Приемане и оползотворяване на отпадъци с код 19 12 10 — запалими отпадъци (RDF модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г.

contract award notice

Following the summary about the notice 2021/S 055-139065 dispatched in the year 2021.

Contracting authority Столична община
N.D. () () more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance N.D. () () more
Country BG; - country: BG
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2021-03-19 00:00:00
Deadline 2021-06-24 00:00:00
Ref. No. Doc: 2020/S 198-480351

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-141674-001

1 DELETION_DATE: 20210624

1 FORM_LG_LIST: BG

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 55

2 DATE_PUB: 20210319

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 055-139065

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139065-2021:TEXT:BG:HTML

2 LG_ORIG: BG

2 ISO_COUNTRY

INFO: BG

2 IA_URL_GENERAL: https://www.sofia.bg/

2 ORIGINAL_CPV: Refuse incineration services

INFOCODE: 90513300

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 198-480351

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210316

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: България

3 --- TI_TOWN   value: София

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по изгаряне на отпадъци

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: Sofie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Spalování odpadu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Affaldsforbrænding

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Verbrennung von Siedlungsabfällen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Βουλγαρία

3 --- TI_TOWN   value: Σόφια

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες αποτέφρωσης απορριμμάτων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse incineration services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofía

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de incineración de desperdicios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jäätmepõletusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jätteenpolttopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarie

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'incinération des ordures ménagères

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bhulgáir, an

3 --- TI_TOWN   value: Sóifia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse incineration services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bugarska

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge spaljivanja otpada

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: Szófia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hulladékégetési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di incenerimento dei rifiuti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atliekų deginimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgārija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atkritumu sadedzināšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' inċinerazzjoni ta' skart

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarije

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten voor afvalverbranding

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bułgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi spalania odpadów

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: Sófia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de incineração de resíduos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de incinerare a deşeurilor menajere

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby na spaľovanie odpadu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bolgarija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve sežiganja odpadkov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Avfallsförbränning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Столична община

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Stolichna obshtina

3 --- NATIONALID   value: 000696327

3 --- ADDRESS   value: ul. „Moskovska“ No. 33

3 --- TOWN   value: Sofiya

3 --- POSTAL_CODE   value: 1000

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Teodor Hristov Hristov

3 --- PHONE   value: +359 29377366

3 --- E_MAIL   value: t.hristov@sofia.bg

3 --- FAX   value: +359 29377366

3 --- URL_GENERAL   value: https://www.sofia.bg/

3 --- URL_BUYER   value: https://app.eop.bg/buyer/1240

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Столична община

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 000696327

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ул. „Московска“ № 33

L: 4 --- key: (TOWN)   value: София

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1000

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Теодор Христов Христов

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 29377366

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: t.hristov@sofia.bg

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 29377366

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.sofia.bg/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://app.eop.bg/buyer/1240

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Приемане и оползотворяване на отпадъци с код 19 12 10 — запалими отпадъци (RDF модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г.

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Приемане и оползотворяване на отпадъци с код 19 12 10 — запалими отпадъци (RDF модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (изм. и доп. ДВ, бр. 46 от 1.06.2018 г.) за класификация на отпадъците, преминали обработка в завод за МБТ на отпадъци на площадка „Садината“ с адрес с. Яна, местност Садината, без включен транспорт по обособени позиции, съгласно техническата спецификация.

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Оползотворяване на RDF гориво, фракция 0—200 мм — до 16 000 тона/година (прогнозно количество) в 4 форми.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Оползотворяване на RDF гориво, фракция 0—200 мм — до 16 000 тона/година (прогнозно количество) в 4 форми:

5 P: а) RDF фр. 0—200 мм, нешредиран, насипен;

5 P: б) RDF фр. 0—200 мм, нешредиран, балиран;

5 P: в) RDF фр. 0—200 мм, нешредиран, балиран и фолиран — до 12 % от прогнозното количество по обособената позиция;

5 P: г) RDF фр. 0—200 мм, шредиран — до 5 % от прогнозното количество по обособената позиция.

5 P: Забележка: Фолиран материал се предвижда да се произвежда ограничено — само през периодите януари—февруари и ноември—декември. Фолирането се предоставя като услуга с цел съхранение (складиране) на материала в период, в който същият не може обективно да бъде оползотворен. Предвид досегашния опит на възложителя с планираните годишни спирания на инсталациите за оползотворяване най-целесъобразно и финансово изгодно е решението материалът от тази фракция да бъде предлаган фолиран в периодите на тези спирания.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Технически показател — количество (в тонове) на RDF на година, което участникът е готов да приема (като максимумът е пределното количество на обособената позиция)

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Оползотворяване на RDF гориво, фракция 0—200 мм — до 10 000 тона/година (прогнозно количество) единствено в 4 форми.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Оползотворяване на RDF гориво, фракция 0—200 мм — до 10 000 тона/година (прогнозно количество) единствено в 4 форми:

5 P: а) RDF фр. 0—200 мм, нешредиран, насипен;

5 P: б) RDF фр. 0—200 мм, нешредиран, балиран;

5 P: в) RDF фр. 0—200 мм, нешредиран, балиран и фолиран — до 12 % от прогнозното количество по обособената позиция;

5 P: г) RDF фр. 0—200 мм, шредиран — до 5 % от прогнозното количество по обособената позиция.

5 P: Забележка: Фолиран материал се предвижда да се произвежда ограничено — само през периодите януари—февруари и ноември—декември. Фолирането се предоставя като услуга с цел съхранение (складиране) на материала в период, в който същият не може обективно да бъде оползотворен. Предвид досегашния опит на възложителя с планираните годишни спирания на инсталациите за оползотворяване най-целесъобразно и финансово изгодно е решението материалът от тази фракция да бъде предлаган фолиран в периодите на тези спирания.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Технически показател — количество (в тонове) на RDF на година, което участникът е готов да приема (като максимумът е пределното количество на обособената позиция)

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Оползотворяване на RDF гориво фракция 0—200 мм — до 10 000 тона/година (прогнозно количество) единствено в 4 форми.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Оползотворяване на RDF гориво фракция 0—200 мм — до 10 000 тона/година (прогнозно количество) единствено в 4 форми:

5 P: а) RDF фр. 0—200 мм, нешредиран, насипен;

5 P: б) RDF фр. 0—200 мм, нешредиран, балиран;

5 P: в) RDF фр. 0—200 мм, нешредиран, балиран и фолиран — до 12 % от прогнозното количество по обособената позиция;

5 P: г) RDF фр. 0—200 мм, шредиран — до 5 % от прогнозното количество по обособената позиция.

5 P: Забележка: Фолиран материал се предвижда да се произвежда ограничено — само през периодите януари—февруари и ноември—декември. Фолирането се предоставя като услуга с цел съхранение (складиране) на материала в период, в който същият не може обективно да бъде оползотворен. Предвид досегашния опит на възложителя с планираните годишни спирания на инсталациите за оползотворяване най-целесъобразно и финансово изгодно е решението материалът от тази фракция да бъде предлаган фолиран в периодите на тези спирания.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Технически показател — количество (в тонове) на RDF на година, което участникът е готов да приема (като максимумът е пределното количество на обособената позиция)

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Оползотворяване на RDF гориво фракция 0—200 мм — до 10 000 тона/година (прогнозно количество) единствено в 4 форми.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Оползотворяване на RDF гориво фракция 0—200 мм — до 10 000 тона/година (прогнозно количество) единствено в 4 форми:

5 P: а) RDF фр. 0—200 мм, нешредиран, насипен;

5 P: б) RDF фр. 0—200 мм, нешредиран, балиран;

5 P: в) RDF фр. 0—200 мм, нешредиран, балиран и фолиран — до 12 % от прогнозното количество по обособената позиция;

5 P: г) RDF фр. 0—200 мм, шредиран — до 5 % от прогнозното количество по обособената позиция.

5 P: Забележка: Фолиран материал се предвижда да се произвежда ограничено — само през периодите януари—февруари и ноември—декември. Фолирането се предоставя като услуга с цел съхранение (складиране) на материала в период, в който същият не може обективно да бъде оползотворен. Предвид досегашния опит на възложителя с планираните годишни спирания на инсталациите за оползотворяване най-целесъобразно и финансово изгодно е решението материалът от тази фракция да бъде предлаган фолиран в периодите на тези спирания.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Технически показател — количество (в тонове) на RDF на година, което участникът е готов да приема (като максимумът е пределното количество на обособената позиция)

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 198-480351

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 1

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 2

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 3

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 4

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Комисия за защита на конкуренцията

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: бул. „Витоша“ № 18

L: 4 --- key: (TOWN)   value: София

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1000

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 29356113

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: delovodstvo@cpc.bg

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 29807315

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.cpc.bg

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Комисия за защита на конкуренцията

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: бул. „Витоша“ № 18

L: 4 --- key: (TOWN)   value: София

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1000

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 29884070

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: cpcadmin@cpc.bg

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 29807315

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.cpc.bg

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-03-16

7+1