Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) μεταφερόμενων συστημάτων ζύγισης φορτηγών (γεφυροπλάστιγγες), για την υποστήριξη του έργου των συνοριακών τελωνείων της Α.Α.Δ.Ε., και παροχή υπηρεσιών διετούς περιόδου συντήρησης αυτών.

contract notice

Following the summary about the notice 2021/S 030-072095 dispatched in the year 2021.

Contracting authority Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 1 info
Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303) more authorities
Type of the contracting authority Ministry or any other national or federal authority
Main activity Economic and financial affairs
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303) more
Country EL; - country: GR
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2021-02-12 00:00:00
Deadline 2021-03-19 00:00:00
Values 232˙500.00 EUR (estimated total)
Linked information and documents

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-072912-001

1 DELETION_DATE: 20210319

1 FORM_LG_LIST: EL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 30

2 DATE_PUB: 20210212

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 030-072095

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:072095-2021:TEXT:EL:HTML

2 LG_ORIG: EL

2 ISO_COUNTRY

INFO: GR

2 IA_URL_GENERAL: www.aade.gr

2 IA_URL_ETENDERING: www.promitheus.gov.gr

2 ORIGINAL_CPV: Weighing machinery and scales

INFOCODE: 42923000

2 ORIGINAL_CPV: Technical training services

INFOCODE: 80531200

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 232500.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210209

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210319 15:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Economic and financial affairs

INFOCODE: F

2 HEADING: 01B02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Гъpция

3 --- TI_TOWN   value: Атина

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Машини за теглене и везни

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Řecko

3 --- TI_TOWN   value: Atény

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Přístroje a zařízení k určování hmotnosti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grækenland

3 --- TI_TOWN   value: Athen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vejeindretninger og vægte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griechenland

3 --- TI_TOWN   value: Athen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Wiegemaschinen und Waagen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ελλάδα

3 --- TI_TOWN   value: Αθήνα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Μηχανήματα ζύγισης και πλάστιγγες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Greece

3 --- TI_TOWN   value: Athens

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Weighing machinery and scales

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Atenas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instrumentos y aparatos de pesar y balanzas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreeka

3 --- TI_TOWN   value: Ateena

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kaalumisseadmed ja kaalud

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreikka

3 --- TI_TOWN   value: Ateena

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Punnituslaitteet ja vaa'at

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grèce

3 --- TI_TOWN   value: Athènes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Machines de pesage et balances

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ghréig, an

3 --- TI_TOWN   value: An Aithin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Weighing machinery and scales

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčka

3 --- TI_TOWN   value: Atena

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Strojevi za mjerenje težine i vage

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Görögország

3 --- TI_TOWN   value: Athén

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mázsálóberendezés és mérleg

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Atene

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Macchinari per la pesatura e bilance

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Graikija

3 --- TI_TOWN   value: Atėnai

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Svėrimo mašinos ir svarstyklės

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grieķija

3 --- TI_TOWN   value: Atēnas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Svēršanas ierīces un svari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Il-Greċja

3 --- TI_TOWN   value: Ateni

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Makkinarju ta' l-użin u mwieżen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griekenland

3 --- TI_TOWN   value: Athene

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Weegtoestellen en -schalen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecja

3 --- TI_TOWN   value: Ateny

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maszyny ważące i wagi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécia

3 --- TI_TOWN   value: Atenas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparelhos e básculas para pesar

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Atena

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maşini de cântărit şi balanţe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécko

3 --- TI_TOWN   value: Atény

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Strojové váhy a váhy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčija

3 --- TI_TOWN   value: Atene

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tehtalne naprave in tehtnice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grekland

3 --- TI_TOWN   value: Aten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maskiner för vägning och vågar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Anexartiti Archi Dimosion Esodon

3 --- ADDRESS   value: Ermoy 23 - 25

3 --- TOWN   value: Athina

3 --- POSTAL_CODE   value: 105 63

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Kleanthis Katsaros

3 --- PHONE   value: +30 2131624223

3 --- E_MAIL   value: aadeprocurement@aade.gr

3 --- FAX   value: +30 2131624227

3 --- URL_GENERAL   value: www.aade.gr

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ερμού 23 - 25

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Αθήνα

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 105 63

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Κλεάνθης Κατσαρός

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2131624223

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aadeprocurement@aade.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2131624227

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.aade.gr

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: www.promitheus.gov.gr

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) μεταφερόμενων συστημάτων ζύγισης φορτηγών (γεφυροπλάστιγγες), για την υποστήριξη του έργου των συνοριακών τελωνείων της Α.Α.Δ.Ε., και παροχή υπηρεσιών διετούς περιόδου συντήρησης αυτών.

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) μεταφερόμενων συστημάτων ζύγισης φορτηγών (γεφυροπλάστιγγες), για την υποστήριξη του έργου των συνοριακών τελωνείων της Α.Α.Δ.Ε., και παροχή υπηρεσιών διετούς περιόδου συντήρησης αυτών, καθώς και δικαιώματος προαίρεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης για 5 έτη.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 232500.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Τελωνεία: Ξάνθης, Καστοριάς, Καβάλας, Ευζώνων, Σκύδρας.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) μεταφερόμενων συστημάτων ζύγισης φορτηγών (γεφυροπλάστιγγες), για την υποστήριξη του έργου των συνοριακών τελωνείων της Α.Α.Δ.Ε., και παροχή υπηρεσιών διετούς περιόδου συντήρησης αυτών, καθώς και δικαιώματος προαίρεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης για 5 έτη.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 232500.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 8

4 RENEWAL

4 RENEWAL_DESCR

5 P: Όπως περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης.

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Δικαίωμα προαίρεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης για 5 έτη· προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης (5 έτη): 46 500,00 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 37 500,00 EUR πλέον ΦΠΑ (24 %): 9 000,00 EUR).

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Χρηματοδοτείται ως προς την προμήθεια των (5) μεταφερόμενων συστημάτων ζύγισης φορτηγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020 και από εθνικούς πόρους μέσω πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. εναρίθμου έργου: 2017ΣΕ1411000).

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

3 ECONOMIC_CRITERIA_DOC

3 TECHNICAL_CRITERIA_DOC

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2021-03-19

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 15:00

3 LANGUAGES

INFO4: EL

4 LANGUAGE

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2021-03-30

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 11:00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Αθήνα

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 182 33

INFO4: GR

4 COUNTRY

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

L: 4 --- key: (P)   value: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

L: 4 --- key: (P)   value: α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

L: 4 --- key: (P)   value: β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

L: 4 --- key: (P)   value: γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

L: 4 --- key: (P)   value: Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ερμού 23 - 25

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Αθήνα

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 105 63

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2131624223

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2131624227

L: 4 --- key: (URL)   value: www.aade.gr

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-02-09

22+1