Доставка на специализирана учебна литература за нуждите на Стопански факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“

contract notice

Following the summary about the notice 2021/S 008-013402 dispatched in the year 2021.

Contracting authority Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 19 info
София (столица) (BG411) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Education
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance София (столица) (BG411) more
Country BG; - country: BG
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2021-01-13 00:00:00
Deadline 2021-02-08 00:00:00
Values 94˙095.00 BGN (estimated total)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-011404-001

1 DELETION_DATE: 20210208

1 FORM_LG_LIST: BG

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 8

2 DATE_PUB: 20210113

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 008-013402

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:013402-2021:TEXT:BG:HTML

2 LG_ORIG: BG

2 ISO_COUNTRY

INFO: BG

2 IA_URL_GENERAL: https://www.uni-sofia.bg/

2 IA_URL_ETENDERING: https://app.eop.bg/today/101979

2 ORIGINAL_CPV: Instruction manuals

INFOCODE: 22472000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 94095

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210108

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210208 23:59

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01B02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: България

3 --- TI_TOWN   value: гр. София

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Образователни учебници

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Návody k použití

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instruktionsbøger

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bedienungsanleitungen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Βουλγαρία

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εγχειρίδια οδηγιών χρήσης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instruction manuals

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Manuales de instrucciones

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaaria

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kasutusjuhendid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ohjekirjat

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarie

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Manuels d'instruction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bhulgáir, an

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instruction manuals

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bugarska

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Upute za uporabu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Használati utasítás, üzemeltetési leírás

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Manuali di istruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Eksploatavimo vadovai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgārija

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lietošanas pamācības

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Manwali ta' l-istruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarije

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instructiehandleidingen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bułgaria

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Podręczniki instrukcyjne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Manuais de instruções

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Manuale de instrucţiuni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Návody

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bolgarija

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Navodila za uporabo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: gr. Sofiya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instruktionsböcker

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Sofiyski universitet „Sv. Kliment Ohridski“

3 --- NATIONALID   value: 000670680

3 --- ADDRESS   value: ul. „Tsar Osvoboditel“ No. 15

3 --- TOWN   value: gr. Sofiya

3 --- POSTAL_CODE   value: 1504

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Bistra Petrova

3 --- E_MAIL   value: op@admin.uni-sofia.bg

3 --- URL_GENERAL   value: https://www.uni-sofia.bg/

3 --- URL_BUYER   value: https://app.eop.bg/buyer/1146

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 000670680

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ул. „Цар Освободител“ № 15

L: 4 --- key: (TOWN)   value: гр. София

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1504

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Бистра Петрова

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: op@admin.uni-sofia.bg

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.uni-sofia.bg/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://app.eop.bg/buyer/1146

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://app.eop.bg/today/101979

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://app.eop.bg/today/101979

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Доставка на специализирана учебна литература за нуждите на Стопански факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Доставка на специализирана учебна литература за нуждите на Стопански факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

L: 4 --- key: (P)   value: Предметът на обществената поръчка ще бъде наричан в документацията за краткост „учeбници/те“.

L: 4 --- key: (P)   value: Подробните изисквания към изпълнението на поръчката, параметри, количества и стойности са посочени в част ІІ. Технически спецификации и условия за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

L: 4 --- key: (P)   value: Важно: възложителят може да заявява доставка на специализирана учебна литература, в зависимост от конкретните нужди и финансовия ресурс, с който разполага, като не се задължава да закупи цялото количество или да усвои стойността на договора.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 94095

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, намиращ се на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125.

4 SHORT_DESCR

5 P: Подробните изисквания към изпълнението на поръчката, параметри, количества и стойности са посочени в част ІІ. Технически спецификации и условия за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

5 P: Предметът на обществената поръчка ще бъде наричан в настоящата документация за краткост „учeбници/те“.

5 P: Важно: възложителят може да заявява доставка на специализирана учебна литература, в зависимост от конкретните нужди и финансовия ресурс, с който разполага, като не се задължава да закупи цялото количество или да усвои стойността на договора.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 94095

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 36

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата дейности с предмет, идентичен или сходен с тази на предмета на обособената позиция от настоящата поръчка, за която участникът подава оферта..

L: 4 --- key: (P)   value: Под дейност „идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира: доставка на учебна литература.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Участникът следва да е изпълнил общо за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с тази на предмета на обособената позиция от настоящата поръчка, за която участникът подава оферта.

L: 4 --- key: (P)   value: Под дейност „идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира: доставка на учебна литература.

L: 4 --- key: (P)   value: Участникът попълва раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

L: 4 --- key: (P)   value: Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършена доставка на учебна литература. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:

L: 4 --- key: (P)   value: а) Банкова гаранция — (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя);

L: 4 --- key: (P)   value: б) Парична сума, преведена по сметка на СУ „Св. Климент Охридски“;

L: 4 --- key: (P)   value: в) Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

L: 4 --- key: (P)   value: Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2021-02-08

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 23:59

3 LANGUAGES

INFO4: BG

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 4

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2021-02-09

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 14:00

4 PLACE

5 P: В системата. Комисията започва работа след като декриптира подадените оферти. Всички оферти се декриптират на датата и часа, посочени в обявлението за настоящата обществена поръчка по реда на тяхното постъпване в ЦАИС ЕОП.

4 INFO_ADD

5 P: След декриптирането на офертите от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването на офертите.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в настоящата процедура за възлагане да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1, т. 3, 4 и т. 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Преди подписване на договора за възлагане на обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, следва да представи декларация по чл. 59, ал. 1 и по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Комисия за защита на конкуренцията

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: бул. „Витоша“ № 18

L: 4 --- key: (TOWN)   value: София

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1000

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 29884070

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: cpcadmin@cpc.bg

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 29807315

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.cpc.bg

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-01-08

3+1