Olsztyński (PL622) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Other
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Olsztyński (PL622) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-07-15 00:00:00
Deadline 2021-07-13 00:00:00
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-342908-001

1 DELETION_DATE: 20210713

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 135

2 DATE_PUB: 20200715

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 135-332520

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332520-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: https://www.zus.pl

2 ORIGINAL_CPV: Repair and maintenance services

INFOCODE: 50000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200713

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по ремонт и поддръжка

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opravy a údržba

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparatur- und Wartungsdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Repair and maintenance services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de reparación y mantenimiento

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Remondi- ja hooldusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Korjaus- ja huoltopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de réparation et d'entretien

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Repair and maintenance services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge popravaka i održavanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Javítási és karbantartási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di riparazione e manutenzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Remonto ir priežiūros paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Remonta un apkopes pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' tiswija u manutenzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi naprawcze i konserwacyjne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de reparação e manutenção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de reparare şi întreţinere

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opravárske a údržbárske služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve popravila in vzdrževanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Olsztyn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparation och underhåll

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: pl. Konsulatu Polskiego 4

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Olsztyn

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 10-959

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie, ul. 1 Maja 10, 10-118 Olsztyn

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 895212477

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zap_olsztyn@zus.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 895350228

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.zus.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: ubezpieczenia społeczne

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w oddziałach ZUS w Białymstoku, Olsztynie i Siedlcach w 2021 r.

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 230000/271/09/2020-ZAPII

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w oddziałach ZUS w Białymstoku, Olsztynie i Siedlcach w 2021 r. zgodnie z poniższym podziałem:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w oddziale ZUS w Olsztynie;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w oddziale ZUS w Białymstoku;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w oddziale ZUS w Siedlcach.

3 LOT_DIVISION

4 LOT_ALL

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w oddziale ZUS w Olsztynie.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Olsztyn.

4 SHORT_DESCR

5 P: Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w oddziale ZUS w Olsztynie.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2021-01-01

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2021-12-31

4 RENEWAL

4 RENEWAL_DESCR

5 P: Będzie przeprowadzone nowe postępowanie o zamówienie publiczne w celu zawarcia nowej umowy po upływie terminu realizacji zamówienia lub po wyczerpaniu całkowitej wartości brutto wynikającej z umowy, dla każdego odbiorcy oddzielnie, w zależności które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w oddziale ZUS w Białymstoku.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Białystok.

4 SHORT_DESCR

5 P: Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w oddziale ZUS w Białymstoku.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2021-01-01

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2021-12-31

4 RENEWAL

4 RENEWAL_DESCR

5 P: Będzie przeprowadzone nowe postępowanie o zamówienie publiczne w celu zawarcia nowej umowy po upływie terminu realizacji zamówienia lub po wyczerpaniu całkowitej wartości brutto wynikającej z umowy, dla każdego odbiorcy oddzielnie, w zależności które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w oddziale ZUS w Siedlcach.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Siedlce.

4 SHORT_DESCR

5 P: Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w oddziale ZUS w Siedlcach.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2021-01-01

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2021-12-31

4 RENEWAL

4 RENEWAL_DESCR

5 P: Będzie przeprowadzone nowe postępowanie o zamówienie publiczne w celu zawarcia nowej umowy po upływie terminu realizacji zamówienia lub po wyczerpaniu całkowitej wartości brutto wynikającej z umowy, dla każdego odbiorcy oddzielnie, w zależności które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-08-17

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17 a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Odwołanie wnosi się w terminie:

L: 4 --- key: (P)   value: a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

L: 4 --- key: (P)   value: b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia IWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec IWZ;

L: 4 --- key: (P)   value: c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w 11.6.1 i 11.6.2 IWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień IWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17 a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-13

6+1