Romania: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Romania. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 12 active notices published in 2020. Totally in the open-ted database for 2020 there are 8409 notices (Romania).

Tutti gli f03: tutti

  • 1 (current)
title authority name place cpv publication deadline
Acord-cadru de furnizare energie electrică Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”
[bucureşti]
Bucureşti  Electricity
2020-08-27 2020-11-30
Service și piese de schimb pe o perioadă de 24 de luni – utilaje Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
[iaşi]
Nord-Est  Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
 Parts and accessories for vehicles and their engines
2020-08-27 2020-11-30
Acord-cadru servicii de reparare și întreținere aparatură medicală Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi
[iaşi]
Iaşi  Repair and maintenance services of medical equipment
 Repair and maintenance services of X-ray equipment
 Repair and maintenance services of cooler groups
 Repair and maintenance services of surgical equipment
2020-08-27 2020-11-30
Contract de furnizare autoturisme Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02574
[bucureşti]
Bucureşti  Saloon cars
 Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
 4-wheel-drive vehicles
2020-08-27 2020-11-30
Furnizare sare industrială și nisip de râu 0-4 mm pentru preparare material antiderapant necesar pentru combaterea lunecușului pe drumurile județene și comunale aflate în administrarea RAJDP Constanța lot 1: 34927100-2 sare industrială pentru deszăpezire, lot 2: 14211000-3 nisip Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri și Poduri
[constanţa]
Constanţa  Road salt
 Sand
2020-08-27 2020-11-30
Servicii de mentenanță corectivă și servicii de mentenanță evolutivă (dezvoltare) a sistemului ROMPOS
reference (0)
  • 2018/S 161-368444;
Centrul Naţional de Cartografie
[bucureşti]
Bucureşti  Software maintenance and repair services
 Miscellaneous software development services and computer systems
2020-08-27 2020-11-30
Achiziționarea de servicii de expertiză tehnică și/sau financiară pentru proiectele finanțate în cadrul POR, pentru perioada 2021 - 2023 Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației
[bucureşti]
Bucureşti  Expert witness services
2020-08-27 2020-11-30
Achiziție „Medicamente eliberate pe bază de reţete compensate, gratuite sau necompensate” la unităţile din cadrul DGASPC Alba Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
[alba]
Alba  Pharmaceutical products
 Various medicinal products
2020-08-27 2020-11-30
Acord-cadru de furnizare, instalare și punere în funcțiune sisteme de afișaj tip video wall pentru surse multiple Serviciul de Protecție și Pază – UM 0149 F București
[bucureşti]
Bucureşti  Multimedia equipment
2020-08-27 2020-11-30
Furnizare materiale suport și consumabile pentru echipamente tipografice, lot 1-5
reference (0)
  • 2017/S 188-385893;
Centrul Naţional de Cartografie
[bucureşti]
Bucureşti  Paper for maps
 Toner cartridges
2020-08-27 2020-11-30
Acord-cadru de furnizare autoturisme și autovehicule pentru misiuni operative Serviciul de Protecție și Pază – UM 0149 F București
[bucureşti]
Bucureşti  Passenger cars
 Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
2020-08-27 2020-11-30
Acord-cadru în baza căruia se vor încheia contracte subsecvente având că obiect achiziția de licențe software Microsoft, prin închiriere, pentru asigurarea legalității utilizării produselor software utilizate în ANCOM (cod CPV: 48517000-5) conform specificațiilor tehnice din secțiunea 2): caietul de sarcini.
reference (0)
  • 2017/S 088-173193;
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
[romania]
ROMANIA  IT software package
2020-08-27 2020-11-30
  • 1 (current)