Προμήθεια και εγκατάσταση σταθερού σταθμού ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF).

contract notice

Following the summary about the notice 2021/S 022-052006 dispatched in the year 2021.

Contracting authority Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 2 info
ΕΛΛΑΔΑ (EL) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Other
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance ΕΛΛΑΔΑ (EL) more
Country EL; - country: GR
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2021-02-02 00:00:00
Deadline 2021-03-19 00:00:00
Values 4˙280˙765.00 EUR (estimated total)
Linked information and documents

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-052229-001

1 DELETION_DATE: 20210319

1 FORM_LG_LIST: EL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 22

2 DATE_PUB: 20210202

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 022-052006

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:052006-2021:TEXT:EL:HTML

2 LG_ORIG: EL

2 ISO_COUNTRY

INFO: GR

2 IA_URL_GENERAL: http://www.eett.gr/

2 IA_URL_ETENDERING: https://www.promitheus.gov.gr

2 ORIGINAL_CPV: Measuring and control equipment

INFOCODE: 38424000

2 ORIGINAL_CPV: Emission measurement equipment

INFOCODE: 38433200

2 ORIGINAL_CPV: Spectrum analyser

INFOCODE: 38433300

2 ORIGINAL_CPV: Technical training services

INFOCODE: 80531200

2 ORIGINAL_CPV: Technical support services

INFOCODE: 71356300

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 4280765.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210128

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210319 15:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Гъpция

3 --- TI_TOWN   value: Маруси

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Оборудване за измерване и за контрол

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Řecko

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Měřící a řídící zařízení

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grækenland

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Måle- og kontroludstyr

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griechenland

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mess- und Steuergeräte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ελλάδα

3 --- TI_TOWN   value: Μαρούσι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Greece

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Measuring and control equipment

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipo de medida y de control

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreeka

3 --- TI_TOWN   value: Maroússi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mõõte- ja kontrolliseadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreikka

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mittaus- ja ohjauslaitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grèce

3 --- TI_TOWN   value: Maroussi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Matériel de mesure et de contrôle

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ghréig, an

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Measuring and control equipment

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčka

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Oprema za mjerenje i kontrolu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Görögország

3 --- TI_TOWN   value: Maruszi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mérő- és ellenőrző berendezések

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparecchi di misurazione e controllo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Graikija

3 --- TI_TOWN   value: Maruzi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Matavimo ir valdymo įrenginiai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grieķija

3 --- TI_TOWN   value: Marusi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mērierīces un kontroles ierīces

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Il-Greċja

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparat tal-kjel u l-kontroll

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griekenland

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meet- en controle-uitrusting

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecja

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia pomiarowe i sterujące

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécia

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipamento para medição e controlo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Echipament de măsurare şi de control

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécko

3 --- TI_TOWN   value: Marusi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prístroje na meranie a kontrolu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčija

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Oprema za merjenje in kontrolo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grekland

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mät- och reglerutrustning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Ethniki Epitropi Tilepikoinonion kai Tachydromeion

3 --- ADDRESS   value: Leoforos Kifisias 60

3 --- TOWN   value: Maroysi

3 --- POSTAL_CODE   value: 151 25

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Nikos Igoymenidis

3 --- PHONE   value: +30 2106151000

3 --- E_MAIL   value: info@eett.gr

3 --- FAX   value: +30 2106105049

3 --- URL_GENERAL   value: http://www.eett.gr/

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Λεωφόρος Κηφισίας 60

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Μαρούσι

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 151 25

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Νίκος Ηγουμενίδης

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2106151000

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: info@eett.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2106105049

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.eett.gr/

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://www.promitheus.gov.gr

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Ανεξάρτητη Αρχή

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Ρύθμιση, εποπτεία και έλεγχος τηλεπικοινωνιακής και ταχυδρομικής αγοράς

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια και εγκατάσταση σταθερού σταθμού ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF).

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού απεικόνισης τού ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των τεχνικών της αναθέτουσας αρχής στη χρήση του εξοπλισμού, και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας (2 έτη), καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για την περίοδο συντήρησης και υποστήριξης (5 έτη), μετά από τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 4280765.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού απεικόνισης τού ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των τεχνικών της αναθέτουσας αρχής στη χρήση του εξοπλισμού, και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας (2 έτη), καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για την περίοδο συντήρησης και υποστήριξης (5 έτη), μετά από τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

5 P: Ειδικότερα, το εν λόγω αντικείμενο αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

5 P: α) το μέρος 1, που περιλαμβάνει:

5 P: Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλήρως λειτουργικού σταθερού σταθμού για εποπτεία, ραδιογωνιομέτρηση και γεωεντοπισμό σημείου εκπομπής στη ζώνη συχνοτήτων HF (ΣΣΡHF). Ο ΣΣΡHF θα πρέπει να σχεδιαστεί και να παραδοθεί ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα, που θα περιλαμβάνει τον απαιτούμενο μετρητικό εξοπλισμό εποπτείας (δέκτης εποπτείας) μαζί με το αντίστοιχο κεραιοσύστημά του, και τον απαιτούμενο μετρητικό εξοπλισμό ραδιογωνιομέτρησης και γεωεντοπισμού σημείου εκπομπής [αποτελούμενο από τουλάχιστον εννέα (9) συγχρονισμένους δέκτες] μαζί με το αντίστοιχο κεραιοσύστημά του [αποτελούμενο από τουλάχιστον εννέα (9) κεραίες]. Ο ΣΣΡHF θα πρέπει να μπορεί να καλύπτει τη ζώνη συχνοτήτων από 500 kHz έως 30 MHz για μετρήσεις εποπτείας, και από 1 MHz έως 30 MHz για μετρήσεις ραδιογωνιομέτρησης και γεωεντοπισμού σημείου εκπομπής, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να κάνει και χρήση της μεθόδου / τεχνολογίας Single Station Location (SSL). Επίσης, θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στη λειτουργικότητα τού ΣΣΡHF η απαίτηση ραδιογωνιομέτρησης πολλαπλών σημάτων στην ίδια κεντρική συχνότητα («advanced resolution techniques» στο ITU Handbook Spectrum Monitoring του 2011). Στη θέση εγκατάστασης του μετρητικού εξοπλισμού θα πρέπει να εγκατασταθεί και υπολογιστική μονάδα, με τα απαραίτητα λογισμικά μετρήσεων (εποπτείας και ραδιογωνιομέτρησης). Για τον έλεγχο του ΣΣΡHF, τόσο από το κέντρο ελέγχου της αναθέτουσας αρχής στην Αθήνα όσο και από τέσσερα (4) άλλα σημεία, μέρος της προμήθειας αποτελούν τόσο μια υπολογιστική μονάδα στο κέντρο ελέγχου της Αθήνας όσο και τέσσερεις (4) φορητοί υπολογιστές. Για τη δικτυακή διασύνδεση τού ΣΣΡHF με το κέντρο ελέγχου της αναθέτουσας αρχής, απαιτείται, επίσης, η προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) αμφίδρομων ραδιοηλεκτρικών ζεύξεων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση ενός λογισμικού ανάλυσης, αναγνώρισης, κατηγοριοποίησης και αποδιαμόρφωσης σημάτων λήψης (HF). Για το εν λόγω λογισμικό, θα πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες άδειες, ώστε αφενός να μπορεί να εγκατασταθεί ταυτόχρονα σε έξι (6) σημεία [θέση του ΣΣΡHF, υπολογιστική μονάδα στο κέντρο ελέγχου στην Αθήνα και τέσσερεις (4) φορητοί υπολογιστές] και αφετέρου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα για επεξεργασία αποθηκευμένων δεδομένων από τρία (3) από τα προαναφερθέντα έξι (6) σημεία [τρεις (3) άδειες για ταυτόχρονη χρήση του λογισμικού από 3 διαφορετικά σημεία]. Περαιτέρω, στη θέση του ΣΣΡHF θα πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα γεννήτριας Η/Ζ και σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), ενώ στην προμήθεια περιλαμβάνονται και διάφορα παρελκόμενα, όπως καλώδια για την εσωτερική διασύνδεση, οικίσκος για τη στέγαση του εξοπλισμού, περιβλήματα, ικριώματα, υλικά στήριξης, και συσκευές διεπαφής.

5 P: Τέλος, περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των τεχνικών της αναθέτουσας αρχής στη χρήση του εξοπλισμού και λογισμικού·

5 P: β) το μέρος 2, που περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης, για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, διάρκειας δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή της υλοποίησης του ΣΣΡHF (μέρος 1), χωρίς κόστος για την αναθέτουσα αρχή·

5 P: γ) το μέρος 3, που περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης, για την περίοδο συντήρησης και υποστήριξης, διάρκειας πέντε (5) ετών μετά από τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 4280765.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 91

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Άσκηση από την αναθέτουσα αρχή του δικαιώματος προαίρεσης (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με την περ. α της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/206).

5 P: Συνολικός προϋπολογισμός προαίρεσης: 3 181 548,60 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, ύψους 615 783,60 EUR. Προϋπολογισμός προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ: 2 565 765,00 EUR.

5 P: Το δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής περιλαμβάνει:

5 P: — την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού εκ των ειδών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης (ακόμα και την προμήθεια και εγκατάσταση ενός δεύτερου πλήρως λειτουργικού ΣΣΡHF, σε θέση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή εντός της ελληνικής επικράτειας),

5 P: — την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών εκπαίδευσης, που συνιστά το αντικείμενο της παρούσας,

5 P: — την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης, για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως και τρία (3) έτη μετά από τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ήτοι μετά από τη λήξη της πενταετούς περιόδου συντήρησης και υποστήριξης,

5 P: — την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης, για χρονικό διάστημα έως και οκτώ (8) έτη μετά από το πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του πρόσθετου εξοπλισμού, που θα αποκτηθεί και εγκατασταθεί με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου ενδεχομένως πλήρως λειτουργικού ΣΣΡHF, σε θέση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή εντός της ελληνικής επικράτειας).

5 P: Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης): 1 715 000,00 EUR.

5 P: Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με ΦΠΑ (χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης): 2 126 600,00 EUR.

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.)», στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)], από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στον Ν. 4314/2014 και από τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα), συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας, σύμφωνα με την παρ. 2.2.4) της διακήρυξης.

3 ECONOMIC_CRITERIA_DOC

3 TECHNICAL_CRITERIA_DOC

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2021-03-19

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 15:00

3 LANGUAGES

INFO4: EL

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 12

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2021-03-21

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 11:00

4 PLACE

5 P: Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Άγ. Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 182 33

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2132141216

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aepp@aepp-procurement.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2132141229

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.aepp-procurement.gr/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 3.4) της διακήρυξης.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Λεωφόρος Κηφισίας 60

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Μαρούσι

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 151 25

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2106151000

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: info@eett.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2106105049

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.eett.gr/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-01-28

9+1