Προμήθεια και εγκατάσταση σταθερού σταθμού ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF).

notice for changes or additional information

Following the summary about the notice 2021/S 025-059889 dispatched in the year 2021.

Contracting authority Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
ΕΛΛΑΔΑ (EL) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Other
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance ΕΛΛΑΔΑ (EL) more
Country EL; - country: GR
Document type Additional information
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2021-02-05 00:00:00
Deadline 2021-03-19 00:00:00
Ref. No. Doc: 2021/S 022-052006

2021/S 022-052006 (contract notice)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-061114-001

1 DELETION_DATE: 20210319

1 FORM_LG_LIST: EL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 25

2 DATE_PUB: 20210205

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 025-059889

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:059889-2021:TEXT:EL:HTML

2 LG_ORIG: EL

2 ISO_COUNTRY

INFO: GR

2 IA_URL_GENERAL: http://www.eett.gr/

2 ORIGINAL_CPV: Spectrum analyser

INFOCODE: 38433300

2 ORIGINAL_CPV: Emission measurement equipment

INFOCODE: 38433200

2 ORIGINAL_CPV: Measuring and control equipment

INFOCODE: 38424000

2 ORIGINAL_CPV: Technical training services

INFOCODE: 80531200

2 ORIGINAL_CPV: Technical support services

INFOCODE: 71356300

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2021/S 022-052006

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210202

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210319 15:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Гъpция

3 --- TI_TOWN   value: Маруси

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Оборудване за измерване и за контрол

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Řecko

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Měřící a řídící zařízení

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grækenland

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Måle- og kontroludstyr

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griechenland

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mess- und Steuergeräte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ελλάδα

3 --- TI_TOWN   value: Μαρούσι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Greece

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Measuring and control equipment

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipo de medida y de control

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreeka

3 --- TI_TOWN   value: Maroússi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mõõte- ja kontrolliseadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreikka

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mittaus- ja ohjauslaitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grèce

3 --- TI_TOWN   value: Maroussi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Matériel de mesure et de contrôle

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ghréig, an

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Measuring and control equipment

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčka

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Oprema za mjerenje i kontrolu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Görögország

3 --- TI_TOWN   value: Maruszi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mérő- és ellenőrző berendezések

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparecchi di misurazione e controllo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Graikija

3 --- TI_TOWN   value: Maruzi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Matavimo ir valdymo įrenginiai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grieķija

3 --- TI_TOWN   value: Marusi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mērierīces un kontroles ierīces

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Il-Greċja

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparat tal-kjel u l-kontroll

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griekenland

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meet- en controle-uitrusting

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecja

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia pomiarowe i sterujące

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécia

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipamento para medição e controlo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Echipament de măsurare şi de control

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécko

3 --- TI_TOWN   value: Marusi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prístroje na meranie a kontrolu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčija

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Oprema za merjenje in kontrolo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grekland

3 --- TI_TOWN   value: Marousi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mät- och reglerutrustning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Ethniki Epitropi Tilepikoinonion kai Tachydromeion

3 --- ADDRESS   value: Leoforos Kifisias 60

3 --- TOWN   value: Maroysi

3 --- POSTAL_CODE   value: 151 25

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Nikos Igoymenidis

3 --- PHONE   value: +30 2106151000

3 --- E_MAIL   value: info@eett.gr

3 --- FAX   value: +30 2106105049

3 --- URL_GENERAL   value: http://www.eett.gr/

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Λεωφόρος Κηφισίας 60

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Μαρούσι

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 151 25

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Νίκος Ηγουμενίδης

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2106151000

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: info@eett.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2106105049

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.eett.gr/

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια και εγκατάσταση σταθερού σταθμού ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF).

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού απεικόνισης τού ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των τεχνικών της αναθέτουσας αρχής στη χρήση του εξοπλισμού, και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας (2 έτη), καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για την περίοδο συντήρησης και υποστήριξης (5 έτη), μετά από τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-02-02

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2021/S 022-052006

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7)

5 LABEL: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2021-03-21

5 TIME: 11:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-03-22

5 TIME: 11:00

7+1