Bygghandelsvaror

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 074-176186 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Lycksele kommun
SVERIGE (SE) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Övre Norrland (SE33) more
Country SV; - country: SE
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-04-15 00:00:00
Deadline 2020-07-23 00:00:00
Values 3˙000˙000.00 SEK (procurement total)
Ref. No. Doc: 2020/S 020-043878

2020/S 020-043878 (contract notice)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-180621-001

1 DELETION_DATE: 20200723

1 FORM_LG_LIST: SV

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 74

2 DATE_PUB: 20200415

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 074-176186

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176186-2020:TEXT:SV:HTML

2 LG_ORIG: SV

2 ISO_COUNTRY

INFO: SE

2 IA_URL_GENERAL: http://www.lycksele.se/

2 ORIGINAL_CPV: Building materials

INFOCODE: 44111000

2 ORIGINAL_CPV: Products related to construction materials

INFOCODE: 44140000

2 ORIGINAL_CPV: Plates, sheets, strip and foil related to construction materials

INFOCODE: 44170000

2 ORIGINAL_CPV: Miscellaneous construction materials

INFOCODE: 44190000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 3000000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 020-043878

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200414

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Швeция

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Материали за строеж на сгради

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební materiál

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggematerialer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Schweden

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Baumaterialien

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σουηδία

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Οικοδομικά υλικά

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sweden

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Building materials

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suecia

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materiales para obras de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rootsi

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Majaehitusmaterjalid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ruotsi

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Talonrakennustarvikkeet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suède

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Matériaux de bâtiment

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sualainn, an t

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Building materials

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materijal za gradnju

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svédország

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építőanyagok

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svezia

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materiali da costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedija

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybinės medžiagos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zviedrija

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Būvmateriāli

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: l-Isvezja

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materjali tal-bini

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zweden

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwmaterialen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szwecja

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materiały budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suécia

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materiais para edifícios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suedia

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materiale pentru lucrări de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné materiály

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbeni materiali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Lycksele

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggnadsmaterial

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Lycksele kommun

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Lycksele kommun

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 212000-2635

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Storg 22

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Lycksele

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 921 81

INFO4: SE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Tobias Linder

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +46 950-16600

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tobias.linder@lycksele.se

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.lycksele.se/

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Bygghandelsvaror

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: UH-2020-3

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Lycksele kommun (upphandlande myndighet) avser teckna ett Ramavtal utan volymgaranti med en leverantörer för löpande köp och leverans av bygghandelsvaror till kommunkoncernen.

L: 4 --- key: (P)   value: Anbud som inlämnas av intressenter måste inlämnas elektroniskt enligt anvisningarna i e-Avrop och ska vara skrivet på svenska. priser som anges ska vara angivna i svenska valuta (SEK), exklusive lagstadgad mervärdesskatt.

L: 4 --- key: (P)   value: Förfrågningsunderlaget i sin helhet finns tillgängligt elektroniskt via e-Avrop. För att erhålla handlingarna hämtar anbudsgivaren ned handlingarna genom att klicka på "hämta & bevaka upphandling".

3 --- VAL_TOTAL   value: 3000000

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Lycksele kommun (upphandlande myndighet) avser teckna ett Ramavtal utan volymgaranti med en leverantörer för löpande köp och leverans av bygghandelsvaror till kommunkoncernen.

5 P: Anbud som inlämnas av intressenter måste inlämnas elektroniskt enligt anvisningarna i e-Avrop och ska vara skrivet på svenska. priser som anges ska vara angivna i svenska valuta (SEK), exklusive lagstadgad mervärdesskatt.

5 P: Förfrågningsunderlaget i sin helhet finns tillgängligt elektroniskt via e-Avrop. För att erhålla handlingarna hämtar anbudsgivaren ned handlingarna genom att klicka på "hämta & bevaka upphandling".

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 020-043878

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Bygghandelsvaror

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-03-02

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Bygma Gruppen AB

NATIONALID: 556627-4493

ADDRESS: Storgatan 101

TOWN: Lycksele

POSTAL_CODE: 92132

7 COUNTRY

PHONE: +46 702207956

E_MAIL: nue@bygma.se

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1121093

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Förvaltningsrätten i Umeå

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Box 193

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Umeå

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 901 05

INFO4: SE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +46 90-177400

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: forvaltningsratteniumea@dom.se

L: 4 --- key: (FAX)   value: +46 90-137588

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-04-14

23+1