Slovakia: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Slovakia. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 413 active notices published in 2021. Totally in the open-ted database for 2021 there are 559 notices (Slovakia).

Tutti gli f03: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Germicídne žiariče pre potreby UNB na dezinfekciu povrchov pri SARS-CoV-2 Univerzitná nemocnica Bratislava
[slovensko]
SLOVENSKO  Sterilisation, disinfection and hygiene devices
2021-02-02 2021-05-08
Nákup 4 ks mestských nízkopodlažných autobusov s pohonom CNG pre mesto Zvolen
reference (0)
 • 2020/S 192-461515;
Mesto Zvolen
[banskobystrický kraj]
Banskobystrický kraj  Low-floor buses
2021-02-02 2021-05-08
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
reference (0)
 • 2018/S 035-075783;
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
[košický kraj]
KoÅ¡ický kraj  Angiography supplies
2021-02-02 2021-05-08
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
reference (0)
 • 2018/S 079-176059;
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
[košický kraj]
KoÅ¡ický kraj  Computer equipment and supplies
2021-02-02 2021-05-08
Kancelárske IT vybavenie pre potreby RTVS
reference (0)
 • 2019/S 065-150755;
Rozhlas a televízia Slovenska
[bratislavský kraj]
SLOVENSKO  Computer equipment and supplies
 Personal computers
 Portable computers
 Tablet computer
 Desktop computer
 Pocket computers
 Workstations
 Computer screens and consoles
 Flat panel displays
 Touch screen monitors
2021-02-02 2021-05-08
Informačné a komunikačné technológie
reference (0)
 • 2020/S 041-096510;
Štatistický úrad Slovenskej republiky
[slovensko]
Bratislavský kraj  Computer equipment and supplies
 Personal computers
 Portable computers
 Printers and plotters
 Computer screens and consoles
 Display screens
 Peripheral equipment
 Storage media
 Miscellaneous computer equipment
 Media storage and reader devices
 Computer storage units
 Network servers
 Computer servers
 File servers
 Printer servers
 Web servers
 Network routers
 Network equipment
 Networks
 Software package and information systems
 Networking, Internet and intranet software package
 Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software package
 Communication and multimedia software package
 Database and operating software package
 Software package utilities
 Toner cartridges
2021-02-02 2021-05-08
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
reference (0)
 • 2018/S 035-075783;
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
[košický kraj]
KoÅ¡ický kraj  Angiography supplies
2021-02-02 2021-05-08
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS
reference (0)
 • 2019/S 115-281808;
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
[slovensko]
SLOVENSKO  Food, beverages, tobacco and related products
2021-02-02 2021-05-08
Rozvoj inovatívnej služby spoločnosti DD Service, s.r.o.
reference (0)
 • 2020/S 127-309866;
DD service, s.r.o.
[bratislavský kraj]
SLOVENSKO  Data-processing machines (hardware)
2021-02-02 2021-05-08
Technologické zariadenia pre vybavenie manufaktúrnej pražiarne kávy, čokoládovne, výrobne fermentovaného cesnaku, sušiarne ovocia a zeleniny ako aj baliarne
reference (0)
 • 2020/S 167-402826;
Iveta Mikulová IMA
[trenčiansky kraj]
Trenčiansky kraj  Miscellaneous special-purpose machinery
2021-02-02 2021-05-08
Technológie čerpacích staníc LNG
reference (0)
 • 2019/S 153-376407;
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
[bratislavský kraj]
SLOVENSKO  Liquefied-gas containers
 Machinery for the heat treatment of gas
 Gas cooling systems
 Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases
 Electrical wiring and fitting work
 Transformers
 Generators
 Gaseous fuels
 Mains gas
 Natural gas
 Gas-detection apparatus
 Gas-analysis apparatus
 Gas pressure equipment
 Pumps for liquids
 Gas compressors
 Construction work for the oil and gas industry
 Gas appliance maintenance services
 Installation services of electrical and mechanical equipment
 Installation services of electric motors, generators and transformers
 Installation services of fire protection equipment
 Installation services of metal containers
 Installation services of reservoirs
 Industrial and technical training services
2021-02-02 2021-05-08
Pekárenské a cukrárenské výrobky_DNS
reference (0)
 • 2019/S 110-267723;
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
[slovensko]
SLOVENSKO  Bread products, fresh pastry goods and cakes
2021-02-02 2021-05-08
Upratovacie a čistiace služby
reference (0)
 • 2020/S 187-450914;
Štatistický úrad Slovenskej republiky
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  Cleaning services
 Building-cleaning services
 Cleaning and polishing products
2021-02-02 2021-05-08
MAD júl 2020 - marec 2021
reference (0)
 • 2020/S 124-304747;
Mesto Trnava
[trnavský kraj]
Trnavský kraj  Public road transport services
2021-02-02 2021-05-08
Kancelársky papier a kancelárske potreby 2020 - 2022
reference (0)
 • 2020/S 217-530068;
Hlavné mesto SR Bratislava
[slovensko]
SLOVENSKO  Office supplies
 Printing paper
 Various office equipment and supplies
2021-02-03 2021-05-09
Prístroj na vysokoprietokovú kyslíkovú liečbu 6 ks HF Univerzitná nemocnica Bratislava
[slovensko]
SLOVENSKO  Medical breathing devices
2021-02-03 2021-05-09
Prístroj na vysokoprietokovú kyslíkovú liečbu 10 ks HF Univerzitná nemocnica Bratislava
[slovensko]
SLOVENSKO  Medical breathing devices
2021-02-03 2021-05-09
Kancelárske potreby DNS
reference (0)
 • 2020/S 047-110346;
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
[slovensko]
SLOVENSKO  Office supplies
 Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery
 Paper or paperboard registers
 Exercise books
 Account books
 Receipt books
 Notebooks
 Pads
 Scissors
 Drawing instruments
 Writing instruments
 Rulers
 Fittings for loose-leaf binders or files
 Hooks and eyes
 Forms
 Binders and related accessories
2021-02-03 2021-05-09
Materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk SOŠ TaP Rimavská Sobota
reference (0)
 • 2020/S 222-543331;
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
[banskobystrický kraj]
Banskobystrický kraj  Training aids and devices
 Food-processing machinery
 Loading or handling machinery
 Sanitary ware
 Racking
 Driving simulators
 Welding equipment
 Tool kits
 Miscellaneous evaluation or testing instruments
 Portable computers
 Electrotechnical equipment
2021-02-03 2021-05-09
Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačky zberných nádob
reference (0)
 • 2020/S 119-288538;
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
[bratislavský kraj]
Bratislavský kraj  Vehicles for refuse and sewage
 Vehicles for refuse
2021-02-03 2021-05-09
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
reference (0)
 • 2019/S 085-203326;
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
[trnavský kraj]
Trnavský kraj  Computer equipment and supplies
2021-02-03 2021-05-09
Nákup IKT pre potreby univerzity
reference (0)
 • 2020/S 136-334135;
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
[trenčiansky kraj]
Trenčiansky kraj  Computer equipment and supplies
2021-02-03 2021-05-09
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
reference (0)
 • 2019/S 085-203326;
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
[trnavský kraj]
Trnavský kraj  Computer equipment and supplies
2021-02-03 2021-05-09
Navyšovanie hlasových a dátových služieb pre učiteľov počas dištančného vzdelávania na školách
reference (0)
 • 2020/S 215-527456;
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
[slovensko]
SLOVENSKO  Mobile-telephone services
2021-02-03 2021-05-09
Pranie nemocničnej bielizne
reference (0)
 • 2020/S 229-564663;
Nemocnica Poprad a. s.
[prešovský kraj]
PreÅ¡ovský kraj  Washing and dry-cleaning services
2021-02-03 2021-05-09