Sweden: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Sweden. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 498 active notices published in 2020. Totally in the open-ted database for 2020 there are 4457 notices (Sweden).

Tutti gli f03: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Kvalificerade rekryterings- och searchtjänster Arbetsmiljöverket (AV)
[sverige]
SVERIGE  Recruitment services
2020-07-16 2020-10-23
Drift och underhåll av elkraft och belysning för öppningsbara broar och tunnlar i AB-län Trafikverket
[sverige]
SVERIGE  Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways
 Construction work for tunnels
2020-07-16 2020-10-23
Försäljning av Malå Camping, Tjamstabackarna samt Malå Hotell Malå kommun
[sverige]
SVERIGE  Accommodation and restaurant buildings
2020-07-16 2020-10-23
Ultra-sensitive Protein and Nucleic acid Biomarker Detection Kungliga Tekniska högskolan
[stockholm]
Stockholm  Laboratory reagents
 Research laboratory services
 Services provided by medical laboratories
2020-07-16 2020-10-23
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby) Hörby kommun
[skåne län]
Skåne län  Building construction work
 Sun-protection works
 Electrical wiring and fitting work
 Electrical wiring work
 Electrical fitting work
 Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment
 Electrical engineering installation works
 Insulation work
 Plumbing and sanitary works
 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
 Floor and wall covering work
 Painting and glazing work
 Glazing work
2020-07-16 2020-10-23
Drift och underhåll av elkraft och belysning för öppningsbara broar i Mälardalen och Östergötlands län Trafikverket
[sverige]
SVERIGE  Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways
 Construction work for bridges
2020-07-16 2020-10-23
Leverans av Polyaluminiumklorid Gryaab AB
[västra götalands län]
Västra Götalands län  Poly aluminium chloride
 Chlorides
2020-07-16 2020-10-23
Däck och Däckservice, större fordon Örebro kommun
[Örebro län]
Örebro län  Tyres for heavy/light-duty vehicles
 Heavy-duty tyres
 Tyre repair services, including fitting and balancing
2020-07-16 2020-10-23
Spolos till sköljrum
reference (0)
  • 2018/S 243-554383;
Region Uppsala
[uppsala län]
Uppsala län  Sterilisation, disinfection and hygiene devices
 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
 Disinfection equipment
2020-07-16 2020-10-23
Språkkonsulttjänster Arbetsmiljöverket (AV)
[stockholm]
Stockholm  Writing agency services
 Personnel-training services
 Staff training services
 Provision of language courses
2020-07-17 2020-10-23
Rekrytering och search RIKSGÄLDSKONTORET
[stockholms län]
Stockholms län  Recruitment services
 Assessment centre services for recruitment
2020-07-17 2020-10-23
Arkitektkonsulttjänster Riksdagsförvaltningen
[stockholm]
Stockholm  Architectural and related services
 Architectural, construction, engineering and inspection services
 Advisory architectural services
2020-07-17 2020-10-23
Tekniska konsulter medelstora projekt inställelseort(er) Revinge och Kristianstad Fortifikationsverket
[södermanlands län]
Skåne län  Consultative engineering and construction services
 Architectural and related services
 Architectural, engineering and planning services
 Engineering services
 Engineering design services
 Miscellaneous engineering services
2020-07-20 2020-10-24
Tekniska konsulter medelstora projekt inställelseort Göteborg Fortifikationsverket
[södermanlands län]
Västra Götalands län  Consultative engineering and construction services
 Architectural and related services
 Architectural, engineering and planning services
 Engineering services
 Engineering design services
 Miscellaneous engineering services
2020-07-20 2020-10-24
Tekniska konsulter medelstora projekt inställelseort(er) Skövde och Karlsborg Fortifikationsverket
[södermanlands län]
Västra Götalands län  Consultative engineering and construction services
 Architectural and related services
 Architectural, engineering and planning services
 Engineering services
 Engineering design services
 Miscellaneous engineering services
2020-07-20 2020-10-24
Agilt arbetssätt Inspektionen för Vård och Omsorg
[stockholm]
Stockholm  Business development consultancy services
 Business and management consultancy services
 General management consultancy services
2020-07-20 2020-10-24
Upphandling av webbyråtjänster Vetenskapsrådet
[stockholms län]
Stockholms län  IT services: consulting, software development, Internet and support
2020-07-20 2020-10-24
Ekonomisk expertkompetens Transportstyrelsen
[Östergötlands län]
Östergötlands län  Accounting, auditing and fiscal services
 Accounting services
 Financial auditing services
 Statutory audit services
2020-07-20 2020-10-24
E4, tpl Häggvik- Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm, Planläggningsprocess Trafikverket
[sverige]
Stockholms län  Infrastructure works consultancy services
 Civil engineering consultancy services
 Highways consultancy services
2020-07-20 2020-10-24
Tekniska konsulter medelstora projekt inställelseort Halmstad Fortifikationsverket
[södermanlands län]
Hallands län  Consultative engineering and construction services
 Architectural and related services
 Architectural, engineering and planning services
 Engineering services
 Engineering design services
 Miscellaneous engineering services
2020-07-20 2020-10-24
Software for Generalisation of Bathymetric Data in Nautical Charts Sjöfartsverket
[sverige]
SVERIGE  Systems support services
 Industry specific software package
 Mapping software package
 Mapping software development services
 System and support services
 Software-related services
2020-07-20 2020-10-24
Hyra och tvätt av textiler Trelleborgs kommun
[skåne län]
Skåne län  Washing and dry-cleaning services
 Laundry-collection services
 Laundry-management services
2020-07-20 2020-10-24
Tekniska konsulter medelstora projekt inställelseort(er) Ronneby och Karlskrona Fortifikationsverket
[södermanlands län]
Blekinge län  Consultative engineering and construction services
 Architectural and related services
 Architectural, engineering and planning services
 Engineering services
 Engineering design services
 Miscellaneous engineering services
2020-07-20 2020-10-24
Utensilier Trelleborgs kommun
[skåne län]
Skåne län  Kitchen equipment
 Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies
 Kitchenware
 Crockery
 Cutlery
 Catering equipment
2020-07-20 2020-10-24
Rekryteringstjänster Myndigheten för digital förvaltning
[västernorrlands län]
Västernorrlands län  Assessment centre services for recruitment
 Recruitment services
2020-07-20 2020-10-24