Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017 azonosítószámú „Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása projekt” Szabadkígyóst és Békéscsabát érintő kivitelezési munkáinak ellátására

contract award notice

Following the summary about the notice 2021/S 007-010594 dispatched in the year 2021.

Contracting authority Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Békés (HU332) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Works
Main CPV code
Place of performance Békés (HU332) more
Country HU; - country: HU
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2021-01-12 00:00:00
Deadline 2021-04-17 00:00:00
Values 701˙921˙677.00 HUF (procurement total)
Ref. No. Doc: 2017/S 094-182981

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-008345-001

1 DELETION_DATE: 20210417

1 FORM_LG_LIST: HU

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 7

2 DATE_PUB: 20210112

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 007-010594

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:010594-2021:TEXT:HU:HTML

2 LG_ORIG: HU

2 ISO_COUNTRY

INFO: HU

2 IA_URL_GENERAL: http://www.bekescsaba.hu

2 ORIGINAL_CPV: Underground work other than tunnels, shafts and subways

INFOCODE: 45221250

2 ORIGINAL_CPV: Road construction works

INFOCODE: 45233120

2 ORIGINAL_CPV: Cycle path construction work

INFOCODE: 45233162

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 701921677.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2017/S 094-182981

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210107

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Унгapия

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Други подземни съоръжения, без тунели, шахти и подлези

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Maďarsko

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Podzemní práce kromě tunelů, šachet a podchodů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ungarn

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arbejder under terræn, undtagen tunneler, skakte og underføringer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ungarn

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tiefbauarbeiten, außer Tunneln, Schächten und Unterführungen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ουγγαρία

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπόγεια έργα εκτός από σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hungary

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Underground work other than tunnels, shafts and subways

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hungría

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos subterráneos distintos de los túneles, pozos y pasos subterráneos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ungari

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maa-alused tööd, v.a tunnelid, šahtid ja metrood

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Unkari

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maanalaiset rakennustyöt, lukuun ottamatta tunnelien ja kuilujen rakentamista

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hongrie

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ouvrages souterrains autres que tunnels, puits et passages souterrains

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ungáir, an

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Underground work other than tunnels, shafts and subways

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Mađarska

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Podzemni radovi, osim tunela, okana i podzemnih željeznica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Magyarország

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ungheria

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori in sotterraneo, esclusi gallerie, pozzi e sottopassaggi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Vengrija

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Požeminiai darbai, nesusiję su tunelių, šachtų, požeminių perėjų ir metro statyba

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ungārija

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pazemes darbi, izņemot tuneļu, šahtu un pazemes eju izbūvi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: l-Ungerija

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħlijiet oħrajn ta’ taħt l-art apparti milli mili, ċmieni ta’ l-arja u passaġġi ta’ taħt l-art

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hongarije

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ondergrondse werkzaamheden, met uitzondering van tunnels, schachten en onderdoorgangen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Węgry

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hungria

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Obras subterrâneas excepto túneis, poços e passagens subterrâneas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ungaria

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări subterane, altele decât tunelurile, puţurile şi pasajele subterane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Maďarsko

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Podzemné práce okrem tunelov, šácht a podzemných dráh

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madžarska

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela pod zemljo, razen na predorih, jaških in podhodih

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ungern

3 --- TI_TOWN   value: Békéscsaba

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arbete under jorden utom tunnlar, schakt och gångtunnlar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: AK00861

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Szent István tér 7.

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Békéscsaba

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 5600

INFO4: HU

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: dr. Sódar Anita

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +36 66523800-3862

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: torok@bcsvarosfejlesztes.hu

L: 4 --- key: (FAX)   value: +36 66523872

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.bekescsaba.hu

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.bekescsaba.hu

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017 azonosítószámú „Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása projekt” Szabadkígyóst és Békéscsabát érintő kivitelezési munkáinak ellátására

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017 azonosítószámú „Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása projekt” Szabadkígyóst és Békéscsabát érintő kivitelezési munkáinak ellátására

3 --- VAL_TOTAL   value: 701921677.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Szabadkígyós Kastély utcától a Wenckheim kastély hátsó bejáratától a kerékpárforgalmi létesítmény 0+000 km és a 0+325 km szelvények között mezőgazdasági út építése, valamint.. folyt. a II.2.14) pontban

4 SHORT_DESCR

5 P: Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017 azonosítószámú „Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása projekt” Szabadkígyóst és Békéscsabát érintő kivitelezési munkáinak ellátására az alábbiak szerint:

5 P: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása projekt kivitelezését tervezi.

5 P: — A kivitelezési munka részben a meglévő kerékpárutak felújításáról, részben új kerékpárutak, kerékpárforgalmi létesítmény építéséről, illetve kerékpáros nyom felfestéséről szól,

5 P: — A kiviteli munka az alábbi feladatokat foglalja magában:

5 P: 1. Szabadkígyós Kastély utca-Wenckheim kastély hátsó bejárata-Szabadkígyós- kerékpárfogalmi létesítmény és a kapcsolódó közmű építések:

5 P: Szabadkígyóson a Kastély utcán a meglévő burkolattól a Wenckheim kastély hátsó bejáratig 325 m hosszúságú 3,0 m szélességű 1,0-1,0 m padkaszélességű kerékpárforgalmi létesítmény (mezőgazdasági út) építése.

5 P: 1.1. Szabadkígyós Kastély utcai komplex pihenőhelyen lévő ivókút vízellátása.

5 P: A tervezett pihenőhely mellett, a Kastély utcában halad a községi hálózat NA90 KPE ivóvíz vezetéke, melyről a tervezett ivókút bekötésének leágazását terveztük. A tervezett ivóvíz bekötés DN 25 PE vezeték.

5 P: 2. Szabadkígyós Kastély utca-Wenckheim kastély hátsó bejárata-Szabadkígyós-Békéscsaba közigazgatási határ -Békéscsaba Bányatavak kerékpárfogalmi létesítmény és a kapcsolódó közmű építések:

5 P: 2.1. Szabadkígyóson a Wenckheim kastély hátsó bejárattól a Szabadkígyós Békéscsaba közigazgatási határig -Békéscsaba Bányatavak -Kerekegyházi útig 3 975 m hosszúságú 3,0 m szélességű 1,0-1,0 m padkaszélességű kerékpárforgalmi létesítmény (mezőgazdasági út) építése.

5 P: 2.2. Elektromos légkábel tartó oszlop áthelyezése szükséges tervezett út a 2+541 km szelvényében.

5 P: 3. Közvilágítás létesítése Szabadkígyóson a Kastély utcán illetve Békéscsabán a Kerekegyházi úton.

5 P: Szabadkígyóson a Kastély utcán 239 m földkábel és 2077 m légkábel építése 82 db közvilágítási lámpatest elhelyezésével.

5 P: Békéscsabán a Kerekegyházi úton 95 m földkábel és 840 m légkábel és 27+1 db közvilágítási lámpatest elhelyezésével.

5 P: A felhívásban, valamint a dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

5 P: A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték)

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 50

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: II.2.3) pont folytatása:a Szabadkígyós Wenckheim kastély hátsó bejáratától a kerékpárforgalmi létesítmény 0+325 km szelvényétől a Békéscsaba, közigazgatási területén Kerekegyházi útig 4+300 km szelvényig, 3975 m mezőgazdasági út építése.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2017/S 094-182981

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017 azonosítószámú „Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása projekt” Szabadkígyóst és Békéscsabát érintő kivitelezési munkáinak ellátására

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-10-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 0

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Hódút Kft.

ADDRESS: Béke utca 150.

TOWN: Tiszakécske

POSTAL_CODE: 6060

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 611920286.00

5 VAL_TOTAL: 701921677.00

4 LIKELY_SUBCONTRACTED

4 INFO_ADD_SUBCONTRACTING

5 P: Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai; Villanyszerelés egyes részfel.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. sz. Ajánlattevő neve: Hódút Kft.

L: 4 --- key: (P)   value: Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.adószáma: 11081423-4-03)

L: 4 --- key: (P)   value: 2.sz. Ajánlattevő neve: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

L: 4 --- key: (P)   value: Ajánlattevő székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. adószám: 10452556-2-44

L: 4 --- key: (P)   value: 3. sz. SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) adószáma:10572795-2-41

L: 4 --- key: (P)   value: Nyertes ajánlattevő: Hódút Kft. (címe: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.)., adószáma: 11081423-4-03)

L: 4 --- key: (P)   value: Az érvénytelen ajánlatot tevők neve:

L: 4 --- key: (P)   value: SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) adószáma:10572795-2-41

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Riadó utca 5.

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Budapest

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1026

INFO4: HU

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +36 18828594

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: dontobizottsag@kt.hu

L: 4 --- key: (FAX)   value: +36 18828593

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Riadó utca 5.

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Budapest

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1026

INFO4: HU

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +36 18828594

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: dontobizottsag@kt.hu

L: 4 --- key: (FAX)   value: +36 18828593

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-01-07

12+1