Периодични доставки на реактиви, медицински консумативи и материали с общо и специфично предназначение за нуждите на „СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ — Варна“ ЕООД за период от 24 месеца

contract notice

Following the summary about the notice 2020/S 089-211630 dispatched in the year 2020.

Contracting authority „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ — Варна“ ЕООД 9 info
Варна (BG331) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Health
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Варна (BG331) more
Country BG; - country: BG
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-05-07 00:00:00
Deadline 2020-06-04 00:00:00
Values 340˙756.54 BGN (estimated total)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-215301-001

1 DELETION_DATE: 20200604

1 FORM_LG_LIST: BG

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 89

2 DATE_PUB: 20200507

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 089-211630

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211630-2020:TEXT:BG:HTML

2 LG_ORIG: BG

2 ISO_COUNTRY

INFO: BG

2 IA_URL_GENERAL: http://www.agvarna.bg/

2 IA_URL_ETENDERING: http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200423XOrf482913

2 ORIGINAL_CPV: Various medicinal products

INFOCODE: 33690000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 340756.54

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200504

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200604 16:30

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: България

3 --- TI_TOWN   value: Варна

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Разни медикаменти

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Různé léčivé přípravky

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse lægemidler

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Varia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Βουλγαρία

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Διάφορα φάρμακα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Various medicinal products

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicamentos diversos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaaria

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mitmesugused ravimid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Muut lääkkeet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarie

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Médicaments divers

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bhulgáir, an

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Various medicinal products

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bugarska

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Razni lijekovi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Különböző gyógyszerek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinali vari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kiti vaistai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgārija

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dažādas zāles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prodotti mediċinali varji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarije

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse geneesmiddelen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bułgaria

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Różne produkty lecznicze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicamentos vários

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse medicamente

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rôzne liečivá

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bolgarija

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Različna zdravila

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Varna

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Varia

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ — Варна“ ЕООД

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: „Spetsializirana bolnitsa po akusherstvo i ginekologiya za aktivno lechenie „Prof. d-r Dimitar Stamatov“ — Varna“ EOOD

3 --- NATIONALID   value: 000090065

3 --- ADDRESS   value: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 150

3 --- TOWN   value: Varna

3 --- POSTAL_CODE   value: 9000

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Tatyana Hineva

3 --- PHONE   value: +359 52613797

3 --- E_MAIL   value: ag_varna@abv.bg

3 --- FAX   value: +359 52613797

3 --- URL_GENERAL   value: http://www.agvarna.bg/

3 --- URL_BUYER   value: http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ — Варна“ ЕООД

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 000090065

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: бул. „Цар Освободител“ № 150

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Варна

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 9000

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Татяна Хинева

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 52613797

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: ag_varna@abv.bg

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 52613797

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.agvarna.bg/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200423XOrf482913

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5 ал. 2 т. 16 от ЗОП

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Периодични доставки на реактиви, медицински консумативи и материали с общо и специфично предназначение за нуждите на „СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ — Варна“ ЕООД за период от 24 месеца

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Настоящата поръчка обхваща доставки на реактиви, медицински консумативи и материали с общо и специфично предназначение за нуждите на „СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ — Варна“ ЕООД за период от 24 месеца. Предметът на поръчката е разделен в 26 обособени позиции. Подробно описание на стоките по всяка позиция — включените в позициите ном. единици, количество и др. специфични изисквания, е предоставено в техническата спецификация — приложение 1 — неразделна част от документацията към поръчката. Всеки участник в процедурата може да представи предложение за 1 или повече обособени позиции, но е задължително да оферира всички номенклатури в обхвата на конкретната позиция. Възложителят не поставя ограничение за броя на ОП, които ще се възложат на 1 изпълнител. Посочените в техническата спецификация количества са ориентировъчни, прогнозни и осреднени и не пораждат задължение възложителят да ги закупи в пълния обем. Изпълнението на доставките се определя от фактическите потребности на лечебното заведение.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 340756.54

3 LOT_DIVISION

4 LOT_ALL

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Реактиви и консумативи за нуждите на лаборатория „Микробиология“

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150 — сградата на „СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ — Варна“ ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени общо 100 номенклатурни единици. Конкретните реактиви, консумативи и материали по всяка от номенклатурните единици, прогнозното им количество и другите специфични изисквания на възложителя относно опаковка и разфасовка са подробно описани в техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 15496.30

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието ѝ с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Смеси за анаеробно култивиране

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени 2 номенклатурни единици: 2.1. Смеси за анаеробно култивиране на 1-4 петри с пликове за култивиране – 1 бр. опаковка х 25 и 2.2. Смеси за анаеробно култивиране в джар без катализатор – 1 бр. опаковка х 10 – така, както е посочено в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 103

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Консумативи за апарат VITEK 2

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени общо 14 номенклатурни единици. Конкретните реактиви, консумативи и материали по всяка от номенклатурните единици, прогнозното им количество и другите специфични изисквания на Възложителя относно опаковка и разфасовка, са подробно описани в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 10850.60

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Консумативи за нуждите на Стерилизационна база

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени 2 номенклатурни единици, както следва: 4.1. Сол на таблетки за омекотяваща водоочистваща система, опаковка х 25 кг 60 бр. и 4.2. Формалин 3 % опаковка х 5л – 370 бр. - така, както е посочено в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 3050

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Филтри за вода

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени 3 номенклатурни единици, както следва: 5.1. Филтри за вода 50 микрона/10 инча - 60 бр.; 5.2. Филтри за вода 20 микрона/10 инча – 60 бр. и 5.3. Филтри за вода 10 микрона/10 инча – 60 бр. - така, както е посочено в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 900

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Тест - серуми за определяне на кръвни групи

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени 3 номенклатурни единици, както следва: 6.1. Monoclonal Test Reagent anti A - 10 ml, fl.- 80 бр.; 6.2. Monoclonal Test Reagent anti В - 10 ml, fl.– 80 бр. и 6.3. Monoclonal Test Reagent anti AВ - 10 ml, fl.– 80 бр. - така, както е посочено в Техническата спецификация към поръчката

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 1416

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Консумативи за Обща клинична патология

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 7

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени общо 16 номенклатурни единици. Конкретните реактиви, консумативи и материали по всяка от номенклатурните единици, прогнозното им количество и другите специфични изисквания на Възложителя относно опаковка и разфасовка, са подробно описани в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 12775.50

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Ножчета за микротом/криостат

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 8

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени 3 номенклатурни единици, както следва: 8.1. Ножчета за микротом/криостат, еднократни, нисък профил, 50 бр./оп. - 20 опаковки; 8.2. Ножчета еднократни за микротом/криостат, нисък профил, заточени за дълготрайна употреба, форма на острието тип "Готически свод", 50 бр./оп.– 2 опаковки и 8.3. Ножчета еднократни за микротом/криостат нисък профил, заточени за дълготрайна употреба, форма на острието тип "Готически свод", за твърди и плътни тъкани, 50 бр./оп.– 2 опаковки - така, както е посочено в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 5640

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Декалцинираща течност

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 9

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени 2 номенклатурни единици, както следва: 9.1. Декалцинираща течност за големи биопсии, опаковка 1 л – 1 л и 9.2. Декалцинираща течност за малки биопсии с едновременна фиксация, опаковка 1 л - 1 л- така, както е посочено в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 42

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Реактиви и консумативи за хистология

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 10

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени 4 номенклатурни единици, както следва: 10.1. Етилов абсолютен алкохол за хистология - опаковка от 1 литър – 150 л; 10.2. Ксилол хистологичен - опаковка от 1 литър – 200 л; 10.3. Ацетон хистологичен, опаковка от 1 литър – 5 л и 10.4. Метилов алкохол за хистология, опаковка от 1 литър- 5 л, както е посочено в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 4810

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Форми за отливане на парафин

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 11

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени 3 номенклатурни единици, както следва: 11.1. Форми за отливане на парафин от неръждаема стомана с размери 15/15/5мм – 60 бр.; 11.2. Форми за отливане на парафин от неръждаема стомана с размери 24/24/5мм - 60 бр. и 11.3. Форми за отливане на парафин от неръждаема стомана с размери 24/30/5мм – 24 бр. - така, както е посочено в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 1008

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Реактиви и консумативи за Имунологичен анализатор AIA 360 за клинична лаборатория

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 12

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени общо 33 номенклатурни единици. Конкретните реактиви, консумативи и материали по всяка от номенклатурните единици, прогнозното им количество и другите специфични изисквания на Възложителя относно опаковка и разфасовка, са подробно описани в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 43821.32

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Реактиви и консумативи за кръвно - газов и електролитен анализатор М348 за клинична лаборатория

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 13

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени общо 13 номенклатурни единици. Конкретните реактиви, консумативи и материали по всяка от номенклатурните единици, прогнозното им количество и другите специфични изисквания на Възложителя относно опаковка и разфасовка, са подробно описани в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 26501.06

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Реактиви и консумативи за Хематологичен брояч ВС-3000 plus за клинична лаборатория

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 14

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени общо 11 номенклатурни единици. Конкретните реактиви, консумативи и материали по всяка от номенклатурните единици, прогнозното им количество и другите специфични изисквания на Възложителя относно опаковка и разфасовка, са подробно описани в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 10693.99

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Реактиви за биохимичен анализатор BS 120 за клинична лаборатория

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 15

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени общо 33 номенклатурни единици. Конкретните реактиви, консумативи и материали по всяка от номенклатурните единици, прогнозното им количество и другите специфични изисквания на Възложителя относно опаковка и разфасовка, са подробно описани в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 19969.74

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Реактиви за "С" реактивен протеин за клинична лаборатория

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 16

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени 4 номенклатурни единици, както следва: 16.1. CRP - реактив. Турбидиметричен метод – 3000 ml; 16.2. CRP - калибратор – 14 ml; 16.3. CRP - контрола ниво 1 – 28 ml и 16.4. CRP - контрола ниво 2 – 28 ml - така, както е посочено в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 16322.67

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Консумативи за BS 120 - биохимичен анализатор и тромботаймер за клинична лаборатория

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 17

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени общо 8 номенклатурни единици. Конкретните реактиви, консумативи и материали по всяка от номенклатурните единици, прогнозното им количество и другите специфични изисквания на Възложителя относно опаковка и разфасовка, са подробно описани в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 1391.85

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Реактиви за коагулация - Апарат Тромботаймер -2

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 18

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени общо 5 номенклатурни единици. Конкретните реактиви, консумативи и материали по всяка от номенклатурните единици, прогнозното им количество и другите специфични изисквания на Възложителя относно опаковка и разфасовка, са подробно описани в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 3776.43

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Реактиви за уринен анализатор Тирои Н 500 и реактиви за фибриноген

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 19

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени 2 номенклатурни единици, както следва: 19.1. Тест-ленти за уринен анализ с 10 показателя – 1000 бр. и 19.2. Фибриноген - метод на Клаус. Реактив с добавка на калций и каолин – комплекти 6 х 4 ml – 384 ml - така, както е посочено в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 3939.60

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Експресни тестове за СПИН, сифилис, Хепатит B и C

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 20

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени общо 7 номенклатурни единици. Конкретните реактиви, консумативи и материали по всяка от номенклатурните единици, прогнозното им количество и другите специфични изисквания на Възложителя относно опаковка и разфасовка, са подробно описани в Техническата спецификация към поръчката

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 3982.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Тръбички за изследване на СУЕ

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 21

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: Настоящата обособена позиция включва доставката на тръбички за изследване на СУЕ по метода на Вестергреен с външен d=4 mm - 3000 бр. - така, както е посочено в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 945

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Контролен серум за билирубин на новородени

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 22

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: Настоящата обособена позиция включва доставката на Контролен серум за билирубин на новородени с висока концентрация 280-300 микромола/л. - 120 ml - така, както е посочено в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 1050

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Филтър - бактерициден за вакуум регулатор

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 23

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: Настоящата обособена позиция включва доставката на Бактерициден филтър за вакуум регулатор за аспирация към болнична система за медицински газове - диам.-Ф58мм,външен входящ диам.-Ф9мм, външен изходящ диам. -Ф13мм, вътрешен изходящ диам. -Ф10мм. -опаковка х 10 бр. - 400 опаковки - така, както е посочено в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 9890

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Консумативи за лапароскоп и хистероскоп KARL STORZ - ENDOSKOPE

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 24

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени общо 8 номенклатурни единици. Конкретните реактиви, консумативи и материали по всяка от номенклатурните единици, прогнозното им количество и другите специфични изисквания на Възложителя относно опаковка и разфасовка, са подробно описани в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 24095.48

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Дезинфектанти

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 25

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени общо 13 номенклатурни единици, като дезинфектантите по всяка от тях, прогнозното им количество и другите специфични изисквания на Възложителя относно опаковка и разфасовка, са подробно описани в Техническата спецификация към поръчката. Дезинфектантите по тази ОП са съобразени с утвърдената при Възложителя Програма за дезинфекция и стерилизация. В случай на изменение/актуализация на Програмата поради промени в нормативната уредба или обективни промени във факторите на работната среда, настъпили през срока на изпълнение на договора, Възложителят си запазва правото да замени доставката на дезинфектанти по някои от номенклатурните единици за сметка на други, да откаже доставката на някои от дезинфектантите и да включи нови, без с това да се изменя характера и обема на поръчката по тази ОП или да се надхвърля общата договорена стойност на доставките.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 48640

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор GEM PREMIER 5000

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 26

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150 - сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

4 SHORT_DESCR

5 P: В обхвата на настоящата обособена позиция са включени общо 6 номенклатурни единици. Конкретните реактиви, консумативи и материали по всяка от номенклатурните единици, прогнозното им количество и другите специфични изисквания на Възложителя относно опаковка и разфасовка, са подробно описани в Техническата спецификация към поръчката.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 69646.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Участниците следва да оферират доставката на реактиви, консумативи и материали по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка по всички номенклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия за комплексност на офертата

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 77 от Закона за медицинските изделия възложителят поставя изискване участникът да притежава валидно за срока на действие на договора разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, когато предмет на доставките са медицински изделия.

L: 4 --- key: (P)   value: Производителите, установени на територията на Република БЪЛГАРИЯ, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без този документ на основание чл. 77, ал. 2 от ЗМИ.

L: 4 --- key: (P)   value: При подаване на офертата участникът декларира горното обстоятелство като попълва в ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, А: „Годност“, т. 1. В случай че документът е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да попълни и данни за съответния интернет адрес.

L: 4 --- key: (P)   value: В същата точка от ЕЕДОП следва да се посочи също дали участникът е вписан в търговски регистър в държавата-членка, в която е установен.

L: 4 --- key: (P)   value: *Съгласно приложение XI към Директива 2014/24/ЕС за Република БЪЛГАРИЯ регистърът е „Търговски регистър“.

L: 4 --- key: (P)   value: Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Възложителят няма поставени изисквания по отношение на техническите и професионалните способности на участниците.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Реактивите да съответстват на аналитичните принципи заложени в утвърдените мед. стандарти — клинична лаборатория, обща и клинична патология и микробиология, както и да са възприети от JFCC — Междунар. федерация по клинична химия, DGCC — Герм. научно др-во, SSCC — Скандинавско научно др-во, ААСС — Американска асоциация по клинична химия, JCSH — Междунар. комитет по стандартизация и хематология и ЕС. Предл. реактиви да имат кодове в НСВОК. Предл. реактиви, калибратори и контр. серуми в обхвата на отд. об. позиция да имат пълна съвместимост (т.е. концентрациите на калибраторите и контролите да са получени ч/з изпитване и тестване с реактивите на същия производител). Посочените в техн. спецификация кол-ва са ориентировъчни и не пораждат задължение възложителят да ги закупи в пълния обем. Всички останали условия за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията към поръчката.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-06-04

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 16:30

3 LANGUAGES

INFO4: BG

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2020-10-02

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-06-05

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 09:00

4 PLACE

5 P: Заседателна зала на „СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ — Варна“ ЕООД в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150 ет. 1

4 INFO_ADD

5 P: Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Основания за отстраняване от процедурата:

L: 4 --- key: (P)   value: — участник, за когото е налице някое от основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП; Лицата, за които се отнасят основанията по чл. 54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП са лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическото лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията се отнасят и за това физическо лице,

L: 4 --- key: (P)   value: — участник, за когото са налице основанията по чл. 55, ал.1, т. 1 от ЗОП,

L: 4 --- key: (P)   value: — участник, за когото се установи, че е свързано лице по смисъла на пар. 2, т.45 от ДР на ЗОП,

L: 4 --- key: (P)   value: — участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

L: 4 --- key: (P)   value: — участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

L: 4 --- key: (P)   value: — участник, който е предоставил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,

L: 4 --- key: (P)   value: — участник, който не е предоставил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или същата не е приета, съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП,

L: 4 --- key: (P)   value: — участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията,

L: 4 --- key: (P)   value: — участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок,

L: 4 --- key: (P)   value: — участник, който участва в обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, и представя самостоятелна оферта,

L: 4 --- key: (P)   value: — участник, който участва в две или повече обединения, които са участници по настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка,

L: 4 --- key: (P)   value: — лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

L: 4 --- key: (P)   value: Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител, който преди подписването му е длъжен да представи:

L: 4 --- key: (P)   value: а) документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение в посочения от възложителя в документацията размер и при обявените условия;

L: 4 --- key: (P)   value: б) представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива

L: 4 --- key: (P)   value: в) когато участникът е обединение, което не е юридическо лице - заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено;

L: 4 --- key: (P)   value: г) декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Комисия за защита на конкуренцията

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: бул. „Витоша“ № 18

L: 4 --- key: (TOWN)   value: София

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1000

INFO4: VU

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 29884070

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: cpcadmin@cpc.bg

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 29807315

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.cpc.bg

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се подаде в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-05-04

9+1