Poskytovanie a prevádzkovanie telekomunikačných a komunikačných služieb pre siete LAN/WAN ŠÚ SR

contract award notice

Following the summary about the notice 2021/S 028-069900 dispatched in the year 2021.

Contracting authority Štatistický úrad Slovenskej republiky
SLOVENSKO (SK) more authorities
Type of the contracting authority Ministry or any other national or federal authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance SLOVENSKO (SK) more
Country SK; - country: SK
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2021-02-10 00:00:00
Deadline 2021-05-16 00:00:00
Values 2˙539˙916.67 EUR (procurement total)
Ref. No. Doc: 2020/S 141-346994

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-068148-001

1 DELETION_DATE: 20210516

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 28

2 DATE_PUB: 20210210

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 028-069900

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:069900-2021:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: https://slovak.statistics.sk

2 ORIGINAL_CPV: Telephone and data transmission services

INFOCODE: 64210000

2 ORIGINAL_CPV: Public-telephone services

INFOCODE: 64211000

2 ORIGINAL_CPV: Local telephone services

INFOCODE: 64211100

2 ORIGINAL_CPV: Long distance telephone services

INFOCODE: 64211200

2 ORIGINAL_CPV: Wide area network services

INFOCODE: 72720000

2 ORIGINAL_CPV: Computer network services

INFOCODE: 72700000

2 ORIGINAL_CPV: Data transmission services

INFOCODE: 72318000

2 ORIGINAL_CPV: Local area network services

INFOCODE: 72710000

2 ORIGINAL_CPV: Internet services

INFOCODE: 72400000

2 ORIGINAL_CPV: Network management software services

INFOCODE: 72511000

2 ORIGINAL_CPV: Data network support services

INFOCODE: 72315100

2 ORIGINAL_CPV: Maintenance of data network equipment

INFOCODE: 50312310

2 ORIGINAL_CPV: Telecommunication consultancy services

INFOCODE: 71316000

2 ORIGINAL_CPV: Telecommunications services

INFOCODE: 64200000

2 ORIGINAL_CPV: Short Message Service (SMS) services

INFOCODE: 64212100

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 2539916.67

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 141-346994

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210205

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по пренос на данни и съобщения

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telefonní služby a přenos dat

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telefon- og datatransmissionstjenester

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fernsprech- und Datenübertragungsdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Μπρατισλάβα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telephone and data transmission services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios telefónicos y de transmisión de datos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telefoni- ja andmeedastusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Puhelin- ja tiedonsiirtopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de téléphonie et de transmission de données

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telephone and data transmission services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telefonske usluge i usluge prijenosa podataka

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Távbeszélő és adatátviteli szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi telefonici e di trasmissione dati

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telefona un datu pārraides pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tat-trasmissjoni tal-telefon u tad-data

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telefoon- en datatransmissiediensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Bratysława

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi telefoniczne i przesyłu danych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços telefónicos e de transmissão de dados

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de telefonie şi de transmisie de date

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telefónne služby a prenos údajov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telefon- och dataöverföring

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Štatistický úrad Slovenskej republiky

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Štatistický úrad Slovenskej republiky

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00166197

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Lamačská cesta 3/C

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava-mestská časť Karlova Ves

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 840 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mgr. Slavomír Pintér

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 908467265

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tender@pactumpark.eu

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://slovak.statistics.sk

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Poskytovanie a prevádzkovanie telekomunikačných a komunikačných služieb pre siete LAN/WAN ŠÚ SR

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: SUSR_LANWAN

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Predmetom zákazky je poskytovanie a prevádzkovanie telekomunikačných a komunikačných služieb pre siete LAN/ WAN ŠÚ SR.

L: 4 --- key: (P)   value: Tieto služby budú pre verejného obstarávateľa poskytované na sieti STATNET 24 hod. denne počas 46 mesiacov odo dňa zriadenia Komunikačných sietí (zriadenie Komunikačných sietí je najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy).

L: 4 --- key: (P)   value: Zákazka pozostáva z týchto oblastí:

L: 4 --- key: (P)   value: — Komunikačná sieť

L: 4 --- key: (P)   value: — Konfiguračná podpora

L: 4 --- key: (P)   value: — Telekomunikačné hlasové služby

L: 4 --- key: (P)   value: — Poskytnutie komunikačnej siete pre voľby/referendum

L: 4 --- key: (P)   value: — Služby GSM brány + SMS GW

3 --- VAL_TOTAL   value: 2539916.67

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Viď časť 1.1. pokyny pre uchádzačov, bod 5 - miesto a termín uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmetom zákazky je poskytovanie a prevádzkovanie telekomunikačných a komunikačných služieb pre siete LAN/ WAN ŠÚ SR.

5 P: Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 FRAMEWORK

3 EAUCTION_USED

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 141-346994

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: SUSR_LANWAN

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Poskytovanie a prevádzkovanie telekomunikačných a komunikačných služieb pre siete LAN/WAN ŠÚ SR

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2021-01-29

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: O2 Business Services, a. s.

NATIONALID: 50087487

ADDRESS: Einsteinova 24

TOWN: Bratislava

POSTAL_CODE: 851 01

7 COUNTRY

E_MAIL: jana.bartakovicova@o2bs.sk

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 3086685.06

5 VAL_TOTAL: 2539916.67

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-02-05

15+1