Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“ по 8 обособени позиции

contract award notice

Following the summary about the notice 2021/S 005-007052 dispatched in the year 2021.

Contracting authority Софийски университет „Св. Климент Охридски“
София (столица) (BG411) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Education
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance БЪЛГАРИЯ (BG) more
Country BG; - country: BG
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2021-01-08 00:00:00
Deadline 2021-04-15 00:00:00
Ref. No. Doc: 2020/S 212-518232

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-004101-001

1 DELETION_DATE: 20210415

1 FORM_LG_LIST: BG

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 5

2 DATE_PUB: 20210108

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 005-007052

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:007052-2021:TEXT:BG:HTML

2 LG_ORIG: BG

2 ISO_COUNTRY

INFO: BG

2 IA_URL_GENERAL: https://www.uni-sofia.bg/

2 ORIGINAL_CPV: Engineering design services

INFOCODE: 71320000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 212-518232

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210105

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: България

3 --- TI_TOWN   value: София

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: Sofie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technické projektování

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingeniørmæssig projektering

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Planungsleistungen im Bauwesen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Βουλγαρία

3 --- TI_TOWN   value: Σόφια

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering design services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofía

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de diseño técnico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tehnilise projekteerimise teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insinöörialan suunnittelupalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarie

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de conception technique

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bhulgáir, an

3 --- TI_TOWN   value: Sóifia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering design services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bugarska

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge tehničkog projektiranja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: Szófia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di ideazione tecnica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinerinio projektavimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgārija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarije

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technische ontwerpdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bułgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: Sófia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de concepção técnica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de concepţie tehnică

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinierske projektovanie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bolgarija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve gradbenega projektiranja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggtekniska konstruktionstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Sofiyski universitet „Sv. Kliment Ohridski“

3 --- NATIONALID   value: 000670680

3 --- ADDRESS   value: ul. „Tsar Osvoboditel“ No. 15

3 --- TOWN   value: Sofiya

3 --- POSTAL_CODE   value: 1504

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Petar Stanulov

3 --- PHONE   value: +359 28464210

3 --- E_MAIL   value: op@admin.uni-sofia.bg

3 --- URL_GENERAL   value: https://www.uni-sofia.bg/

3 --- URL_BUYER   value: https://app.eop.bg/buyer/1146

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 000670680

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ул. „Цар Освободител“ № 15

L: 4 --- key: (TOWN)   value: София

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1504

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Петър Станулов

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 28464210

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: op@admin.uni-sofia.bg

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.uni-sofia.bg/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://app.eop.bg/buyer/1146

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“ по 8 обособени позиции

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Предмет на възлагане: избор на проектантски екип за изпълнение на услуги, включващи изготвяне инвестиционни проекти във фаза „технически“, съобразно възложеното „задание за проектиране“ за всеки конкретен обект и осъществяване на авторски надзор (по необходимост) по обществена поръчка с осем обособени позиции, като участниците не следва да подават оферти по обособени позиции с номера от № 3 до 8, защото за същите е предвиден реда за възлагане съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП.

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на строително-ремонтни работи на сгради, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Сгради, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“ на територията на Република БЪЛГАРИЯ

4 SHORT_DESCR

5 P: В изпълнение на възлагането на конкретните поръчки (с възлагателно писмо) избраният за изпълнител следва да извърши инвестиционно проектиране в техническа или работна фаза в отделните проектни части съобразно конкретните за тази поръчка изисквания на възложителя и необходимостта, породена и провокирана от конкретните, подлежащи на изпълнение дейности, относими към конкретния обект на обществената поръчка и в съответствие с инвестиционните намерения на възложителя. В предмета на възлагане по всяка конкретна поръчка ще се включва и последващия авторски надзор при изпълнение строителството на обектите.

5 P: Отделните обекти на инвестиционно проектиране в избраните от възложителя фази и части ще бъдат възлагани по негова преценка — при необходимост, като на настоящия етап на възлагане на обществената поръчка предвижданията са в предметния обхват на отделните, конкретно възлагани обществени поръчки да се включва изпълнението на следните дейности:

5 P: 1. Изработване на инвестиционни проекти в тяхната техническа или работна фаза — предвижданите от възложителя части, в които следва да се изготви съответния инвестиционен проект, са следните:

5 P: а) Архитектура.

5 P: б) Строителни конструкции.

5 P: в) Инженерна геология и хидрогеология (доклад).

5 P: г) ВиК.

5 P: д) ТОВК.

5 P: е) Енергийна ефективност.

5 P: ж) Електроинсталации.

5 P: з) Пожароизвестяване.

5 P: и) Геодезия.

5 P: й) Благоустройство и паркоустройство.

5 P: к) План за безопасност и здраве.

5 P: л) Технологична.

5 P: м) Пожарна безопасност.

5 P: н) Организация и безопасност на движението.

5 P: о) Сигнално-охранителна техника (СОТ).

5 P: п) План за управление на строителните отпадъци (ПУСО).

5 P: р) Количественo-стойностна сметка.

5 P: с) Архитектурно заснемане на съществуващи сгради.

5 P: т) Цялостно заснемане на съществуващи сгради (вкл. инсталации).

5 P: у) План за безопасност и здраве.

5 P: ф) Други части, произтичащи от спецификата на конкретния обект.

5 P: Различните обекти на проектиране могат да включват различни видове части от гореизброените.

5 P: 2. ​​​​​Осъществяване на авторския надзор по време на строителството съгласно одобрените проектни документации и действащата приложима нормативна уредба.

5 P: Проектът ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за издаване на разрешение за строеж съгласно изискванията на ЗУТ, чл. 142, ал. 1, чл. 143, ал. 1, т. 1 и т. 3, ал. 2, чл. 144, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 и ал. 3. Инвестиционният проект следва да осигурява съответствие с основните изисквания към строежите (сгради и строителни съоръжения).

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Техническа оценка

AC_WEIGHTING: 60

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 40

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на консервационно-реставрационни работи на сгради — недвижима културна ценност от национално значение,

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Сгради — недвижима културна ценност от национално значение, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“ на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

4 SHORT_DESCR

5 P: В изпълнение на възлагането на конкретните поръчки (с възлагателно писмо) избраният за изпълнител следва да извърши инвестиционно проектиране в техническа или работна фаза в отделните проектни части съобразно конкретните за тази поръчка изисквания на възложителя и необходимостта, породена и провокирана от конкретните, подлежащи на изпълнение дейности, относими към конкретния обект на обществената поръчка и в съответствие с инвестиционните намерения на възложителя. В предмета на възлагане по всяка конкретна поръчка ще се включва и последващия авторски надзор при изпълнение строителството на обектите.

5 P: Отделните обекти на инвестиционно проектиране в избраните от възложителя фази и части ще бъдат възлагани по негова преценка — при необходимост, като на настоящия етап на възлагане на обществената поръчка, предвижданията са в предметния обхват на отделните, конкретно възлагани обществени поръчки да се включва изпълнението на следните дейности:

5 P: 1. Изработване на инвестиционни проекти в тяхната техническа или работна фаза — предвижданите от възложителя части, в които следва да се изготви съответния инвестиционен проект, са следните:

5 P: а) Архитектура.

5 P: б) Строителни конструкции.

5 P: в) Инженерна геология и хидрогеология (доклад).

5 P: г) ВиК.

5 P: д) ТОВК.

5 P: е) Енергийна ефективност.

5 P: ж) Електроинсталации.

5 P: з) Пожароизвестяване.

5 P: и) Геодезия.

5 P: й) Благоустройство и паркоустройство.

5 P: к) План за безопасност и здраве.

5 P: л) Технологична.

5 P: м) Пожарна безопасност.

5 P: н) Организация и безопасност на движението.

5 P: о) Сигнално-охранителна техника (СОТ).

5 P: п) План за управление на строителните отпадъци (ПУСО).

5 P: р) Количественo-стойностна сметка.

5 P: с) Архитектурно заснемане на съществуващи сгради.

5 P: т) Цялостно заснемане на съществуващи сгради (вкл. инсталации).

5 P: у) План за безопасност и здраве.

5 P: ф) Консервация и реставрация.

5 P: х) Други части, произтичащи от спецификата на конкретния обект.

5 P: Различните обекти на проектиране могат да включват различни видове части от гореизброените.

5 P: 2. ​​​​​Осъществяване на авторския надзор по време на строителството съгласно одобрените проектни документации и действащата приложима нормативна уредба.

5 P: Проектът ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за издаване на разрешение за строеж съгласно изискванията на ЗУТ, чл. 142, ал. 1, чл. 143, ал. 1, т. 1 и т. 3, ал. 2, чл. 144, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 и ал. 3. Инвестиционният проект следва да осигурява съответствие с основните изисквания към строежите (сгради и строителни съоръжения), както и с разпоредбите на Закона за културното наследство.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Техническа оценка

AC_WEIGHTING: 60

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 40

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 212-518232

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на строително-ремонтни работи на сгради, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_DISCONTINUED

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на консервационно-реставрационни работи на сгради — недвижима културна ценност от национално значение, с

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_DISCONTINUED

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Обществена поръчка, възлагана чрез „открита“ по вид процедура, с предмет „Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“ по: обособена позиция № 1 „Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на строително-ремонтни работи на сгради, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“; обособена позиция № 2 „Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на консервационно-реставрационни работи на сгради — недвижима културна ценност от национално значение, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“; обособена позиция № 3 „Изготвяне на технически проект за „ремонт на столова и кухня“, находящи се в сградата на корпус „Б“ при Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП)“; обособена позиция № 4 „Изготвяне на технически проект за „Ремонт на столова и кухня“, находящи се в сградата на общежитие при департамент по информация и усъвършенстване на учители на СУ „Св. Климент Охридски“ (по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП)“; обособена позиция № 5 „Изготвяне на технически проект за „ремонт на климатизационна инсталация“, находяща се в сградата на ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“ (по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП)“; обособена позиция № 6 „Изготвяне на технически проект за „ремонт на част от дограма“, находяща се в сградата на ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“ (по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП)“; обособена позиция № 7 „Изготвяне на технически проект за „ремонт на част от отводнителна система“, находяща се в сградата на ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“ (по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП)“; обособена позиция № 8 „Изготвяне на технически проект за „архитектурно заснемане на част от сградата на блок 55“, находяща се в ж.к. „Студенстки град“ (по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП)“, се прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, поради установени нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена.

L: 4 --- key: (P)   value: Установени са пропуски при откриване на процедурата относно невъзможността за конкретизиране на проектните части в ценовото предложение, съответно остойностяване на предстоящите отделни проектни дейности от участниците, водят и до невъзможност за изготвяне на прецизирана ценова оферта от потенциалните участници в нея.

L: 4 --- key: (P)   value: Предвид това че законовите възможности за отстраняване на порока на основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП са изчерпани при изтичане на срока по чл. 100, ал. 2 и 3 от ЗОП, то констатираните пороци са нарушения, които не могат да бъдат отстранени на този етап, и е законосъобразно прекратяване на откритата процедура с предмет „Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“, по всички 8 обособени позиции на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Комисия за защита на конкуренцията

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: бул. „Витоша“ № 18

L: 4 --- key: (TOWN)   value: София

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1000

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 29884070

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: cpcadmin@cpc.bg

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 29807315

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.cpc.bg

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-01-05

5+1