ICT — beheer van de infrastructuur, ondersteuning gebruikers en levering apparatuur

contract notice

Following the summary about the notice 2021/S 065-166863 dispatched in the year 2021.

Contracting authority Stad Sint-Truiden 3 info
N.D. () () more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance N.D. () () more
Country NL; - country: BE
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2021-04-02 00:00:00
Deadline 2021-05-06 00:00:00
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-172085-001

1 DELETION_DATE: 20210506

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 65

2 DATE_PUB: 20210402

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 065-166863

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166863-2021:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: BE

2 IA_URL_GENERAL: www.sint-truiden.be

2 IA_URL_ETENDERING: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3882/6A/2020

2 ORIGINAL_CPV: Helpdesk and support services

INFOCODE: 72253000

2 ORIGINAL_CPV: System and support services

INFOCODE: 72250000

2 ORIGINAL_CPV: Data network support services

INFOCODE: 72315100

2 ORIGINAL_CPV: Computer support and consultancy services

INFOCODE: 72600000

2 ORIGINAL_CPV: Technical computer support services

INFOCODE: 72611000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210331

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210506 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Бeлгия

3 --- TI_TOWN   value: Сен Тронд

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги в помощ на потребителите и поддържане на системи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgie

3 --- TI_TOWN   value: Saint Trond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Help desk a podpůrné služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Sint-Truiden

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Help-desk og støttetjenester

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Sint-Truiden

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Help-Desk und Unterstützungsdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Βέλγιο

3 --- TI_TOWN   value: Σιντ Τρέιντεν

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Γραμμή άμεσης βοήθειας και υπηρεσίες υποστήριξης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgium

3 --- TI_TOWN   value: Saint Trond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Helpdesk and support services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bélgica

3 --- TI_TOWN   value: Sint-Truiden

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de unidad de asistencia y de apoyo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Sint-Truiden

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Sint-Truiden

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Help desk -palvelut ja tukipalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgique

3 --- TI_TOWN   value: Saint-Trond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'aide aux utilisateurs et services d'assistance

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bheilg, an

3 --- TI_TOWN   value: Saint Trond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Helpdesk and support services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Sint-Truiden

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge službe za pomoć i usluge podrške

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgium

3 --- TI_TOWN   value: Saint-Trond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Súgóegység- és támogatási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgio

3 --- TI_TOWN   value: Sint-Truiden

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di assistenza informatica e di supporto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Sent Trondas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pagalbos vartotojui ir darbo palaikymo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Beļģija

3 --- TI_TOWN   value: Sentronda

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Palīdzības dienesta un atbalsta pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Belġju

3 --- TI_TOWN   value: San Trond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' għajnuna u ta' appoġġ

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: België

3 --- TI_TOWN   value: Sint-Truiden

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Helpdesk- en ondersteuningsdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Sint-Truiden

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi pomocy komputerowej i podobne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bélgica

3 --- TI_TOWN   value: Sint-Truiden

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de apoio e de help-desk

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Saint Trond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de ajutor pentru utilizatori şi servicii de asistenţă

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgicko

3 --- TI_TOWN   value: Saint-Trond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poradenské prezenčné (nápoveda) a podporné služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Saint-Trond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve služb za pomoč uporabnikom in podporne storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Sint-Truiden

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Helpdesk- och stödtjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Stad Sint-Truiden

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Stad Sint-Truiden

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: BE 0207.469.934

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Stadskantoor — Kazernestraat 13

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Sint-Truiden

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 3800

INFO4: BE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: De heer Paul Moës

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +32 11701540

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: paul.moes@sint-truiden.be

L: 4 --- key: (FAX)   value: +32 11701450

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.sint-truiden.be

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3882/6A/2020

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://eten.publicprocurement.be

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ICT — beheer van de infrastructuur, ondersteuning gebruikers en levering apparatuur

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 2020-3524

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Zie II.2.4

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Het doel van dit dossier voor de stad Sint-Truiden, is een opdrachtnemer te contracteren die instaat voor de levering van ICT-infrastructuur, het beheer van de infrastructuur en de ondersteuning van de gebruikers.

5 P: De opdrachtnemer dient de ICT afdeling operationeel te ontzorgen. Tevens verwacht de stad dat de opdrachtnemer zich opstelt als een partner die met de stad meedenkt over de verbetering van de dienstverlening en over toekomstige evoluties.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Plan van aanpak

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 70

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 60

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: *

L: 4 --- key: (P)   value: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

L: 4 --- key: (P)   value: * Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

L: 4 --- key: (P)   value: De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

L: 4 --- key: (P)   value: Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

L: 4 --- key: (P)   value: — het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

L: 4 --- key: (P)   value: — de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Idem

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Idem

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Idem

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 FRAMEWORK

4 SINGLE_OPERATOR

4 JUSTIFICATION

5 P: De stad Sint-Truiden is zich bewust van het feit dat bij een raamovereenkomst een maximale looptijd mogelijk is van 4 jaar (Wet van 17 juni 2016 - Art. 43, § 2, lid 2).

5 P: De opdrachtgever vindt het noodzakelijk een langere looptijd te nemen om de volgende reden:

5 P: Gezien:

5 P: — de specifieke en langdurige opleiding die het personeel van de opdrachtnemer...(zie opdrachtdocumenten)

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2021-05-06

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: NL

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2021-11-02

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2021-05-06

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 10:00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 EINVOICING

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Raad van State

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Wetenschapsstraat 33

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brussel (Etterbeek)

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1040

INFO4: BE

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-03-31

12+1