Изпълнение на СМР за изграждане на обекти на Център за върхови постижения в Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София

contract award notice

Following the summary about the notice 2021/S 001-000140 dispatched in the year 2021.

Contracting authority Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
София (столица) (BG411) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Education
Type of contract Works
Main CPV code
Place of performance София (столица) (BG411) more
Country BG; - country: BG
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2021-01-04 00:00:00
Deadline 2021-04-09 00:00:00
Ref. No. Doc: 2020/S 115-278173

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-666283-001

1 DELETION_DATE: 20210409

1 FORM_LG_LIST: BG

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 1

2 DATE_PUB: 20210104

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 001-000140

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:000140-2021:TEXT:BG:HTML

2 LG_ORIG: BG

2 ISO_COUNTRY

INFO: BG

2 IA_URL_GENERAL: https://uacg.bg/

2 ORIGINAL_CPV: Construction work

INFOCODE: 45000000

2 ORIGINAL_CPV: Building installation work

INFOCODE: 45300000

2 ORIGINAL_CPV: Building completion work

INFOCODE: 45400000

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for university buildings

INFOCODE: 45214400

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 115-278173

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20201230

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01A03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: България

3 --- TI_TOWN   value: София

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: Sofie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Βουλγαρία

3 --- TI_TOWN   value: Σόφια

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofía

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarie

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bhulgáir, an

3 --- TI_TOWN   value: Sóifia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bugarska

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: Szófia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgārija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarije

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bułgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: Sófia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bolgarija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Universitet po arhitektura, stroitelstvo i geodeziya (UASG)

3 --- NATIONALID   value: 000670616

3 --- ADDRESS   value: bul. „Hristo Smirnenski“ No. 1

3 --- TOWN   value: Sofiya

3 --- POSTAL_CODE   value: 1046

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: dots. d-r inzh. Emad Zhorzhos Abdulahad

3 --- PHONE   value: +359 897893660

3 --- E_MAIL   value: georgosing@gmail.com

3 --- FAX   value: +359 28656863

3 --- URL_GENERAL   value: https://uacg.bg/

3 --- URL_BUYER   value: https://uacg.nit.bg/op/postizheniya.html

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 000670616

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: бул. „Христо Смирненски“ № 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: София

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1046

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: доц. д-р инж. Емад Жоржос Абдулахад

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 897893660

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: georgosing@gmail.com

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 28656863

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://uacg.bg/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://uacg.nit.bg/op/postizheniya.html

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: представляващ учебното заведение съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Изпълнение на СМР за изграждане на обекти на Център за върхови постижения в Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Пълният обхват на поръчката включва изпълнение на СМР за изграждане на обекти на Център за върхови постижения в Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г., приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“. СМР ще се изпълняват съгласно одобрен инвестиционен проект и количествена сметка. Включва се изпълнение на СМР по части: Архитектурна, ОВК, ВиК и Електрическа.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: гр. София 1046, бул. „Христо Смирненски“ № 1; Университет по архитектура, строителство и геодезия; втори етаж, корпус Б (нова сграда) и контактните — определени с ПБЗ, зони

4 SHORT_DESCR

5 P: Пълният обхват на поръчката включва изпълнение на СМР съгласно одобрен инвестиционен проект и количествена сметка по части „Архитектурна“, ОВК, ВиК, „Електрическа“. В обхвата на поръчката са включени следните дейности:

5 P: 1. Подготовка на строителната площадка.

5 P: 2. Изпълнение на строително-монтажни, ремонтни и други необходими дейности за обекта (по одобрен инвестиционен проект).

5 P: 3. Доставка на материали и извозване на строителни отпадъци.

5 P: 4. Осигуряване на необходимите документи за количествата и качествата на доставяните и влагани материали — фактури, сертификати и др..

5 P: 5. Упражняване на техническо ръководство и надзор по безопасност и здраве по време на строителството.

5 P: 6. Приключване на строителството и изготвяне на екзекутивен проект (при необходимост).

5 P: 7. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти по време на експлоатацията, в срокове и при условия, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Техническа оценка — срок за изпълнение на СМР

AC_WEIGHTING: 50

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 50

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 115-278173

2 AWARD_CONTRACT

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Комисия за защита на конкуренцията

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: бул. „Витоша“ № 18

L: 4 --- key: (TOWN)   value: София

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1000

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 29884070

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: cpcadmin@cpc.bg

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 29807315

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.cpc.bg

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Срокът за обжалване е съгласно част 6, глава 27, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба може да се подава в сроковете по чл. 197 от ЗОП — 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-12-30

11+1