Furnizare medicamente – 24 de luni

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 096-229177 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Spitalul de Pediatrie Pitești
Argeş (RO311) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Health
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Argeş (RO311) more
Country RO; - country: RO
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-05-18 00:00:00
Deadline 2020-08-21 00:00:00
Values 759˙325.81 RON (procurement total)
Ref. No. Doc: 2020/S 011-021086

2020/S 011-021086 (contract notice)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-233891-001

1 DELETION_DATE: 20200821

1 FORM_LG_LIST: RO

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 96

2 DATE_PUB: 20200518

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 096-229177

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229177-2020:TEXT:RO:HTML

2 LG_ORIG: RO

2 ISO_COUNTRY

INFO: RO

2 IA_URL_GENERAL: www.pediatriepitesti.ro

2 ORIGINAL_CPV: Pharmaceutical products

INFOCODE: 33600000

2 ORIGINAL_CPV: Various medicinal products

INFOCODE: 33690000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 759325.81

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 011-021086

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200513

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pyмъния

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Фармацевтични продукти

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumænien

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lægemidler

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arzneimittel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ρουμανία

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Φαρμακευτικά προϊόντα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pharmaceutical products

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumanía

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Productos farmacéuticos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumeenia

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ravimid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Farmaseuttiset tuotteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roumanie

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produits pharmaceutiques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rómáin, an

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pharmaceutical products

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunjska

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Farmaceutski proizvodi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Románia

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gyógyszerészeti termékek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prodotti farmaceutici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunija

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Farmacijos produktai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumānija

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Farmācijas izstrādājumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: ir-Rumanija

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prodotti farmaċewtiċi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roemenië

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Farmaceutische producten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunia

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty farmaceutyczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roménia

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produtos farmacêuticos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: România

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produse farmaceutice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Farmaceutické výrobky

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romunija

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Farmacevtski proizvodi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Pitești

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Läkemedel

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Spitalul de Pediatrie Pitești

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Spitalul de Pediatrie Pitești

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 4318075

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Dacia nr. 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Pitești

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 110414

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Gabriel Bortosu

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 248220800

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aprovizionare@pediatriepitesti.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 248213850

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.pediatriepitesti.ro

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.e-licitatie.ro

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Unitate spitalicească

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Furnizare medicamente – 24 de luni

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 4318075_2020_paapd1115505

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Furnizare medicamente – 24 de luni.

L: 4 --- key: (P)   value: Atentie: solicitari de clarificari:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Termenul-limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informatii suplimentare în a 10-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Solicitarile de clarificari vor fi transmise numai prin intermediul SICAP-ului;

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi transmise numai prin intermediul SICAP-ului.

L: 4 --- key: (P)   value: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale acordului-cadru, dupa cum urmeaza: acordul-cadru si contractele subsecvente vor putea sa fie modificate prin acte aditionale in urmatoarele situatii: cantitatile maxime ce pot fi suplimentate pana la maximum 10 % din cantitatile aferente acordului-cadru, pentru fiecare lot in parte, in conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 6 din Instructiunea 3/2017, fiind considerate o modificare nesubstantiala – prag valoric. Orice modificare a datelor de contact, reprezentanților autorizați ai părților, persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile. Drepturile și obligațiile furnizorului, stabilite prin acest acordul-cadru sunt preluate de către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile stabilite prin lege. Identificarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în cerințele achizitorului, precizate in prezenta documentatie de atribuire. Identificarea necesității oricărei diminuări/majorări/modificări a acordului-cadru sau a unei părți a acestuia (exemplu: asigurarea depozitării produselor pentru o anumită perioadă sau pentru o perioadă mai mare de timp, emiterea de comenzi cu cantitati partiale, emiterea de comenzi in termene mai lungi sau mai scurte de timp).

3 --- VAL_TOTAL   value: 759325.81

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII ALLERDEP coacăz negru (Ribes nigrum)/(1:66), măceș (Rosa canina)/(1:200), carpen (Carpinus betulus)/(1:200), ginkgo (Ginkgo biloba)/(1:200), urzică (Urtica urens)/(4:1), lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra), arin negru (Alnus glutinosa)/(1:200), mentă

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR. DACIA, NR.1

4 SHORT_DESCR

5 P: COMBINATII ALLERDEP coacăz negru (Ribes nigrum)/(1:66), măceș (Rosa canina)/(1:200), carpen (Carpinus betulus)/(1:200), ginkgo (Ginkgo biloba)/(1:200), urzică (Urtica urens)/(4:1), lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra), arin negru (Alnus glutinosa)/(1:200), mentă, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII REHISOL PLUS Ingrediente plic A (Saccharomyces boulardii): Saccharomyces boulardii CNMC I-3799 – 5mld ufc*/46,05 %; agenți de încarcare: maltodextrina, amidon din porumb; îndulcitor: fructoză; agent antiaglomerant: dioxid de siliciu. *ufc = unități formatoare de colonii Ingrediente plic B

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 95

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: COMBINATII REHISOL PLUS Ingrediente plic A (Saccharomyces boulardii):

5 P: Saccharomyces boulardii CNMC I-3799 – 5mld ufc*/46,05 %; agenți de încarcare: maltodextrina, amidon din porumb; îndulcitor: fructoză; agent antiaglomerant: dioxid de siliciu.

5 P: *ufc = unități formatoare de colonii

5 P: Ingrediente plic B (săruri de rehidratare orală):

5 P: Dextroză anhidră – 65,02 %, citrat de sodiu dihidrat – 11,76 %, clorură de sodiu – 7,01 %; potențiatori de aromă: portocală, lime; clorură de potasiu – 6,02 %; agent antiaglomerant: dioxid de siliciu; îndulcitor: sucraloză.

5 P: Doza zilnică maxima/3 pliculete furnizeaza 1330mg cloruri/166%VNR* si 586mg potasiu/29%VNR*, CONFROM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: NAPHAZOLINUM 0,1 % x 10 ml

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 96

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR1

4 SHORT_DESCR

5 P: NAPHAZOLINUM 0,1 % x 10 ml, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: METRONIDAZOLUM 5MG/ML X 100ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 78

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: METRONIDAZOLUM 5MG/ML X 100ML,

5 P: CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: FLUTICASONUM PROPIONAT INH CFC-FREE 50 MCG/DOZA X 120DOZE

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 44

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: FLUTICASONUM PROPIONAT INH CFC-FREE 50 MCG/DOZA X 120DOZE, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII FRUTDEP IMMUNO X 10 DOZE X 10 ML (betaglucan,lactoferină,resveratrol,betacaroten, vitamina C, vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12, acid folic, sucuri concentrate

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 48

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: COMBINATII FRUTDEP IMMUNO X 10 DOZE X 10 ML (betaglucan,lactoferină,resveratrol,betacaroten, vitamina C, vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12, acid folic, sucuri concentrate, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: OXELADINUM 0.2 % SIROP X125ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 90

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: OXELADINUM 0.2 % SIROP X125ML

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: DIAZEPAMUM 5mg/2.5ml/tub

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 34

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: DIAZEPAMUM 5mg/2.5ml/tub, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: BENZYLPENICILLINUM G POTASICUM 1000000ui

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 91

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: BENZYLPENICILLINUM G POTASICUM 1000000ui, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: BENZYDAMINUM 0.15%x30ml

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 102

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: BENZYDAMINUM 0.15%x30ml, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: BENZYDAMINUM 3mg/mlx15ml

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 103

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: BENZYDAMINUM 3mg/mlx15ml, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII LEVURIN 250 mg pulbere liofilizata de Saccharomyces boulardii si 1000 mg de inulina

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 73

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: COMBINATII LEVURIN 250 mg pulbere liofilizata de Saccharomyces boulardii si 1000 mg de inulina, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: COMBINATII VIRODEP propolis, măceș (Rosa canina)/(7-9:1), echinacea (Echinacea angustifolia)/(8-10:1), muștar sălbatic (Sisymbrium officinale)/(4:1), grindelia (Grindelia robusta)/(4:1), cimbru de cultură (Thymus vulgaris)/(4:1), eucalipt (Eucalyptus globulus)/(4:1). *extracte standardizate

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 121

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: COMBINATII VIRODEP propolis, măceș (Rosa canina)/(7-9:1), echinacea (Echinacea angustifolia)/(8-10:1), muștar sălbatic (Sisymbrium officinale)/(4:1), grindelia (Grindelia robusta)/(4:1), cimbru de cultură (Thymus vulgaris)/(4:1), eucalipt (Eucalyptus globulus)/(4:1).

5 P: *extracte standardizate

5 P: CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: TROPICAMIDUM 0.5%X10ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 113

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: TROPICAMIDUM 0.5%X10ML, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: SACCHAROMYCES BOULARDII 250MG Saccharomyces boulardii CNCM I-745 liofilizat 282,5 mg

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 39

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: SACCHAROMYCES BOULARDII 250MG Saccharomyces boulardii CNCM I-745 liofilizat 282,5 mg, CONFORM CAIETUL DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: FENTANYLUM 0.05MG/MLX10ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 42

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: FENTANYLUM 0.05MG/MLX10ML, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: KANAMICINUM 10mg/g x 6g ung oft

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 65

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: KANAMICINUM 10mg/g x 6g ung oft, CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: KERR LIFE(hidroxid de calciu) PASTA

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 68

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: KERR LIFE(hidroxid de calciu) PASTA, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: CARBOMIX(CARBOGRANULE CARBUNE)

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 17

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CARBOMIX(CARBOGRANULE CARBUNE), CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: IBUPROFENUM 100MG/5ML SIROP

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 87

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: IBUPROFENUM 100MG/5ML SIROP

5 P: CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: POVIDONUM IODINATUM 100MG/MLX1000ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 10

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: POVIDONUM IODINATUM 100MG/MLX1000ML, CONFORM CARACTERISTICILOR CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: XILOMETAZOLINUM 0.5MG/ML X 10ML spray nazal, sol.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 14

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: XILOMETAZOLINUM 0.5MG/ML X 10ML spray nazal, sol., CONFORM CARACTERISTICILOR CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: IODOFORM PULBERE

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 64

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR. DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: IODOFORM PULBERE, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: TRIFERMENT COMBINATII ENZIME

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 111

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: TRIFERMENT COMBINATII ENZIME, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: OXCARBAZEPINUM 300mg COMPR. FILM

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 112

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: OXCARBAZEPINUM 300mg COMPR. FILM, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: SULFADIAZINUM 10mg/g x 50 g crema

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 94

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: SULFADIAZINUM 10mg/g x 50 g crema, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Vertise Flow Assorted Kit: 4 seringi x 2g (A2, A3, A3.5, Universal Opaque); 40 periute si varfuri pentru seringa.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 120

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA. NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: Vertise Flow Assorted Kit: 4 seringi x 2g (A2, A3, A3.5, Universal Opaque); 40 periute si varfuri pentru seringa.

5 P: CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: METAMIZOLUM NATRIUM 1g/2ml

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: METAMIZOLUM NATRIUM 1g/2ml, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: ACID TRICLORACETIC 35 % X 10ML

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: ACID TRICLORACETIC 35 % X 10ML

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: AMOXICILLINUM/ACIDUM CLAVULANICUM 1000MG/200MG sol inj perf

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: AMOXICILLINUM/ACIDUM CLAVULANICUM 1000MG/200MG sol inj perf, CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: CEFTRIAXONUM 1G

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 18

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: CEFTRIAXONUM 1G

5 P: CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: ACICLOVIRUM 50MG/G X15G

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: ACICLOVIRUM 50MG/G X15G, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: NUTREN JUNIOR COMBINATII(ENERGIE 103kcal, PROTEINE 3.04G,GLUCIDE 13.36G,LIPIDE 4.4G) X400G

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 83

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: NUTREN JUNIOR COMBINATII(ENERGIE 103kcal, PROTEINE 3.04G,GLUCIDE 13.36G,LIPIDE 4.4G) X400G

5 P: CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: EPINEPHRINUM 1mg/ml

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: EPINEPHRINUM 1mg/ml, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: RANITIDINUM 25mg/ml x 2ml

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 7

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STRA DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: RANITIDINUM 25mg/ml x 2ml, CONFORM CARACTERISTICILOR DIN CAIETUL DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: PIPERACILINUM 2g/TAZOBACTAMUM 0.5g pulb. pt. sol. perf.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 92

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: PIPERACILINUM 2g/TAZOBACTAMUM 0.5g pulb. pt. sol. perf., CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: ACIDUM FUSIDICUM 20MG/G unguent x 15G

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 49

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: ACIDUM FUSIDICUM 20MG/G unguent x 15G

5 P: CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: LATANOPROSTUM 50μg/ml X 2.5ML SOL OFT

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 123

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: LATANOPROSTUM 50μg/ml X 2.5ML SOL OFT, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: XanterNet gel oft 0.4ML X 10 fl monodoza

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 124

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: XanterNet gel oft 0.4ML X 10 fl monodoza, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: ACIDUM FUSIDICUM 20MG +HYDROCORTISONUM 10MG CREMA X15G

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 50

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: ACIDUM FUSIDICUM 20MG +HYDROCORTISONUM 10MG CREMA X15G, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: VANCOMICINUM 500MG pulb pt sol perf

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 116

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: VANCOMICINUM 500MG pulb pt sol perf, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: GADOBUTUROLUM 1.0 mmol/ml x 7.5ml

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 53

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: GADOBUTUROLUM 1.0 mmol/ml x 7.5ml, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: GELATAMP X 50 bureti

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 55

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: STR DACIA, NR 1

4 SHORT_DESCR

5 P: GELATAMP X 50 bureti, CONFORM CAIET DE SARCINI

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: SALBUTAMOLUM 50mg/mlx10ml

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 119