„Wykonanie rewitalizacji zieleni na Al. Wiązowej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie (...)".

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 150-367558 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna
Katowicki (PL22A) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Recreation, culture and religion
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Katowicki (PL22A) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-08-05 00:00:00
Deadline 2020-11-08 00:00:00
Values 308˙817.33 PLN (procurement total)
Ref. No. Doc: 2020/S 084-198463

2020/S 084-198463 (contract notice)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-378071-001

1 DELETION_DATE: 20201108

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 150

2 DATE_PUB: 20200805

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 150-367558

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367558-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.parkslaski.pl

2 ORIGINAL_CPV: Live plants, bulbs, roots, cuttings and slips

INFOCODE: 03121100

2 ORIGINAL_CPV: Horticultural services

INFOCODE: 77300000

2 ORIGINAL_CPV: Planting and maintenance services of green areas

INFOCODE: 77310000

2 ORIGINAL_CPV: Parks maintenance services

INFOCODE: 77313000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 308817.33

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 084-198463

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200731

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Recreation, culture and religion

INFOCODE: C

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Живи растения, луковици, туберкули, грудки, издънки и калеми

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Živé rostliny, cibule, kořeny, řízky a odnože

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Levende planter; blomsterløg, rødder, podekviste og stiklinger

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lebende Pflanzen, Knollen, Wurzeln, Stecklinge und Pfropfreiser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ζώντα φυτά, βολβοί, ρίζες και μοσχεύματα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Live plants, bulbs, roots, cuttings and slips

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Plantas vivas, bulbos, raíces y esquejes

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elustaimed, sibulad, juured, pistikud, pookoksad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elävät kasvit, sipulit, juuret, pistokkaat ja vesat

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Plantes vivantes, bulbes, racines, boutures et greffons

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Live plants, bulbs, roots, cuttings and slips

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Živo bilje, lukovice, gomolji, korijenje, reznice i cjepovi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Élő növény, gumó, gyökér, dugvány és oltvány

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Piante vive, bulbi, radici, talee e marze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gyvi augalai, svogūnėliai, šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stādi, sīpoli, saknes, spraudeņi un potzari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pjanti ħajjin, basal, għeruq, żraġen u tilqim

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Levende planten, bollen, wortels, stekken en enten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Plantas vivas, bolbos, raízes, estacas e enxertos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Plante vii, bulbi, rădăcini, butaşi şi altoaie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky a sadenice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sadike, čebulice, korenike, gomolji in cepiči

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Chorzów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Levande växter, lökar, rötter, skott och sticklingar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: al. Różana 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Chorzów

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 41-501

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Marzena Pękala

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 666031509

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: marzena.pekala@parkslaski.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 327905376

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.parkslaski.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.wpkiw.4bip.pl/

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: spółka akcyjna, w której ponad 50 % akcji posiadają jednostki sektora finansów publicznych

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: „Wykonanie rewitalizacji zieleni na Al. Wiązowej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie (...)".

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 08/D/ZL/20

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie rewitalizacji zieleni na al. Wiązowej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, która stanowi część zadania pn. „Inwentaryzacja, rewitalizacja i pielęgnacja terenów zieleni parku” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy Jessica Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007–2013” zgodnie z rozdziałem III SIWZ oraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6–7 do SIWZ.

3 --- VAL_TOTAL   value: 308817.33

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: POLSKA, woj. śląskie, Chorzów, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku.

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie rewitalizacji zieleni na al. Wiązowej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, która stanowi część zadania pn. „Inwentaryzacja, rewitalizacja i pielęgnacja terenów zieleni parku” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy Jessica Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007–2013” zgodnie z rozdziałem III SIWZ oraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6–7 do SIWZ.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Wartość zamówienia, o której mowa w pkt II.1.7) niniejszego ogłoszenia stanowi część zamówienia o wartości 12 572 816,20 PLN.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 084-198463

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: „Wykonanie rewitalizacji zieleni na Al. Wiązowej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie (...)".

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: „Agro-Mar” Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni Marek Trzcionka

ADDRESS: ul. Jagodowa 22a

TOWN: Mikołów

POSTAL_CODE: 43-190

7 COUNTRY

PHONE: +48 602845774

E_MAIL: biuro@agro-mar.pl

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 308817.33

5 VAL_TOTAL: 153465.84

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI uPzp – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g uPzp).

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Terminy wnoszenia odwołań:

L: 4 --- key: (P)   value: 4.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie uPzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

L: 4 --- key: (P)   value: 4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 4.1 i 4.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

L: 4 --- key: (P)   value: 6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

L: 4 --- key: (P)   value: 6.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

L: 4 --- key: (P)   value: 6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

L: 4 --- key: (P)   value: 6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 uPzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-31

12+1