Slovakia: list of notices "contract notice"

This page lists the notices related to the form "Contract notice" for Slovakia. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 92 active notices published in 2021. Totally in the open-ted database for 2021 there are 391 notices (Slovakia).

Tutti gli f02: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Materiálno technické vybavenie SOŠ Stavebná Žilina Žilinský samosprávny kraj
[n.d. ()]
N.D. ()  Forklift trucks
 Workshop equipment
 Scaffolding
 Elevators and conveyors
2021-03-22 2021-04-21
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
[n.d. ()]
N.D. ()  Auditing services
2021-03-19 2021-04-21
„Interiérové vybavenie a zariadenie ŠD Brezový háj, Nitra" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
[n.d. ()]
N.D. ()  Furniture
 Bedroom, dining room and living-room furniture
 Beds and bedding and specialist soft furnishings
 Mattresses
 Chairs
 Tables, cupboards, desk and bookcases
 Kitchen furniture and equipment
2021-03-24 2021-04-22
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
[n.d. ()]
N.D. ()  Diesel oil
 Petrol
2021-03-26 2021-04-22
Mobilné pracoviská pre boj proti počítačovej kriminalite Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
[n.d. ()]
N.D. ()  Utility vehicles
 Motor vehicle conversion services
2021-03-22 2021-04-22
Kalibrácia a technická údržba (servis) strategických prístrojov používaných na oddelení biológie a genetickej analýzy. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
[n.d. ()]
N.D. ()  Calibration services
 Repair and maintenance services of medical and precision equipment
2021-03-24 2021-04-22
Obnova LAN infraštruktúry – Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie kvality a bezpečnosti IKT LAN infraštruktúry Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
[n.d. ()]
N.D. ()  Network routers
 Network equipment
 Network interfaces
 Network components
 Network infrastructure
 Local area network
 Network cabling
 Terminal equipment
 Technical support services
 Local area network services
 Transport services (excl. Waste transport)
2021-03-24 2021-04-23
„Technika pre výrobu fotoalbumov a foto-kníh" (2) Oryx, s.r.o.
[n.d. ()]
N.D. ()  Printing machinery
 Graphics software package
 Machine tools
 Lathes, boring and milling machine tools
2021-03-26 2021-04-23
Technika pre výrobu fotoalbumov a foto-kníh (2) Oryx, s.r.o.
[n.d. ()]
N.D. ()  Printing machinery
 Graphics software package
 Machine tools
 Lathes, boring and milling machine tools
2021-03-26 2021-04-23
Trvanlivé potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
[n.d. ()]
N.D. ()  Food, beverages, tobacco and related products
2021-03-26 2021-04-23
Výstavba bytových domov – projektová dokumentácia Mesto Brezno
[n.d. ()]
N.D. ()  Engineering design services
 Architectural and related services
2021-03-18 2021-04-23
Infraštruktúra pre vedecko – výskumné účely/veľká poľnohospodárska technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
[n.d. ()]
N.D. ()  Agricultural machinery
 Transport services (excl. Waste transport)
2021-03-19 2021-04-23
Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava II Mesto Trnava
[n.d. ()]
N.D. ()  Construction works for compost facility
 Composting plant construction work
 Miscellaneous special-purpose machinery
 Waste and rubbish containers and bins
2021-03-19 2021-04-23
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre Vš. nemocnicu Rimavská Sobota a Vš. nemocnicu Žiar nad Hronom Svet zdravia, a.s.
[n.d. ()]
N.D. ()  Medical consumables
 Garments for biological or chemical protection
2021-03-29 2021-04-26
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s., Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
[n.d. ()]
N.D. ()  Medical consumables
 Garments for biological or chemical protection
2021-03-29 2021-04-26
Modernizácia osvetlenia a dodávka videoprojektora s plátnom do Domu umenia Fatra Žilina. Štátny komorný orchester Žilina
[n.d. ()]
N.D. ()  Lighting equipment and electric lamps
 Installation work of illumination and signalling systems
 Video projectors
 Projection screens
2021-03-26 2021-04-26
Oftalmologiká Univerzitná nemocnica Martin
[n.d. ()]
N.D. ()  Ophthalmologicals
2021-03-24 2021-04-26
Nákup výpočtovej techniky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
[n.d. ()]
N.D. ()  Computer equipment and supplies
 Workstations
 Computer mouse
 Computer keyboards
 Parts, accessories and supplies for computers
 Portable computers
2021-03-26 2021-04-26
Obrábacie stroje pre SOŠ Ivanská cesta 21 a SOŠ Hlinícka 1, Bratislava Bratislavský samosprávny kraj
[n.d. ()]
N.D. ()  Machine tools for drilling, boring or milling metal
 Machine tools for drilling metal
 Lathes, boring and milling machine tools
 CNC lathe
2021-03-26 2021-04-26
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov – Oravská Lesná Obec Oravská Lesná
[n.d. ()]
N.D. ()  Tractors
 Container-handling equipment
 Tipper trucks
 Wheeled loaders
 Weighing machinery and scales
2021-03-26 2021-04-26
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
[n.d. ()]
N.D. ()  Dairy products
2021-03-26 2021-04-26
Upratovacie a čistiace služby (Bratislavský, Košický a Prešovský kraj) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
[n.d. ()]
N.D. ()  Cleaning services
 Accommodation, building and window cleaning services
 Accommodation cleaning services
 Office cleaning services
 Street-cleaning services
 Cleaning products
 Disinfecting and exterminating services
2021-03-24 2021-04-26
IT zariadenia a spotrebný materiál Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
[n.d. ()]
N.D. ()  Computer equipment and supplies
 Minicomputer hardware
 Central processing units for minicomputers
 Personal computers
 Portable computers
 Tablet computer
 Desktop computer
 Central processing units for personal computers
 Pocket computers
 Workstations
 Microcomputer hardware
 Central processing units for microcomputers
 Computer-related equipment
 Computer screens and consoles
 Display screens
 Flat panel displays
 Touch screen monitors
 Peripheral equipment
 Printers and plotters
 Storage media
 Miscellaneous computer equipment
 Parts, accessories and supplies for computers
 Computer cards
 Computer mouse
 Transport services (excl. Waste transport)
2021-03-30 2021-04-26
„Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2021“ Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
[n.d. ()]
N.D. ()  Roadworks
2021-03-26 2021-04-26
Kontrolné merania a spracovávania posudkov – Hefaistos n.o. Hefaistos n.o.
[n.d. ()]
N.D. ()  Research and development services and related consultancy services
2021-03-29 2021-04-26