Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które powstają w...

contract notice

Following the summary about the notice 2020/S 160-390325 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Gmina Linia 1 info
Pomorskie (PL63) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Pomorskie (PL63) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-08-19 00:00:00
Deadline 2020-09-22 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-401369-001

1 DELETION_DATE: 20200922

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 160

2 DATE_PUB: 20200819

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 160-390325

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390325-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: https://bip.gminalinia.com.pl/

2 IA_URL_ETENDERING: https://gminalinia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

2 ORIGINAL_CPV: Refuse and waste related services

INFOCODE: 90500000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200814

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200922 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby související s likvidací odpadů a odpady

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser i forbindelse med affald

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse and waste related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prügi ja jäätmetega seotud teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jätteisiin liittyvät palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services liés aux déchets et aux ordures

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse and waste related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge u vezi s otpacima i otpadom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Su atliekomis susijusios paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi marbuta maż-żibel u l-iskart

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi związane z odpadami

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relativos a resíduos e lixos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve v zvezi z odpadki

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Linia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Avfallstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Linia

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Linia

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 191675327

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Linia

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 84-223

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Justyna Kuczkowska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 586768582

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: f.europejskie@gminalinia.com.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://bip.gminalinia.com.pl/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://bip.gminalinia.com.pl/

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://gminalinia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://gminalinia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które powstają w...

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZP 271.7.2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które powstają w granicach administracyjnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Linia, w 2021 r.

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Teren gminy Linia

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych do wskazanej przez Zamawiającego Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, z położonych na terenie administracyjnym gminy Linia nieruchomości:

5 P: a) na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z załączonym wykazem nieruchomości;

5 P: b) w zakresie wyposażenia w pojemniki i odbioru odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Linia;

5 P: c) wywóz odpadów stałych z obiektów użyteczności publicznej;

5 P: d) wywóz odpadów stałych z terenów letniskowych na terenie gminy Linia;

5 P: e) wywóz odpadów komunalnych od działalności gospodarczych w ilości 56 szt., z terenu gminy Linia;

5 P: f) wyposażenie mieszkańców, nieruchomości letniskowych i działalności gospodarczych w worki w kolorze żółtym (z przeznaczeniem na plastik, metal, opakowania wielomateriałowe), niebieskim (z przeznaczeniem na papier), zielonym

5 P: (z przeznaczeniem na szkło) i brązowym (z przeznaczeniem na bioodpady – resztki żywności) oraz harmonogram wywozu odpadów komunalnych. Worki nie muszą posiadać napisów;

5 P: g) obsługa imprez gminnych tj. wywóz odpadów, podstawienie pojemników, w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021.

5 P: 2. Transport i odbiór odpadów z obiektów użyteczności publicznej będzie obejmował:

5 P: — Urząd Gminy w Lini,

5 P: — szkoły na terenie gminy Linia,

5 P: — budynki będące własnością Gminy Linia,

5 P: — place i przystanki PKS na terenie gminy Linia,

5 P: — place gminne i kosze uliczne w ilości 31 koszy,

5 P: — świetlice gminne,

5 P: — jednostki OSP na terenie gminy tj. Strzepcz, Linia, Lewino,

5 P: — cmentarz komunalny w Smażynie.

5 P: W okresie od maja do września wywóz odpadów komunalnych i segregowanych oraz zapewnienie odpowiednich pojemników z terenów położonych bezpośrednio na jeziorami w m. Strzepcz, Potęgowo, Zakrzewo, Lewino, Miłoszewo.

5 P: 3. Transport i odbiór odpadów z terenów letniskowych na terenie Gminy Linia, w następujących ilościach:

5 P: — Potęgowo – 32

5 P: — Niepoczołowice – 78

5 P: — Zakrzewo – 13

5 P: — Strzepcz– 25

5 P: — Lewino – 13

5 P: — Lewinko – 68

5 P: — Pobłocie – 47

5 P: — Miłoszewo – 42

5 P: — Kobylasz – 6

5 P: — Ketrzyno – 1

5 P: — Tłuczewo – 1,

5 P: — Smażyno – 1,

5 P: — Linia – 2

5 P: — Osiek – 1.

5 P: Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi w tym zakresie w okresie od maja do października.

5 P: 4. Usługa odbierania i transportu w całym okresie realizacji zamówienia – zgodnie z wytycznymi zapisanymi w obowiązującym w czasie trwania umowy: Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Linia, w uchwale w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz w Uchwale w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, obejmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

5 P: a) niesegregowane zmieszane odpady komunalne;

5 P: b) szkło, opakowania ze szkła;

5 P: c) papier i tektura;

5 P: d) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, w tym również metal;

5 P: e) bioodpady – resztki żywności;

5 P: f) inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (PSZOK).

5 P: 5. Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru w ramach usługi będącej przedmiotem zamówienia, z podziałem na rodzaje odpadów – w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy:

5 P: — niesegregowane odpady komunalnych – 1164,10 Mg,

5 P: — segregowane odpady zmieszany – 210,18 Mg,

5 P: — segregowane szkło – 118,93 Mg,

5 P: — biodegradowalne – 48,54 Mg,

5 P: — papier i tektura – 8,27 Mg,

5 P: — punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpady z cmentarz – 257,89 Mg.

5 P: Wykonawca zobowiązuje się do odbioru rzeczywistej ilości odpadów, różniącej się w dół lub w górę od prognozowanej ilości odpadów.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2021-01-01

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2021-12-31

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Dot. sekcji II.2.5 ogłoszenia: kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

5 P: — kryterium nr 1: cena oferty – waga 60 %,

5 P: — kryterium nr 2: termin płatności faktury – 40 %.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: a) wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z obszaru Gminy Linia, prowadzonego przez Wójta Gminy Linia, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);

L: 4 --- key: (P)   value: b) zezwolenie na transport odpadów obejmujące odpady będące przedmiotem zamówienia, wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., w związku z art. 233 nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.);

L: 4 --- key: (P)   value: c) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.);

L: 4 --- key: (P)   value: d) posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego marszałka na podstawie przepisów ww. ustawy o odpadach.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca znajdował się w sytuacji finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia publicznego, to znaczy posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w tej części na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

L: 4 --- key: (P)   value: Ocena spełniania warunku na podstawie dokumentów na zasadzie spełnia – nie spełnia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wskazanych powyżej, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego powyżej warunku udziału w postępowaniu.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykazał, iż:

L: 4 --- key: (P)   value: 6.1.3.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym okresie, wykonał i zakończył co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze lub odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto;

L: 4 --- key: (P)   value: 6.1.3.2. dysponuje potencjałem technicznym, niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia. spełniającym wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tzn.:

L: 4 --- key: (P)   value: a) dysponuje co najmniej dwoma sprawnymi pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych;

L: 4 --- key: (P)   value: b) dysponuje co najmniej dwoma sprawnymi pojazdami przystosowanymi do odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

L: 4 --- key: (P)   value: c) dysponuje co najmniej jednym sprawnym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej oraz

L: 4 --- key: (P)   value: d) dysponuje co najmniej jedną bazą magazynowo-transportową, spełniającą warunki.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-09-22

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-09-22

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 10:30

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 RECURRENT_PROCUREMENT

3 ESTIMATED_TIMING

L: 4 --- key: (P)   value: Lipiec 2021.

3 EINVOICING

3 EPAYMENT

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl/kio

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl/kio

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl/kio

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-14

10+1