Slovakia: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Slovakia. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 370 active notices published in 2020. Totally in the open-ted database for 2020 there are 964 notices (Slovakia).

Tutti gli f03: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Informačný systém pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  Educational software development services
2020-05-07 2020-08-12
Dodanie zemného plynu Energo-SK, a.s.
[nitriansky kraj]
Nitriansky kraj  Natural gas
2020-05-07 2020-08-12
Dodávka prístrojového vybavenia a služieb s tým spojených pre SLaPA pracoviská ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
[bratislavský kraj]
SLOVENSKO  Medical equipments
2020-05-07 2020-08-12
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
[nitriansky kraj]
Bratislavský kraj  Natural gas
2020-05-07 2020-08-12
Obstaranie viacúčelového stroja s príslušenstvom na údržbu komunikácií – 3 ks Hlavné mesto SR Bratislava
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  Road-maintenance vehicles
 Winter-maintenance vehicles
 Utility vehicles
 Tractor accessories
 Motor vehicles
 Road-sweeping vehicles
 Road-maintenance equipment
 Specialist vehicles
2020-05-07 2020-08-12
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok (2020) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
[nitriansky kraj]
Nitriansky kraj  Catering services
 Luncheon vouchers
2020-05-06 2020-08-12
Parkovacie domy a preusporiadanie dopravy v areáli UNB Univerzitná nemocnica Bratislava
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  Construction work
 Engineering design services
2020-05-06 2020-08-12
Dodanie elektrickej energie a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie Energo-SK, a.s.
[nitriansky kraj]
Nitriansky kraj  Electricity
2020-05-07 2020-08-12
Infúzny systém terapie a podávania infúzií a liekov produktovej rady Space pre vybavenie lôžok v súvislosti s COVID-19 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
[košický kraj]
Košický kraj  Devices and instruments for infusion
2020-05-08 2020-08-13
Traktorová kosačka
reference (0)
  • 2020/S 027-060853;
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
[prešovský kraj]
Prešovský kraj  Tractors
 Transport services (excl. Waste transport)
2020-05-07 2020-08-13
Systémová, aplikačná podpora a rozvoj Centrálneho finančného informačného systému pre verejné vysoké školy (IS SOFIA) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  IT services: consulting, software development, Internet and support
 System and support services
 Software-related services
 Software programming and consultancy services
 Software package and information systems
2020-05-07 2020-08-13
Výstavba pavilónu špičkových technológií Univerzita Komenského v Bratislave
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  Construction work
 Construction work for university buildings
 Engineering works and construction works
 Excavating and earthmoving work
 Building installation work
 Electrical installation work
 Architectural, construction, engineering and inspection services
2020-05-07 2020-08-13
Pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky Sociálna poisťovňa, ústredie
[bratislavský kraj]
SLOVENSKO  Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment
 Maintenance and repair of data network equipment
 Maintenance and repair of information technology equipment
 Photocopier repair services
 Photocopier maintenance services
 Maintenance and repair of computer peripherals
 System maintenance services
 Preventive maintenance services
 Maintenance services of telecommunications equipment
 Telecommunications-infrastructure maintenance services
 Bulk-mailing equipment
2020-05-07 2020-08-13
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 4 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
[trnavský kraj]
Trnavský kraj  Medical equipments
 Installation services of laboratory equipment
 Transport services (excl. Waste transport)
2020-05-08 2020-08-13
Správa a údržba mestského mobiliáru Mesto Trnava
[trnavský kraj]
Trnavský kraj  Repair and maintenance services
2020-05-07 2020-08-13
Bifázický defibrilátor - 2 ks Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
[prešovský kraj]
Prešovský kraj  Resuscitation devices
 Defibrillator
 Installation services of medical equipment
 Transport services (excl. Waste transport)
2020-05-11 2020-08-14
„Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom papierových stravovacích poukážok“ Univerzita Komenského v Bratislave
[slovensko]
SLOVENSKO  Hotel, restaurant and retail trade services
 Luncheon vouchers
2020-05-11 2020-08-14
IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  Computer equipment and supplies
2020-05-11 2020-08-14
Údržba miestnych komunikácií na území Vysokých Tatier 2020 Región Vysoké Tatry
[prešovský kraj]
Prešovský kraj  Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment
2020-05-11 2020-08-14
Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  Administrative healthcare services
 Institution management services
 Project management consultancy services
 Management-related services
 Administration services
2020-05-11 2020-08-14
Echokardiografické prístroje s príslušenstvom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
2020-05-11 2020-08-14
Podpora tvorby pracovných miest v kultúrnom priemysle prostredníctvom rozvoja kreatívneho talentu a netechnologických inovácii v spol. Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o.
reference (0)
  • 2017/S 065-122032;
Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o.
[slovensko]
SLOVENSKO  Miscellaneous special-purpose machinery
2020-05-11 2020-08-14
Rekonštrukcia komplexu budov MH SR na Mierovej ulici v Bratislave v zmysle zmluvných podmienok FIDIC (žltá kniha) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
[slovensko]
SLOVENSKO  Construction work
 Building construction work
 Gymnasium construction work
 Office block construction work
 Building completion work
 Landscaping work
 Engineering design services
2020-05-12 2020-08-15
Údržba a starostlivosť o verejnú zeleň Mesto Lučenec
[banskobystrický kraj]
Banskobystrický kraj  Planting and maintenance services of green areas
 Seeding services
 Tree-cutting services
 Tree pruning and hedge trimming
 Weed-clearance services
 Grassing services
 Weed-killing services
2020-05-12 2020-08-15
Dodávka komunikačného modulu elab gateway v podmienkach rezortu zdravotníctva Národné centrum zdravotníckych informácií
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  Medical software development services
 Industry specific software package
 Medical software package
 Compliance software package
 Platform interconnectivity software package
 Data-acquisition system
 Information systems
 Software support services
 Patient-administration system
2020-05-12 2020-08-15