Konsultstöd inkl. licensförsörjning Qlikview

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 114-277273 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Landskrona Stad
Skåne län (SE224) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Skåne län (SE224) more
Country SV; - country: SE
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-06-15 00:00:00
Deadline 2020-09-19 00:00:00
Values 3˙400˙000.00 SEK (procurement total)
Ref. No. Doc: 2020/S 045-106760

2020/S 045-106760 (contract notice)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-285888-001

1 DELETION_DATE: 20200919

1 FORM_LG_LIST: SV

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 114

2 DATE_PUB: 20200615

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 114-277273

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277273-2020:TEXT:SV:HTML

2 LG_ORIG: SV

2 ISO_COUNTRY

INFO: SE

2 IA_URL_GENERAL: http://www.landskrona.se

2 ORIGINAL_CPV: Software-related services

INFOCODE: 72260000

2 ORIGINAL_CPV: Software consultancy services

INFOCODE: 72266000

2 ORIGINAL_CPV: Software supply services

INFOCODE: 72268000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 3400000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 045-106760

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200611

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Швeция

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани със софтуерни продукти

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby programového vybavení

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmelrelaterede tjenester

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Schweden

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σουηδία

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sweden

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software-related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suecia

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios relacionados con el software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rootsi

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tarkvaraga seotud teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ruotsi

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ohjelmistoihin liittyvät palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suède

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services relatifs aux logiciels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sualainn, an t

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software-related services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge povezane s programskom podrškom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svédország

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svezia

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi connessi al software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedija

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Su programine įranga susijusios paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zviedrija

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ar programmatūru saistītie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: l-Isvezja

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi relatati mas-software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zweden

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten in verband met software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szwecja

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie oprogramowania

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suécia

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relacionados com software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suedia

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby súvisiace so softvérom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve, povezane s programsko opremo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Landskrona

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programrelaterade tjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Landskrona Stad

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Landskrona Stad

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 212000-1140

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Drottninggatan 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Landskrona

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 261 80

INFO4: SE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Jennie Glimdal

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: jennie.glimdal@landskrona.se

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.landskrona.se

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Konsultstöd inkl. licensförsörjning Qlikview

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 2020/565

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Qlikview-licenser inklusive konsultstöd

L: 4 --- key: (P)   value: Upphandlingens omfattning

L: 4 --- key: (P)   value: Upphandlingen avser konsultstöd inklusive licensförsörjning för beslutsstödsystemet QlikView. Anbudsgivaren ska tillhandahålla och leverera licenser, integration mot andra system, installation och konfiguration samt support och underhåll av QlikView till Landskrona stad.

L: 4 --- key: (P)   value: Föregående år var volymen cirka 850 000 SEK. Staden lämnar ingen garanti för gällande omfattning under avtalsperioden, utan omfattningen kan komma att förändras under denna period.

L: 4 --- key: (P)   value: Avtalstiden är ett (1) år med möjlighet att förlänga upp till tre (3) år med ett (1) år i taget. Startdatum för avtalet kan bli uppskjutet vid en eventuell överprövning och vid händelser som staden rimligen inte kunnat förutse. Den totala avtalstiden kommer att vara oförändrad.

3 --- VAL_TOTAL   value: 3400000

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Landskrona

4 SHORT_DESCR

5 P: Qlikview-licenser inklusive konsultstöd

5 P: Upphandlingens omfattning

5 P: Upphandlingen avser konsultstöd inklusive licensförsörjning för beslutsstödsystemet QlikView. Anbudsgivaren ska tillhandahålla och leverera licenser, integration mot andra system, installation och konfiguration samt support och underhåll av QlikView till Landskrona stad.

5 P: I dagsläget har Landskrona stad 498 standardanvändare (dokumentcal) och 32 superanvändare (usercal). Antalet användare kan komma att ändras över tid.

5 P: Föregående år var volymen cirka 850 000 SEK. Staden lämnar ingen garanti för gällande omfattning under avtalsperioden, utan omfattningen kan komma att förändras under denna period.

5 P: Maximal volym för ramavtalet är 6 000 000 SEK. När köp på detta avtal uppgått till maxvolymen upphör avtalet att gälla och en ny upphandling kommer att genomföras. Maxvolymen ska inte förväxlas med uppskattad omfattning för upphandlingen.

5 P: QlikView är utvecklat för att kommunicera med Stadens samtliga system. De system som hanteras specificeras under punkt 4.3. Det åligger Anbudsgivaren att på egen bekostnad erhålla kunskap om de olika datasystemen i Landskrona stad.

5 P: Avtalstiden är ett (1) år med möjlighet att förlänga upp till tre (3) år med ett (1) år i taget. Startdatum för avtalet kan bli uppskjutet vid en eventuell överprövning och vid händelser som staden rimligen inte kunnat förutse. Den totala avtalstiden kommer att vara oförändrad.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 045-106760

2 AWARD_CONTRACT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-04-16

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Qlear AB

NATIONALID: 556818-9053

ADDRESS: Annedalsvägen 9 B

TOWN: Lund

POSTAL_CODE: 227 64

7 COUNTRY

E_MAIL: rsd@qlear.se

URL: http://www.qlear.se

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 3400000

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Visma annons: https://opic.com/id/afovhgflec

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Förvaltningsrätten i Malmö

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Malmö

INFO4: SE

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-06-11

6+1