Údržba veřejné zeleně v České Lípě

contract award notice

Following the summary about the notice 2020/S 153-375475 dispatched in the year 2020.

Contracting authority město Česká Lípa
Liberecký kraj (CZ051) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Liberecký kraj (CZ051) more
Country CS; - country: CZ
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2020-08-10 00:00:00
Deadline 2020-11-13 00:00:00
Values 49˙275˙708.00 CZK (procurement total)
Ref. No. Doc: 2017/S 232-483801

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-387238-001

1 DELETION_DATE: 20201113

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 153

2 DATE_PUB: 20200810

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 153-375475

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375475-2020:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: www.mucl.cz

2 ORIGINAL_CPV: Horticultural services

INFOCODE: 77300000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 49275708.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2017/S 232-483801

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200805

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по озеленяване

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zahradnické služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser inden for havebrug

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen im Gartenbau

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες φυτοκομίας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Horticultural services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios hortícolas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aiandusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Puutarhanhoitopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services horticoles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Horticultural services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hortikulturne usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kertészeti szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di orticoltura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sodininkystės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dārzkopības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-ortikultura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tuinbouwdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi ogrodnicze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relacionados com horticultura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii pentru horticultură

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Záhradnícke služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vrtnarske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Česká Lípa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trädgårdstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: město Česká Lípa

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: město Česká Lípa

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00260428

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: náměstí T.G.Masaryka 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Česká Lípa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 470 01

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mgr. Jolana Nebřenská

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 487881149

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: nebrenska@mucl.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.mucl.cz

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://zakazky.mucl.cz/

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Údržba veřejné zeleně v České Lípě

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: MUCL/106104/2017

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem obou částí VZ je poskytování služeb spojených s údržbou veřejné zeleně v České Lípě, tj. údržbou veřejné zeleně ve vlastnictví města Česká Lípa podle specifikace jednotlivých částí předmětu VZ uvedené v ZD. Součástí těchto služeb je také zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení předmětu VZ. Účelem plnění obou částí předmětu VZ je systematická a periodická péče o městskou zeleň v souladu se zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, změnou zákona č. 229/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 185/2001 Sb., zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

3 --- VAL_TOTAL   value: 49275708.00

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Údržba veřejné zeleně v obvodu I.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1.

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Obvod I. - území severní části města Česká Lípa nad silnicí č. 262 mimo sídliště Slovanka

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem 1. části VZ je poskytování služeb spojených s údržbou veřejné zeleně v České Lípě, tj. údržbou veřejné zeleně ve vlastnictví města Česká Lípa podle specifikace jednotlivých částí předmětu VZ uvedené v ZD. Součástí těchto služeb je také zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení předmětu VZ. Účelem plnění 1. části předmětu VZ je systematická a periodická péče o městskou zeleň v souladu se zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, změnou zákona č. 229/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 185/2001 Sb., zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Údržba veřejné zeleně v obvodu II.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2.

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Obvod II. - území jižní části města Česká Lípa pod silnicí č. 262 a sídliště Slovanka nad silnicí č. 262

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem 2. části VZ je poskytování služeb spojených s údržbou veřejné zeleně v České Lípě, tj. údržbou veřejné zeleně ve vlastnictví města Česká Lípa podle specifikace jednotlivých částí předmětu VZ uvedené v ZD. Součástí těchto služeb je také zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení předmětu VZ. Účelem plnění 2. části předmětu VZ je systematická a periodická péče o městskou zeleň v souladu se zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, změnou zákona č. 229/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 185/2001 Sb., zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2017/S 232-483801

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: VZ/064/2017

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Údržba veřejné zeleně v obvodu I.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-04-01

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: TV Facility Group, a.s.

NATIONALID: 24724815

ADDRESS: Teplárenská 602/9

TOWN: Praha 10-Malešice

POSTAL_CODE: 108 00

7 COUNTRY

PHONE: +420 608658888

E_MAIL: info@tv-facility.com

URL: www.tv-facility.com

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 28779648.00

5 VAL_TOTAL: 2914270.25

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: VZ/064/2017

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Údržba veřejné zeleně v obvodu II.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-04-01

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: TV Facility Group, a.s.

NATIONALID: 24724815

ADDRESS: Teplárenská 602/9

TOWN: Praha 10-Malešice

POSTAL_CODE: 108 00

7 COUNTRY

PHONE: +420 608658888

E_MAIL: info@tv-facility.com

URL: www.tv-facility.com

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 20496060.00

5 VAL_TOTAL: 715912.40

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Jedná se o souhrn zakázek zadaných v 2. čtvrtletí 2020 na základě uzavřené rámcové smlouvy č. 0602/2018/OSM "Údržba veřejné zeleně v obvodu I." a rámcové smlouvy č. 0604/2018/OSM "Údržba veřejné zeleně v obvodu II."

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@compet.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.compet.cz

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@compet.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.compet.cz

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-05

13+1