Usługa transportu sanitarnego i osobowego pacjentów

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 088-210702 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Miasto Wrocław (PL514) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Health
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Dolnośląskie (PL51) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-05-06 00:00:00
Deadline 2020-08-13 00:00:00
Values 5˙955˙000.00 PLN (procurement total)
Ref. No. Doc: 2020/S 037-087777

2020/S 037-087777 (contract notice)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-216482-001

1 DELETION_DATE: 20200813

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 88

2 DATE_PUB: 20200506

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 088-210702

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210702-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.wssk.wroc.pl

2 ORIGINAL_CPV: Special-purpose road passenger-transport services

INFOCODE: 60130000

2 ORIGINAL_CPV: Public road transport services

INFOCODE: 60112000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 5955000.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 037-087777

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200505

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Вроцлав

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Vratislav

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby jednoúčelové silniční osobní dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Specialiseret personbefordring ad vej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Breslau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Personensonderbeförderung (Straße)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Special-purpose road passenger-transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Eriotstarbelised maanteetranspordi reisijateveoteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Matkustajien erikoismaantiekuljetukset

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services spécialisés de transport routier de passagers

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Special-purpose road passenger-transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Breslavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Vroclavas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Specialiojo keleivinio kelių transporto paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Vroclava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Īpaša nolūka pasažieru autopārvadājumu pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' trasport b'għan speċjali tal-passiġġieri bit-triq

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de transport rutier specializat de pasageri

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Passagerartransport på väg för särskilda ändamål

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. H. Kamieńskiego 73 a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Wrocław

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 51-124

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Roma Komora, Jacek Banaszak

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 713270591

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zp@wssk.wroc.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 713270425

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.wssk.wroc.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Usługa transportu sanitarnego i osobowego pacjentów

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: Szp/FZ–3/2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zabezpieczenia transportu sanitarnego pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu położonego przy ul H. Kamieńskiego 73a oraz przy ul. Poświęckiej 8 – zwanego dalej Oddziałem Zamiejscowym.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Transport pacjentów odbywać się będzie:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) na terenie szpitala, tj. z siedziby szpitala przy ul. Kamieńskiego 73a do Oddziału Zamiejscowego przy ul. Poświęckiej 8 oraz Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca Medinet przy ul. Kamieńskiego 73a;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) w granicach administracyjnych Wrocławia, i okolic: Długołęka, Jelcz-Laskowice, Oława, Oleśnica, Oborniki, Trzebnica, Kąty Wrocławskie;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) w przypadkach wynikających z potrzeb bieżących Zamawiającego na terenie całego kraju.

3 --- VAL_TOTAL   value: 5955000.00

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Zespół S

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: 2) w granicach administracyjnych Wrocławia, i okolic: Długołęka, Jelcz-Laskowice, Oława, Oleśnica, Oborniki, Trzebnica, Kąty Wrocławskie, cały kraj

4 SHORT_DESCR

5 P: Zabezpieczenia usług transportu sanitarnego w systemie całodobowym przez wszystkie dni tygodnia przez cały okres obowiązywania umowy dla pacjentów szpitala i Oddziału Zamiejscowego w zakresie przewozu chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty w celu dalszego leczenia bądź konsultacji lub wykonania badań diagnostycznych w innych zakładach opieki zdrowotnej karetką z zespołem specjalistycznym, zwanym dalej zespołem S.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Emisja spalin

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Korzystanie z pomieszczeń Zamawiającego

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach której zakłada, że:

5 P: 1) szacunkowa wielkość prawa opcji będzie stanowiło 30 % zamówienia podstawowego;

5 P: 2) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i terminach jak zamówienie podstawowe;

5 P: 3) cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określonego w formularzu cenowym dołączonym do oferty Wykonawcy;

5 P: 2. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Zespół P i T

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: 2) w granicach administracyjnych Wrocławia, i okolic: Długołęka, Jelcz-Laskowice, Oława, Oleśnica, Oborniki, Trzebnica, Kąty Wrocławskie, cały kraj

4 SHORT_DESCR

5 P: Zabezpieczenia usług transportu sanitarnego w systemie całodobowym przez wszystkie dni tygodnia przez cały okres obowiązywania umowy dla pacjentów szpitala i Oddziału Zamiejscowego w zakresie przewozu chorych do innego zakładu opieki zdrowotnej celem kontynuacji leczenia bądź konsultacji lub wykonania badań diagnostycznych oraz przewozu chorych będących pod opieką poradni specjalistycznych szpitala celem udzielenia świadczenia (konsultacji) z miejsca zamieszkania do poradni szpitala i z powrotem (w godzinach pracy poradni w dni powszednie), transportu osób dializowanych w stacji dializ Zamawiającego położonej przy ul. Kamieńskiego 73a, wymagających transportu sanitarnego (w pozycji leżącej) i z powrotem do miejsca zamieszkania, zwanym dalej zespołem P

5 P: Zabezpieczenia usług transportu sanitarnego w systemie całodobowym przez wszystkie dni tygodnia lub w systemie poniedziałek- sobota w godz. 7.00–21.00 przez cały okres obowiązywania umowy dla pacjentów szpitala i Oddziału Zamiejscowego w zakresie przewozu chorych z dysfunkcją uniemożliwiającą korzystanie z środków transportu publicznego po zakończonym leczeniu do miejsca zamieszkania karetką transportową oraz przewozu chorych będących pod opieką poradni specjalistycznych szpitala celem udzielenia świadczenia (konsultacji) z miejsca zamieszkania do poradni szpitala i z powrotem (w godzinach pracy poradni w dni powszednie), transportu osób dializowanych w stacji dializ Zamawiającego położonej przy ul. Kamieńskiego 73a, wymagających transportu sanitarnego (w pozycji leżącej) i z powrotem do miejsca zamieszkania, zwanym dalej zespołem T.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Emisja spalin

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Korzystanie z pomieszczeń Zamawiającego

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach której zakłada, że:

5 P: 1) szacunkowa wielkość prawa opcji będzie stanowiło 30 % zamówienia podstawowego;

5 P: 2) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i terminach jak zamówienie podstawowe;

5 P: 3) cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określonego w formularzu cenowym dołączonym do oferty Wykonawcy;

5 P: 2. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Transport Dializ

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: W granicach administracyjnych Wrocławia, i okolic: Długołęka, Jelcz-Laskowice, Oława, Oleśnica, Oborniki, Trzebnica, Kąty Wrocławskie, cały kraj

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie zabezpieczenia usług transportu osobowego w systemie całodobowym przez wszystkie dni tygodnia przez cały okres obowiązywania umowy w zakresie transportu osób dializowanych w stacji dializ Zamawiającego położonej przy ul. Kamieńskiego 73a, nie wymagających transportu sanitarnego.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Emisja spalin

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach której zakłada, że:

5 P: 1) szacunkowa wielkość prawa opcji będzie stanowiło 30 % zamówienia podstawowego;

5 P: 2) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i terminach jak zamówienie podstawowe;

5 P: 3) cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określonego w formularzu cenowym dołączonym do oferty Wykonawcy;

5 P: 2. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 037-087777

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zespół S

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 2

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zespół P i T

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-05-04

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 0

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Luxury Medical Care Sp. z o.o. – Sp. k.

ADDRESS: ul. Słomińskiego 17/47

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 00-195

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 3630000.00

5 VAL_TOTAL: 1306200.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 3

3 --- LOT_NO   value: 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Transport Dializ

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy tysiące złotych 00/100) w tym:

L: 4 --- key: (P)   value: — pakiet nr 1 – 4 000 PLN,

L: 4 --- key: (P)   value: — pakiet nr 2 – 18 000 PLN,

L: 4 --- key: (P)   value: — pakiet nr 3 – 8 000 PLN.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) pieniądzu;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) gwarancjach bankowych;

L: 4 --- key: (P)   value: 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

L: 4 --- key: (P)   value: 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem – Szp/FZ – 3/2020

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wniesienia wadium (tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:

L: 4 --- key: (P)   value: a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8;

L: 4 --- key: (P)   value: b) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Oferta musi zawierać:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) jednolity europejski dokument zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) pełnomocnictwo zgodnie z ust. 6 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy).

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587803

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI uPzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587803

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-05-05

11+1